Hakuehdotuksia

Laitteiston hygienia – klooridioksidilla turvallisella puolella

Bakteerit ja ristisaastuminen – silloin kaikki hälytyskellot soivat elintarviketuotannossa! Lue tästä, miten siipikarja- ja salaattituotteiden valmistajat voivat poistaa nämä ongelmat tehokkaasti ProMinent-klooridioksidilaitteistojen avulla.

Hygienia – kaiken A ja O

Kaikkien pintojen ja tuotteeseen kosketuksessa olevien pintojen määräystenmukaista puhdistusta jokaisen tuotantojakson jälkeen sanotaan laitteiston hygieniaksi tai siitä käytetään myös englanninkielistä nimitystä Open Plant Cleaning (OPC). Avoimia koneita ei voida kuitenkaan puhdistaa paikan päällä (”Cleaning-In-Place”), eikä jokaista laitetta voida hyväksyttävällä tavalla irrottaa muusta kokoonpanosta.

Valmissalaattien tuottajat joutuvat toistuvasti kamppailemaan listeriaa vastaan, jota voi esiintyä eri tuotantopaikoissa. Yritys kääntyi erikoistuneen puhdistusyrityksen puoleen, joka puolestaan pyysi neuvoa kemikaalien jälleenmyyjältä. Kaikki vaivannäkö oli turhaa.

Siipikarjan käsittely-yritys etsi tehokasta ratkaisua ristisaastumisen välttämiseksi ja bakteerikasvuston syntymisen estämiseksi kriittisissä tuotantopaikoissa, kuten puhdistusrummuissa ja ruhojen jäähdytyksessä.

ProMinentin klooridioksidilaitteistot olivat ratkaisu molempien yritysten tarpeisiin.

Perustiedot

  • Bakteerien eliminointi salaattituotteiden valmistuksessa
  • Ristisaastumisen ehkäiseminen siipikarjan lihan käsittelyssä
  • Pesu- ja prosessiveden desinfiointi optimoi laitteiston hygieniaa ja hyödyntää jo olemassa olevaa infrastruktuuria
  • Klooridioksidilaitteisto Bello Zon® CDLb on tehokas ja turvallinen ratkaisu

Prosessi- ja huuhteluveden desinfiointi – näin se tapahtuu!

Pesu- ja prosessiveden desinfiointi mahdollistaa hygieniatason parantamisen hyödyntäen jo olemassa olevaa infrastruktuuria.

Salaatin tuottaja testasi klooridioksidilaitteistoa Bello Zon® CDLb ja annostelu viimeisessä puhdistusvaiheessa huuhteluveteen 0,4 ppm ClO2:ta. Tämä pitoisuus ei ole sallittu Alankomaissa juomaveden laadulle klooridioksidin osalta asetettujen vaatimuksen vuoksi, ellei lopuksi huuhdella uudelleen puhtaalla vedellä.

Siipikarjan lihan käsittelyssä käytetään samanlaista ratkaisua: Tässäkin huuhteluveteen lisätään 0,4 ppm klooridioksidia. Lisäksi joka aamu ennen tuotannon aloitusta suoritetaan 30 minuutin ”shokkipuhdistus”, jossa pitoisuus on 2 ppm, jotta hygieniavaatimusten täyttyminen ennen tuotannon aloitusta on taattu ja bakteerikasvuston muodostuminen päivän aikana estetään.

Molemmissa tapauksissa vesi pääsee saavuttamattomiin paikkoihin ja mahdollistaa niin desinfiointiaineen jatkuvan vaikutuksen. Pitkäaikaisesti stabiili aine, kuten klooridioksidi, vaikuttaa päivän aikana putkiin ja laitteistoon ja estää mikrobikasvustojen muodostumisen myös tuotannon keskeytyksen aikana.

Klooridioksidi – turvallinen ratkaisu

Salaatin tuotannossa saadut testitulokset olivat vakuuttavia ja 18 kuukauden kuluessa veden laatu parani huomattavasti: Listeriaongelma oli ratkaistu ja bakteerimittauksissa saavutettiin juomavesilaatuisia arvoja. Myöskään legionellaa ei enää havaittu, joten puhdistusyritys päätti jättää pois alunperin suunnitellun toisen torjuntakerran. Myös hollantilaisissa siipikarjan lihan käsittelylaitoksissa prosessi- ja huuhteluveden käsittelyllä onnistuttiin minimoimaan aiemmin havaittua ristisaastumista.

Välivarastoidun klooridioksidin vuoksi Bello Zon® CDLb -laitteistoa ei ole suunniteltu huippukuormituksen vaan keskimääräisen kulutuksen mukaan. Tämä pudottaa investointikustannuksia ratkaisevasti tavanomaisiin laitteistoihin verrattuna. Suljetun kaasunohjauksen ansiosta klooridioksidia ei pääse ulos laitteistosta, mikä takaa turvallisen ja taloudellisen ja ympäristöystävällisen toiminnan minimaalisella kemikaalin kulutuksella. Molemmissa hollantilaisissa elintarvikkeiden valmistusyrityksissä uuteen ratkaisuun oltiin erittäin tyytyväisiä ja ne ovat asentaneet jälkeenpäin myös muita ProMinentin klooridioksidilaitteistoja.

  • Bakteerikasvuston taloudellinen eliminointi ja ristisaastumisen välttäminen
  • Olemassa olevien rakenteiden taloudellinen hyödyntäminen laitteiston puhdistamiseen
  • Laitteistoa ja ympäristöä säästävä desinfiointi prosessi- ha huuhteluveden avulla
  • Selvä säästö kustannuksissa minimaalisen kemikaalien käytön ansiosta
  • Vähäinen käynnistysaika laitteiston pysäytyksen jälkeen pitkään vakaana säilyvän klooridioksidiliuoksen ansiosta

Käytetyt tuotteet - Laitteiston hygienia – klooridioksidilla turvallisella puolella

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Lisää tämän toimialan käytännön esimerkkejä

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt