Hakuehdotuksia

Klooridioksidilaitteistot

Klooridioksidi

Tämä aine desinfioi pH-arvosta riippumatta. Sillä on voimakas kestovaikutus, joka kestää putkistoissa monia tunteja, jopa useita päiviä. Klooridioksidilla voidaan käsitellä jopa kokonaisia vesijärjestelmiä legionella-bakteeria vastaan, sillä se poistaa biologista kasvustoa putkistoista ja säiliöistä luotettavasti.

Tukeva, turvallinen, puhdas

Klooridioksidin koko desinfiointiteho on käytettävissä, sillä se ei reagoi ammoniakin tai ammoniumin kanssa. Sitä vastoin veden kloorauksessa saattaa syntyä kloorifenoleita tai muita voimakkaan hajuisia yhdisteitä. Klooridioksidissa näin ei käy. Lisäksi trihalometaaneja (THM) tai muita klooripitoisia hiilivetyjä ei synny.

Tuottomäärätaulukosta löytyy jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva laitteisto. Eikö etsimääsi löydy? Ei ongelmaa! Asiantuntijamme rakastavat haasteita.

Tuotteet

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon CDLb

Tuottomäärä 0 - 120 g/h klooridioksidia, jopa 60 g:n varasto huippuannostelua varten. Enimmäisvirtauksella 0,2 ppm ClO2 annostus kattaa 600 m3/h

Klooridioksidilaitteisto kloorivapaan klooridioksidiliuoksen tuottamiseen, soveltuu erityisesti useisiin annostuspisteisiin. Bello Zon CDLb tuottaa ClO2:ta ohennetuista kemikaaleista jaksoittain happo/kloriittiperiaattella. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Säästää kustannuksissa minimaalisen kemikaalien käytön ansiosta
 • Edullinen useiden annostuspisteiden toteutus
 • Vähäinen käynnistysaika pysäytyksen jälkeen pitkään vakaana säilyvän klooridioksidiliuoksen ansiosta
 • Maksimaalinen tuotto suljetun kaasunsyötön ansiosta
 • Korkea käyttövarmuus luotettavan prosessinhallinnan ansiosta
 • Paikkariippumaton reaaliaikainen laitteiston valvonta DULCONNEX Platform -alustan avulla: Parempi prosessiturvallisuus. Luotettavuus ja läpinäkyvyys reaaliaikaisella valvonnalla, yksilöllisillä hälytyksillä ja automatisoiduilla raporteilla

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon CDEb

5-200 g/h klooridioksidia. Enimmäisvirtauksella 0,2 ppm ClO2 annostus kattaa 1 000 m3/h

Klooridioksidilaitteisto, joka tuottaa ClO2 happo/kloriitti-menetelmällä ohennetuista kemikaaleista. Helppo käyttää, selkeä rakenne, säädettävissä analogisesti, manuaalisesti tai kontaktien kautta. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Vähäinen koulutustarve helpon käytön ansiosta
 • Vähäiset investointikustannukset
 • Lyhyet toimitusajat
 • Korkea käyttöturvallisuus
 • Helppo integrointi prosesseihin
 • Paikkariippumaton reaaliaikainen laitteiston valvonta DULCONNEX Platform -alustan avulla: Parempi prosessiturvallisuus. Luotettavuus ja läpinäkyvyys reaaliaikaisella valvonnalla, yksilöllisillä hälytyksillä ja automatisoiduilla raporteilla.

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon CDVd

2,5 – 2000 g/h klooridioksidia. Enintään 0,2 ppm ClO2-annostus, käsiteltävä vesimäärä laitteiston koosta riippuen: 50 - 10 000 m3H

Klooridioksidilaitteisto klooridioksidin annostelemiseen laimennettujen lähtökemikaalien kanssa. Sertifioidut tuotteet takaavat tehokkaan klooridioksidin tuotannon. Tehokas kolmiportainen turvakonsepti suojaa ihmisiä ja ympäristöä. Bello Zon CDVd voidaan integroida mihin tahansa vedenkäsittelyprosessiin helposti ja turvallisesti. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Suurin käyttöturvallisuus ja tuotetun CIO2:n puhtaus PVDF-reaktoreiden ja kolmiportaisen turvakonseptin ansiosta
 • Erilaiset tiedonsiirtoliitännät väyläjärjestelmien kautta, DULCONNEX
 • Ei laitteiston toiminnan keskeytyksiä lähtökemikaalisäiliön tyhjentymisen vuoksi, koska täyttömäärän näyttö ja mittaus tutka-antureilla toimii tarkasti
 • Klooridioksidin annostelun ja järjestelmän tehon varmennus: Käyttösovellusten suunnitteluun ja järjestelmän luotettavuuden parantamiseen
 • Konfiguroitavat hälytykset ja automaattisesti luodut raportit: Dokumentointivaatimusten noudattamisen helpottamiseen ja asianmukaisen käytön todistamiseen
 • Järjestelmien etävalvonta mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon CDKd

8 – 12 000 g/h klooridioksidia. Enintään 0,2 ppm ClO2-annostus, käsiteltävä vesimäärä laitteiston koosta riippuen: 60 000 m3/h

Klooridioksidilaitteisto klooridioksidin annostelemiseen lähtökemikaalitiivisteiden kanssa. Tehokas turvakonsepti suojaa ihmisiä ja ympäristöä. Sertifioidut tuotteet takaavat tehokkaan klooridioksidin tuotannon. Bello Zon CDKd voidaan integroida mihin tahansa vedenkäsittelyprosessiin helposti ja turvallisesti. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Optimoitu hapon kulutus lisää kustannustehokkuutta
 • Erilaiset tiedonsiirtoliitännät väyläjärjestelmän tai DULCONNEX:in kautta
 • Ei laitteiston toiminnan keskeytyksiä lähtökemikaalisäiliön tyhjentymisen vuoksi, koska täyttömäärän näyttö toimii tarkasti
 • Kulutuksen ja käytön suunniteltavuus, parempi käytettävyys ja taloudellinen käyttö klooridioksidin annostelun ja järjestelmän tehon varmennuksen avulla
 • Dokumentointivelvoitteiden yksinkertainen noudattaminen ja todistus asianmukaisesta käytöstä automaattisesti luotavien raporttien ja hälytysten avulla
 • Etävalvonta DULCONNEXin avulla turvallisessa ympäristössä, mutta kuitenkin paikan päällä. Lisätietoja: https://dulconnex.prominent.com/welcome.html

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon CDLb usealla annostuspisteellä

Tuottomäärä 0 - 120 g/h klooridioksidia, jopa 60 g:n varasto huippuannostelua varten. Enimmäisvirtauksella 0,2 ppm ClO2-annostus on 600 m3/h, jopa 6 annostuspistettä vakiona mahdollisia

Joustava ratkaisu ClO2:n tuottamiseen ja annosteluun, sovitettuna asiakkaan tehtäviin, vaatimuksiin ja hintanäkemyksiin. Täydellisesti toisiinsa sopivat modulaariset asiakaskohtaiset järjestelmät. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Yksinkertainen usean annostuspisteen toteutus tarpeiden mukaan
 • Edullinen useiden annostuspisteiden toteutus
 • Korkea käyttövarmuus luotettavan prosessinhallinnan ansiosta
 • Helppo integrointi prosesseihin
 • Paikkariippumaton reaaliaikainen laitteiston valvonta DULCONNEX Platform -alustan avulla: Parempi prosessiturvallisuus. Luotettavuus ja läpinäkyvyys reaaliaikaisella valvonnalla, yksilöllisillä hälytyksillä ja automatisoiduilla raporteilla.

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon CDLb H2SO4

8 – 89 g/h klooridioksidin tuotanto

Bello Zon CDLb H2SO4 erityisesti korroosiokriittiseen käyttöön vähäkloridisen klooridioksidiliuoksen valmistamiseksi. ClO2:n tuotanto tapahtuu klooridioksidilaitteistossa keskeytyvästi happo/kloriitti-prosessin jälkeen. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Vähäinen korroosiopotentiaali alhaisella kloridipitoisuudella
 • Sopii erityisen hyvin jäähdytyskiertopiireille
 • Useiden annostuspisteiden yksinkertainen toteutus
 • Korkea käyttövarmuus luotettavan prosessinhallinnan ansiosta
 • Paikkariippumaton reaaliaikainen laitteiston valvonta DULCONNEX Platform -alustan avulla: ohjattu prosessiturvallisuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys reaaliaikaisella valvonnalla, yksilöllisillä hälytyksillä ja automatisoiduilla raporteilla

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Sovellukset

1 2 3 4 5

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt