Hakuehdotuksia

Tietosuojakäytäntö

Toivotamme sinut tervetulleeksi verkkosivuillemme ja kiitämme sinua kiinnostuksestasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. Tietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Siksi haluamme kertoa seuraavassa, mitä käyntisi tietoja käytämme mihinkin tarkoituksiin. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan liittää sinuun yksilöivästi, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoitteet ja toiminta sivustolla.

I. Vastuuhenkilön nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen, jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäännösten mukainen vastuuhenkilö on:

ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki
Suomi
Puh.: +358 9 4777 890
Sähköposti: fi-prominent@prominent.com
Website: www.prominent.fi

II. Tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:

Kyösti Putkinen
ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki
Suomi
Puh.: +358 9 4777 890
Sähköposti: putkinen.kyosti@prominent.com

III. Yleistä tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Lähtökohtaisesti käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston, sisällön ja palveluiden tarjoamiseksi. Muutoin käyttäjiemme henkilötietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu vain käyttäjän suostumuksella.

2. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Asianosaisen henkilötiedot poistetaan tai pääsy tietoihin estetään heti, kun tietoja ei enää tarvita säilytystarkoitukseen eikä tietojen säilyttämiseen ole enää velvollisuutta. Tallentaminen voi tapahtua myös, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on määrännyt siitä unionin asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä, joita vastuuhenkilö soveltaa. Jos käytät verkkosivustoa tiedonhankintatarkoituksessa, ovat säilytysajat seuraavanlaiset:

Jos käytät verkkosivujamme aktiivisesti, säilytämme henkilötietojasi aluksi sen ajan, jonka tiedusteluusi vastaaminen vie, tai liikesuhteemme keston ajan. Tähän sisältyy myös sopimuksen valmistelu tai sopimusta edeltävän oikeussuhteen aloittaminen ja sopimuksen solmiminen. PIdämme henkilötietojasi tallennettuina todisteiden säilyttämiseksi siihen asti, kunnes suhteestamme johtuvat oikeudelliset vaatimukset vanhentuvat. Poistamme henkilötietosi, kun vanhentumisaika on päättynyt, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa oikeudellista velvoitetta, esimerkiksi Saksan kauppalain (HGB 238 §, 257 §:n 4 momentti) tai Saksan verolain (AO 147 §:n 3 ja 4 momentti) nojalla. Nämä säilytysvelvoitteet voivat olla kahdesta kymmeneen vuotta.

IV. Provision of the website and creation of log files

Aina kun verkkosivustoamme käytetään, verkkopalvelimemme tallentaa automaattisesti seuraavat tiedot:

 • käyttäjän IP-osoite
 • isäntänimi (millä ProMinent-sivulla vierailtiin, esim. http://www.prominent.com tai vastaava)
 • päivämäärä ja kellonaika (Time)
 • pyynnön tyyppi ja sijainti (Request)
 • tiedot selaimen tyypistä ja käytetystä versiosta

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen art. 6 § 1 lit. f. Meillä on oikeutettu etu tietojen käsittelyyn, koska IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen järjestelmään on välttämätöntä verkkosivuston toimittamiseksi käyttäjän tietokoneelle. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän IP-osoite on säilytettävä istunnon ajan. Tallentaminen lokitiedostoihin tehdään verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei tässä yhteydessä arvioida markkinointitarkoituksiin.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, tietojen poistaminen tapahtuu, kun kyseinen istunto on päättynyt. Jos tietoja tallennetaan lokitiedostoihin, poistaminen tapahtuu viimeistään 30 päivän kuluttua. Lisäksi lokitiedostoja säilytetään varmuuskopiotiedostoissa enintään 12 kuukauden ajan. Näitä varmuuskopioita käsitellään vain poikkeustapauksissa.

V. Evästeiden ja niihin liittyvien toimintojen/teknologioiden käyttö

Edellä mainittujen tietojen lisäksi tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, kun käytät verkkosivustoamme. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkoselaimeen tai verkkoselaimen toimesta käyttäjän tietokonejärjestelmään. Nämä evästeet sisältävät tunnusomaisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa selvästi, kun verkkosivusto ladataan uudelleen. Lisäksi käytämme evästeinä myös verkkomajakoita ja muita vastaavia tallennustekniikoita, joilla seurataan käyttäjän toimintaa. Verkkomajakat ovat useimmiten näkymättömiä, yleensä enintään 1 x 1 pikselin kokoisia, kuvallisia elementtejä, jotka on upotettu verkkosivustoon ja joita voidaan käyttää laitteesi evästeiden havaitsemiseen.

Käytämme evästeitä tallentaaksemme istuntoon liittyviä tietoja verkkosivustolle. Nämä evästeet vanhentuvat selainistunnon päättyessä (ns. istuntokohtaiset evästeet), eikä niitä tallenneta pysyvästi. Toiset evästeet jäävät tietokoneellesi selainistunnon jälkeen, ja niiden avulla voimme tunnistaa tietokoneesi seuraavalla vierailullasi (ns. pysyvät evästeet). Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, joka voi vaihdella evästetyypistä riippuen.

Evästeet voidaan jakaa erityisesti seuraaviin luokkiin/ evästetyyppeihin:

 • Välttämättömät evästeet
  Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä tiettyjen verkkosivuston toimintojen toteuttamiseksi.
 • Suorituskykyevästeet
  Suorituskykyevästeet keräävät tietoa verkkosivuston käytöstä. Nämä evästeet eivät tallenna mitään tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa, vaan niitä käytetään ainoastaan verkkosivustomme suorituskyvyn mittaamiseen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen.
 • Toiminnalliset evästeet
  Toiminnallisia evästeitä käytetään mahdollistamaan pyydetyt palvelut ja toiminnot (esim. videoiden toistaminen) verkkosivustolla ja/tai parantamaan käytettävyyttä.
 • Kohdentamisevästeet
  Kolmannet osapuolet (esim. mainoskumppanit) voivat käyttää kohdentamisevästeitä profiloidakseen käyttäjien kiinnostuksen kohteet ja näyttää niiden perusteella tarkoituksenmukaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla.
 • Sosiaalisen median evästeet
  Sosiaalisen median palveluiden evästeet mahdollistavat sisällön jakamisen ystävien ja verkostojen kanssa. Nämä palvelut voivat seurata selaajia eri verkkosivustoilla ja profiloida kiinnostuksen kohteita.

Verkkoselaimesi asetuksia muuttamalla voit poistaa evästeet käytöstä tai rajoittaa niiden lähettämistä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Voit säännöllisesti tutustua evästeiden käytöstä poistamiseen verkkoselaimesi "Ohje"-toiminnon kautta. Huomaa kuitenkin, että nämä asetukset voivat mahdollisesti vaikuttaa verkkosivustomme täyteen käytettävyyteen ja toimintaan.

Varmistaaksemme, että evästeiden käyttö on lain vaatimusten mukaista, käytämme OneTrust Technology Limitedin, 82 St John St, London, UK ("OneTrust") tarjoamaa evästetyökalua. Voit tarkastella ja hallita evästesuostumuksiasi sekä tehdä asetuksia ja poistoja evästekohtaisesti alla olevasta linkistä:

Tietosuoja-asetuskeskus

Osa verkkosivustollamme käyttämistämme evästeistä on peräisin kolmansilta osapuolilta, ja ne auttavat meitä analysoimaan verkkosivustomme sisällön vaikutusta ja kävijöiden kiinnostuksenkohteita, mittaamaan verkkosivustomme tehoa ja suorituskykyä tai viestimään sinulle. Käytämme verkkosivustollamme sekä ensimmäisen osapuolen evästeitä (jotka näkyvät vain sillä verkkotunnuksella, jolla vierailet) että kolmannen osapuolen evästeitä (jotka näkyvät kaikilla verkkotunnuksilla ja joita kolmannet osapuolet asettavat säännöllisesti).

Lisätietoja evästeiden toimittajista on tietosuojavalikossa kunkin evästeluokan kohdalla.

Evästeisiin perustuva tietojenkäsittely suoritetaan ehdottoman välttämättömien evästeiden osalta seuraavien artiklojen perusteella: GDPR:n 6 § 1 lit f (oikeusperusta), koska oikeutettu etumme on tarjota tietoa verkkosivustollamme. Muiden evästetyyppien osalta tietojenkäsittely suoritetaan suostumuksesi perusteella GDPR:n art. 6 § 1 lit. a mukaisesti (oikeusperusta). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin uusi valinta on voimassa tulevaisuudessa, mutta ei vaikuta suostumuksen perusteella tehdyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamishetkeä. Voit käyttää seuraavaa linkkiä evästeasetusten nollaamiseen ja siten peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumuksen:

Tietosuoja-asetuskeskus

VI. Matomo Analytics (On-Premise)

Käytämme verkkosivuillamme avoimen lähdekoodin työkalua Matomo Analytics analysoidaksemme käyttäjiemme selaamiskäyttäytymistä. Käytämme lisäksi Matomo Tag Manager -ohjelmaa. Matomo Tag Manager on Matomo Analytics -ohjelmiston laajennus. Tag Managerin avulla Matomo Analytics, seurantatapahtumat ja ohjaus yhdistetään kolmannen osapuolen koodiin integroimiseksi. Kun verkkosivustoamme kutsutaan, käsitellään erityisesti seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän kutsuvan järjestelmän IP-osoitteen 2 tavua
 • kutsuttu verkkosivusto (URL)
 • verkkosivusto, josta käyttäjä on siirtynyt kutsuttuun verkkosivustoon (referoija)
 • alasivustot, joita kutsutusta verkkosivustosta avataan
 • aika, joka verkkosivustolla viivytään
 • verkkosivuston kutsumisen toistuvuus

Käytämme Matomo Analytics -ohjelmiston On-Premise-versiota ja ohjelmisto on sijoitettu omalle Saksassa olevalle palvelimellemme. Yllä mainitut tiedot tallennetaan vain sinne. Käytämme Matomo Analytics -ohjelmistoa ilman evästeitä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Matomo-ohjelmiston asetukset on määritetty siten, että IP-osoitteita ei tallenneta täydellisinä, vaan IP-osoitteen 2 viimeistä tavua naamioidaan (esim.: 192.168.xxx.xxx). Tällä tavalla lyhennettyjä IP-osoitteita ei voida myöhemminkään yhdistää kutsuneisiin tietokoneisiin.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen oikeutettu syy analysoida selaamiskäyttäytymistä verkkosivustollamme. Tietojen käsittely mahdollistaa meille verkkosivustomme vierailijoiden selaamiskäyttäytymisen analysoimisen. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään verkkosivustoamme paremmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. IP-osoitteen anonymisoinnin ansiosta käyttäjien henkilötiedot ovat riittävästi suojattuina.

Tarkempia tietoja Matomo-ohjelmiston yksityisyysasetuksista on seuraavassa osoitteessa: https://matomo.org/privacy/ .

Google Markkinointipalvelut

Käytämme Google LLC:n (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) markkinointi- ja uudelleenmarkkinointipalveluja (lyhyesti Google Marketing Services). Me tai Google käsittelemme henkilötietojasi tässä yhteydessä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Googlen markkinointipalvelujen avulla voimme kohdentaa mainoksia verkkosivustollamme ja verkkosivustollamme, jotta käyttäjille voidaan esittää vain sellaisia mainoksia, jotka mahdollisesti vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan. Jos käyttäjälle esimerkiksi näytetään mainoksia tuotteista, joista hän on osoittanut kiinnostusta muilla verkkosivustoilla, tätä kutsutaan "uudelleenmarkkinoinniksi". Kun verkkosivustoamme ja muita verkkosivustoja, joilla Googlen markkinointipalvelut ovat aktiivisia, käytetään tätä tarkoitusta varten, Google suorittaa suoraan koodin ja niin sanotut (uudelleen)markkinointitunnisteet (näkymättömät grafiikat tai koodit, jotka tunnetaan myös nimellä "verkkomajakat") integroidaan verkkosivustoon, edellyttäen, että käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Niiden avulla käyttäjän laitteeseen tallennetaan yksittäinen eväste (evästeiden sijasta voidaan käyttää myös vastaavia tekniikoita).

Evästeet voivat olla eri verkkotunnuksia, kuten google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ , jne. Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/types . Tämä tiedosto tallentaa, millä verkkosivustoilla käyttäjä on vieraillut, mistä sisällöstä hän on kiinnostunut ja mitä tarjouksia hän on napsauttanut, sekä teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muita verkkotarjouksen käyttöä koskevia tietoja. IP-osoitetta ei yhdistetä käyttäjän tietoihin muissa Googlen tarjouksissa. Google voi myös yhdistää edellä mainitut tiedot muista lähteistä saatuihin tietoihin. Jos käyttäjä myöhemmin vierailee muilla verkkosivustoilla, hänelle saatetaan näyttää hänen mielenkiinnon kohteidensa mukaan räätälöityjä mainoksia.

Käyttäjän tietoja käsitellään pseudonyymisti osana Googlen markkinointipalveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että Google ei tallenna ja käsittele esimerkiksi käyttäjän nimeä tai sähköpostiosoitetta, vaan käsittelee kyseisiä tietoja evästeiden avulla pseudonyymissä käyttäjäprofiilissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Googlen näkökulmasta mainoksia ei hallinnoida ja näytetä erikseen yksilöidylle henkilölle vaan evästeen haltijalle riippumatta siitä, kuka tämä evästeen haltija on. Tätä ei sovelleta, jos käyttäjä on nimenomaisesti sallinut Googlen käsitellä tietoja ilman tätä pseudonymisointia. Googlen markkinointipalvelujen käyttäjistä keräämät tiedot siirretään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa.

Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin löytyy yleiskatsaussivulta: https://policies.google.com/technologies/ads , Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://policies.google.com/privacy .

Jos et halua vastaanottaa kiinnostuksen perusteella tapahtuvaa mainontaa Googlen markkinointipalveluiden kautta, voit käyttää Googlen asettamia asetusvaihtoehtoja: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

Käytämme YouTube-videoalustan liitännäisiä upottaaksemme videoita ja toistaaksemme niitä suoraan tällä verkkosivustolla. Videoalustan ylläpitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (YouTube). YouTube on Google LLC:hen (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) kuuluva yritys.

YouTube-videot on integroitu niin sanottuun laajennettuun tietosuojaan, joka palveluntarjoajan mukaan käynnistää käyttäjätietojen tallentamisen vain silloin, kun videota toistetaan. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen siirtoa YouTube-kumppaneille. Kun aktivoit upotettuja videoita verkkosivustollamme, muodostuu yhteys YouTuben palvelimiin ja tiedonsiirto käynnistyy. Emme voi vaikuttaa YouTubelle ja mahdollisesti muille YouTube-kumppaneille liitännäisen aktivoinnilla siirrettävien tietojen laajuuteen ja sisältöön. YouTuben palvelimelle ilmoitetaan muun muassa, millä sivuistamme olet vieraillut. YouTuben mukaan näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen keräämiseen, käyttäjäystävällisyyden parantamiseen ja väärinkäytösten estämiseen. YouTube käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa käyttäjän toiminnasta, jos olet antanut suostumuksesi näiden evästeiden käyttöön. Evästeet pysyvät päätelaitteessasi, kunnes poistat ne. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTubelle mahdollisuuden yhdistää selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi ennen toistopainikkeen painamista.

YouTuben evästeiden tuottamat tiedot verkkosivustomme käytöstäsi siirretään yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle YouTuben palvelimelle ja tallennetaan sinne. Tietoja YouTuben tietosuojasta löytyy seuraavasta linkistä https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

VIII. Uutiskirje

Sivustollamme on mahdollisuus tilata ilmainen uutiskirje. Tilauksen yhteydessä meille välitetään tiedot, jotka annetaan syöttömaskiin (esim. etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite). Jos kenttää ei ole merkitty pakolliseksi, tiedon antaminen on vapaaehtoista. Lisäksi tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika.

Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen. Käytämme uutiskirjeen tilauksessa niin sanottua double-opt-in-menettelyä, eli rekisteröitymisesi on valmis vasta, kun olet vahvistanut tilauksesi avaamalla tätä tarkoitusta varten lähetetyssä vahvistussähköpostissa olevan linkin. Vahvistusta pidetään suostumuksenasi. Jos vahvistusta ei saada 100 päivän kuluessa, rekisteröinti poistetaan automaattisesti tietokannastamme. Näin varmistetaan, ettei kukaan muu voi rekisteröidä sinua uutiskirjeemme tilaajaksi.

Tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Käyttäjän sähköpostiosoite pyydetään uutiskirjeen lähettämistä varten. Muiden henkilötietojen kerääminen rekisteröintiprosessin aikana auttaa estämään palvelujen tai annetun sähköpostiosoitteen väärinkäytön.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste sen jälkeen, kun käyttäjä on tilannut uutiskirjeen, on käyttäjän suostumus, joka on määritelty GDPR-tietosuojaselosteen artiklassa 6 § 1 lit. a).

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Käyttäjän sähköpostiosoite säilytetään siis niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

Käyttäjä voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on peruutuslinkki. Tällä peruutetaan myös suostumus rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen tallentamiseen.

1. Uutiskirjeen reaktioiden seuranta Inxmail-uutiskirjejärjestelmässä.

Seurannalla tarkoitetaan Inxmail Professionalissa vastaanottajan käyttäytymisen seuraamista tai tallentamista. Inxmail Professionalia hallinnoi Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg (Inxmail). Vastaanottajien käyttäytymisellä tarkoitetaan seuraavaa kolmea toimintaa:

 • uutiskirjeen avaaminen
 • teksti- ja kuvalinkkien avaaminen
 • kuvien lataaminen sähköpostiohjelmassa

2. Henkilökohtainen seuranta (Unique-Count-seuranta)

Kun vastaanottaja avaa uutiskirjeen tai linkin tai lataa kuvia sähköpostiohjelmassaan, Inxmail Professional voi rekisteröidä ja tallentaa tämän. Näitä vastaanottajien toimia kutsutaan Inxmail Professionalissa vastaanottajan reaktioiksi. Inxmail Professionalin avulla voidaan vastaanottajan reaktioiden perusteella luoda vastaanottajan kiinnostusprofiili. Esimerkiksi voidaan määrittää, ketkä vastaanottajat ovat avanneet tietyt linkit. Näiden avausten perusteella voidaan muodostaa kohderyhmiä ja lähettää vastaanottajille heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaan räätälöityä lisätietoa.

Kun rekisteröidyt uutiskirjeen tilaajaksi, voit antaa suostumuksesi siihen, että käyttäytymistäsi seurataan yksilöidysti GDPR:n art. 6 kohdan 1 lit. a mukaisesti seuraavasti:

„Vahvistan täten, että ProMinent GmbH voi tallentaa ja arvioida yksilöidysti uutiskirjeen käyttöäni, jotta sisältöä voidaan räätälöidä paremmin henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteideni mukaan. Voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.“

Teemoitettujen uutiskirjeiden sisällön optimoimiseksi vertailemme yleisesti eri lähetysten avaamisprosentteja ja vastaanottajien reaktioita. Tallennetut henkilötiedot poistetaan järjestelmästä välittömästi, kun vastaanottaja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

IX. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteys

Verkkosivuillamme on erilaisia yhteydenottolomakkeita, joita voi käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä käyttää tätä vaihtoehtoa, syöttömaskiin syötetyt tiedot siirretään meille ja niitä käsitellään tarpeen mukaan (esim. etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, palvelupyyntöön liittyvän järjestelmän tiedot – mukaan lukien palvelun tyyppi, järjestelmätyyppi, järjestelmän sijainti, toimiala, maa, kieli ja viesti – seminaaripyyntöä ja vaadittua hotellivarausta koskevat tiedot sekä palautettujen tavaroiden osalta tuotetta ja tuotteen käyttöä koskevat tiedot). Tuotetiedustelujen, varaosien, huoltotiedustelujen ja palautettujen tavaroiden osalta siirretään ja käsitellään käyttäjän toimittamat liitetiedostot.

Jos kenttää ei ole merkitty pakolliseksi, tieto on valinnainen.

Viestin lähettämisen yhteydessä tallennetaan myös päivämäärä, kellonaika ja lähettäjän IP-osoite.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Tällöin sähköpostin mukana lähetetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan. Tässä yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käymiseen.

Syöttömaskista saatujen henkilötietojen käsittely palvelee meitä ainoastaan yhteydenottopyynnön käsittelyssä. Sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tapauksessa tämä muodostaa myös tarpeellisen oikeutetun edun tietojen käsittelyyn oikeusperustan GDPR art. 6 (1) lit. f. Jos sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, GDPR art. 6 § 1 lit. b toimii oikeusperustana jatkokäsittelylle.

Tässä yhteydessä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille, mutta saatamme välittää tiedustelusi ProMinent-yhtiölle tai ProMinent-myyntikumppanille käsittelyä varten.

Muita lähetysprosessin aikana käsiteltäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseen ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, ja kun mahdolliset lakisääteiset säilytysajat ovat päättyneet.

Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa tallentamista. Tällöin keskustelua ei kuitenkaan voida jatkaa.

X. App Store -linkit

Verkkosivustomme sisältää linkkejä sovelluskauppoihin (esim. Google Play Store Androidille tai Apple App Store iOS:lle). Näitä palveluja ylläpitävät yksinomaan kolmannet osapuolet. Jos seuraat näitä linkkejä, tietoja saatetaan välittää näille palveluntarjoajille. Tämä tapahtuu vain silloin, kun napsautat jotakin App Store -painiketta. Tietojenkäsittelyn tarkoitusta ja laajuutta sekä oikeuksiasi ja asetusvaihtoehtojasi koskevat tiedot ovat kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytännössä:

XI. Etätukipalvelut

Kun käytät etätukipalveluitamme, käsittelemme henkilötietojasi (nimi, asema/tehtävänimike, pätevyys, yritys (sopimusosapuoli), puhelinnumero, sähköpostiosoite) voidaksemme tuottaa asiamukaiset sopimukseen perustuvat palvelut työnantajallesi tai toimeksiantajallesi. Voimme tällöin käyttää myös työpuhelinnumeroasi voidaksemme sopia yksityiskohdista etukäteen ja tarvittaessa solmia vaadittavat sopimukset. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Oikeutettu etumme on täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteemme digitaalisten huoltopalveluiden tuottamiseksi työnantajallesi tai toimeksiantajallesi. Jos käytät toimeksiantajana itse etätukipalveluitamme, tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b.

Käytämme etätukipalveluiden tuottamiseksi tarvittaessa "Help Lightning" -ohjelmistoa, joka on samannimisen yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan ohjelmisto. Ei ole pois suljettua, että tätä työkalua käytettäessä henkilötietojasi (nimi, sähköpostiosoite, video- ja äänitallenteet) siirretään Yhdysvaltoihin. Help Lightning on kuitenkin ProMinentin kanssa solmimansa sopimuksen sisältämien EU-vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti velvoitettu käsittelemään tietoja asianmukaisen tietosuojan varmistavalla tavalla.

XII. Tietojen vastaanottajat/tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Pääsy henkilötietoihisi on vain sellaisilla työntekijöillämme, jotka tarjoavat teknistä, kaupallista tai toimituksellista palvelua.

Sen lisäksi käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia edellä kuvatun tiedonkäsittelyn puitteissa tai tilaamme näitä palveluja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Jos palveluntarjoaja saa toimeksiannon kautta henkilötietojasi, palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään henkilötietojasi tarkasti meiltä saamiensa ohjeiden mukaisesti. Olemme välittäneet henkilötietoja erityisesti seuraaville palveluntarjoajien luokille:

 • IT-palveluntarjoajat, esim. liittyen verkkosivustomme hallintaan ja isännöintiin tai verkkosivuston analysointiin / mittaamiseen, toimittajien hallintaan, väärinkäytösten paljastamiseen
 • Tietotekniikkapalvelut ja infrastruktuuri,
 • IT-tuki ja huolto, mukaan lukien etätuki;
 • Yritykset, jotka ovat Saksan osakeyhtiölain (AktG) artiklan 15 ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti yhteydessä meihin ja joiden kanssa teemme yhteistyötä palveluiden tuottamiseksi tai jotka toimivat jakelijoinamme;
 • Jos olet antanut siihen suostumuksesi, välitämme henkilötietojasi suostumuksessa nimetyille vastaanottajille.
 • Mainonnan ja henkilöstöhallinnan tukena toimivat palveluntarjoajat

Voimme välittää henkilötietojasi Euroopan Unionin ("EU") ja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, erityisesti Amerikan Yhdysvaltoihin ("USA"). Sikäli kuin - kuten Yhdysvalloissa - paikallinen tietosuojataso ei vastaa EU:n sisällä vallitsevaa tietosuojatasoa, takaamme sopivat suojatoimet yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 tarkoittamalla tavalla. Niihin voivat kuulua EU-vakiosopimuslausekkeiden sisällyttäminen sopimuksiin ja tarvittaessa muita lisätoimenpiteitä asianmukaisen tietosuojatason varmistamiseksi. Yksittäistapauksissa ehtona tietojen siirtämiselle kolmansiin maihin on, että hyväksyt tietojen siirtämisen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 49 kohdan 1, pykälän 1 alakohdan a mukaisesti.

XIII. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat itseäsi koskeviin henkilötietoihin liittyvät oikeudet:

 • Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa GDPR:n art. 7 (3) mukaisesti. Tämä johtaa siihen, että emme voi enää jatkaa tietojenkäsittelyä tämän suostumuksen perusteella tulevaisuudessa.
 • GDPR:n artiklan 15 mukainen oikeus saada tietoja
 • GDPR:n artiklan 16 ja 17 mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
 • GDPR:n artiklan 18 mukainen oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • GDPR:n artiklan 20 mukainen oikeus tietojen siirrettävyyteen;
 • GDPR:n artiklan 77 mukainen oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. Meistä vastaava valvontaviranomainen on: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

XIV. Vastustus

Siltä osin kuin henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen perusteella, jotka on määritelty tietosuojavaltuutetun toimeksiantosopimuksen artiklassa 6 (1) lauseen 1 kohdan f alakohdan perusteella, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan 21 mukaisesti. Jos haluat käyttää vastustamisoikeuttasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme kohdassa II annettujen yhteystietojen avulla tai lähetä sähköpostia osoitteeseen putkinen.kyosti@prominent.com

XV. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Ellei toisin mainita, muutokset tulevat voimaan välittömästi. Sinun kannattaa tarkistaa tämä tietosuojaseloste aika ajoin pysyäksesi ajan tasalla siitä, miten suojaamme tietojasi ja parannamme jatkuvasti verkkosivustomme sisältöä.

elokuu 2023

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt