Hakuehdotuksia

Tietosuojalauseke

Sydämellisesti tervetuloa web-sivullemme. Olemme iloisia yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta. Tietojesi suojaaminen on meille on erittäin tärkeää. Sen vuoksi haluamme kertoa, mitä vierailuusi liittyviä tietoja käytetään mihinkin tarkoitukseen. Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, jotka liittyvät sinuun henkilökohtaisesti, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoitteet, käyttäytyminen.

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä yleisen tietosuoja-asetuksen ja jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien ja muiden tietosuojalakiin perustuvien määräysten tarkoittamalla tavalla on:

ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki
Suomi
Puh.: 09 4777 890
Sähköposti: prominent@prominent.fi
Web-sivu: https://www.prominent.com

II. Yleisiä tietoja tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain siltä osin kuin on tarpeen web-sivustomme toimivuuden varmistamiseksi ja sisällön optimoimiseksi. Lisäksi käyttäjiemme henkilötietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu vain kyseisten käyttäjien suostumuksella

2. Tietojen poistaminen ja tallentamisen kesto

Kyseisen henkilön henkilötiedot poistetaan tai lukitaan heti, kun tietojen tallentamisen syy on poistunut. Tallennus voi tapahtua perustellusta syystä myös silloin, kun eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä edellyttää sitä EU:n direktiivien, lakien tai muiden määräysten nojalla. Nämä tiedot lukitaan tai poistetaan, kun näissä normeissa määritetty tallennusjakso umpeutuu, edellyttäen, että tietojen tallennusta ei ole jatkettava olemassa olevan sopimuksen täyttämisen vuoksi.

III. Web-sivuston käyttöön asettaminen ja lokitiedostojen luominen

Joka kerta, kun web-sivumme avataan, web-palvelimemme määrittää automaattisesti seuraavat tiedot:

• Käyttäjän IP-osoite

• Isäntänimi (millä ProMinent-sivulla vierailtiin, esim. www.prominent.fi tms.)

• Käsittelyn päiväys ja kellonaika (Time)

• Kyselyn tyyppi ja paikka (Request)

• Tiedot selaintyypistä ja käytetystä versiosta

Tiedot tallennetaan lisäksi järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

Tietojen ja lokitiedostojen tallennuksen oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Meillä on oikeutettu syy tietojenkäsittelyyn, koska IP-osoitteen tallentaminen on tärkeää järjestelmän toiminnan kannalta, jotta web-sivun sisältö voidaan esittää käyttäjän tietokoneessa. Tätä varten käyttäjän IP-osoitteen on pysyttävä tallennettuna istunnon ajan. Lokitiedosto tallennetaan web-sivun toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään web-sivuston optimoimiseen ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei tässä yhteydessä käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen täyttämiseen, minkä vuoksi ne on kerätty. Jos tiedot on kerätty web-sivun toiminnan varmistamiseen, tämä tarve poistuu, kun istunto päättyy. Jos tietoja on tallennettu lokitiedostoihin, ne poistetaan viimeistään 30 päivän kuluttua. Sen lisäksi lokitiedostoja säilytetään varmuuskopioissa enintään 12 kuukauden ajan. Näitä varmuuskopioita käytetään vain poikkeustapauksissa.

IV. Evästeiden käyttö

Aiemmin mainittujen tietojen lisäksi tietokoneeseesi tallennetaan evästeitä, kun käytät web-sivuamme. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan internet-selaimeen tai internet-selain tallentaa ne käyttäjän tietokonejärjestelmään. Nämä evästeet sisältävät tyypillisen merkkijonon, joka mahdollistaa kyseisen selaimen yksilöllisen tunnistamisen, kun web-sivustolla vieraillaan uudelleen. Evästeet eivät voi suorittaa mitään ohjelmia eivätkä ne voi siirtää viruksia tietokoneeseesi. Evästeiden käyttö mahdollistaa meille internet-sisältömme tekemisen käyttäjäystävällisemmäksi ja tehokkaammaksi. Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen ja niiden sisältämä tieto välitetään siitä verkkosivustollemme. Sen vuoksi evästeiden käyttäminen on myös täysin käyttäjän hallittavissa. Tekemällä muutoksen selaimesi asetuksiin voit ottaa evästeiden käytön kokonaan pois käytöstä tai voit rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Se voi tapahtua myös automaattisesti. Jos web-sivustomme evästeet otetaan pois käytöstä, ei kaikkia web-sivustomme toimintoja ehkä voi käyttää täysimääräisesti.

Tämä web-sivusto käyttää evästeitä seuraavasti:

• Tilapäiset evästeet (tilapäinen käyttö)

• Pysyvät evästeet (ajallisesti rajoitettu käyttö)

• Kolmansien osapuolten evästeet (ulkopuolisten palveluntarjoajien evästeet)

Tilapäiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Niitä ovat erityisesti istunto-evästeet. Ne tallentavat niin sanotun istuntotunnisteen, minkä avulla selaimesi erilaiset kyselyt voidaan käsitellä koko istunnon osalta. Niiden avulla selaimesi voidaan tunnistaa uudelleen, kun palaat web-sivullemme.

Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Tämä aika voi olla eri pituinen eri evästeillä. Voit milloin tahansa poistaa evästeet selaimesi tietosuoja-asetuksissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste evästeitä käytettäessä on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Oikeutettu syy näiden tietojen käsittelyyn on pyrkimyksemme tehdä web-sivustomme käyttäjien kannalta toimivammaksi.

V. Google Analytics

Oikeutettuun syyhyn (toisin sanoen online-sisältömme analysointi, optimointi ja taloudellinen käyttö yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1, alakohdan f mukaisesti) perustuvan tietojenkäsittelytarpeemme toteuttamiseksi käytämme apuna Google Analytics -palvelua, joka on Google LLC:n (”Google”) web-analysointipalvelu. Google käyttää evästeitä. Evästeen online-sisällön käytöstä keräämät tiedot käyttäjän osalta siirretään yleensä Googlen USA:ssa olevalle palvelimelle ja tallennetaan siihen. Evästeiden tällä tavalla keräämät tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua kerran kuukaudessa.

Google käyttää näitä tietoja toimeksiannostamme analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät online-sisältöämme, luodakseen raportteja tämän online-sisällön aktiviteeteista, ja toimittaakseen meille muita, tämän online-sisällön käyttöön ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Tällöin käsiteltävistä tiedoista voidaan luoda nimettömiä käyttäjäprofiileja.

Käytämme Google Analytics -palvelua näyttääksemme Googlen ja sen kumppaneiden mainontapalvelussa kyseisiä Googlelle välittämiämme sisältöjä (ns. ”Remarketing-” tai ”Google-Analytics-Audiences”) vain sellaisille käyttäjille, jotka ovat ilmaisseet mielenkiintonsa online-sisältöämme kohtaan tai ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita määrätyistä ominaisuuksista (esim. kiinnostus tiettyjä aiheita tai tuotteita on määritetty vierailtujen web-sivujen perusteella). Remarketing Audiences -palvelun avulla haluamme myös varmistaa, että sisältömme vastaa käyttäjän potentiaalisia kiinnostuksen kohteita eikä vaikuta rasittavalta.

Jos käyttäjä käyttää Google Analytics-mainontapalveluja, Googlen näyttöperuste-evästeiden avulla aktivoidaan toimintoja, kuten Remarketing-uudelleenmarkkinointi Googlen Display-verkostossa tuotteille, kuten AdWords. Lisätietoja Googlen evästeiden käytöstä on Googlen tietosuojalausekkeen usein esitetyt kysymykset -osiossa. Voit muuttaa evästeiden asetuksia mainosasetuksissa tai ottaa nämä toiminnot pois käytöstä.

Käytämme Google Analytics -palvelua vain aktiivisen IP-osoitteen anonymisoinnin kanssa. Se tarkoittaa, että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan Unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen piiriin kuuluvissa maissa. Kokonainen IP-osoite siirretään Googlen USA:ssa sijaitsevaan palvelimeen vain poikkeustapauksissa ja se lyhennetään siellä. Google ei yhdistä käyttäjän selaimen välittämää IP-osoitetta muihin tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen määrittämällä vastaavat asetukset selainohjelmistossaan; käyttäjät voivat lisäksi estää evästeen keräämien online-sisällön käyttöä koskevien tietojen määrittämisen ja näiden tietojen käsittelemisen Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä saatavan selain-liitännäisen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetus- ja muutoksenhakumahdollisuuksista on Googlen verkkosivuilla: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi (”Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja”), https://policies.google.com/technologies/ads (”Tietojen käyttö mainonnassa”), https://adssettings.google.com/authenticated (”Googlen mainosten näyttämiseen käyttämien tietojen hallinta”).

Google-Marketing-palvelut

Oikeutettuun syyhyn (toisin sanoen online-sisältömme analysointi, optimointi ja taloudellinen käyttö yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1, alakohdan f mukaisesti) perustuvan tietojenkäsittelytarpeemme toteuttamiseksi käytämme apuna Google LLC:n (”Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Marketing- ja Remarketing-palveluja (lyhyesti ”Googlen markkinointipalvelut”).

Google-Marketing-palvelut mahdollistavat meille mainossisältöjen kohdentamisen niin, että käyttäjille näytetään vain sellaisia mainossisältöjä, joita kohtaan he ovat osoittaneet kiinnostusta. Jos käyttäjälle näytetään esim. tiedotteita tuotteista, joita kohtaan he ovat ilmaisseet kiinnostusta muilla web-sivuilla, kyseessä on ”Remarketing” eli ”uudelleenmarkkinointi”. Tämän vuoksi avattaessa meidän web-sivumme ja muita web-sivuja, joissa Google-Marketing-palvelut ovat aktiivisina, Google suorittaa välittömästi koodin ja niin sanotut (Re)marketing-tunnisteet (näkymättömät grafiikat tai koodit, joista käytetään myös nimitystä ”Web Beacon”) yhdistetään web-sivuun. Niiden avulla käyttäjän laitteeseen tallennetaan yksilöllinen eväste (evästeiden sijaan voidaan käyttää myös muita vastaavia teknologioita). Evästeitä voidaan asettaa erilaisista domaineista, muun muassa google.com , doubleclickbygoogle.com , tai adwords.com jne., lisätietoja .Tähän tiedostoon merkitään, millä web-sivuilla käyttäjä on vieraillut, mistä sisällöistä hän on osoittanut olevansa kiinnostunut ja mitä ilmoituksia hän on napsauttanut, lisäksi siinä on teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viitatuista web-sivuista, vierailuajoista ja muita online-sisällön käyttöön liittyviä tietoja. IP-osoitetta ei yhdistetä käyttäjän muuta Googlen sisällön käyttöä koskeviin tietoihin. Edellä olevat tiedot voidaan Googlen toimesta yhdistää myös muista lähteistä saataviin vastaaviin tietoihin. Jos käyttäjä vierailee toisilla web-sivuilla, voidaan hänelle näyttää hänen kiinnostuksensa kohteita vastaavia ilmoituksia.

Google-Marketing-palvelut käsittelevät käyttäjän tietoja salanimellä. Toisin sanoen Google ei tallenna ja käsittele esim. käyttäjän nimeä tai sähköpostiosoitetta, vaan käsittelee relevantteja evästeen keräämiä tietoja salanimisen käyttäjäprofiilin kautta. Toisin sanoen Googlen näkökulmasta ilmoituksia ei hallita konkreettisen tunnistettavan henkilön osalta, vaan evästeen omistajan osalta, riippumatta siitä, kuka tämä evästeen omistaja on. Tämä ei koske tapauksia, joissa käyttäjä on nimenomaisesti antanut Googlelle luvan käsitellä tietoja korvaamatta tunnistettavia henkilötietoja salanimellä. Google-Marketing-palvelujen käyttäjästä keräämät tiedot välitetään Googlelle ja tallennetaan USA:ssa sijaitseviin Googlen palvelimiin.

Lisäksi käytämme "Google Tag Manager" -palvelua yhdistääksemme Googlen analysointi- ja markkinointipalvelut web-sivuumme ja hallitaksemme niitä.

Lisätietoja siitä, miten Google käyttää tietoja mainontaan on yleiskatsaussivulla: https://policies.google.com/technologies/ads , Googlen tietosuojalauseke on kohdassa https://policies.google.com/privacy näytettävissä.

Jos haluat estää Google-Marketing-palvelujen avulla toteutetun kiinnostuksen mukaan kohdennetun mainonnan, voit käyttää Googlen tarjoamia asetus- ja Opt-Out-valintoja: https://adssettings.google.com/authenticated .

VI. Uutiskirje

Internet-sivuillamme voi tilata maksuttoman uutiskirjeen. Rekisteröidyttäessä uutiskirjeen tilaajaksi syöttönäkymään syötetyt tiedot välitetään meille. Niitä ovat:

• Sähköpostiosoite

• Puhuttelusana

• Akateeminen arvo

• Etunimi

• Sukunimi

• Maa

• Vain sähköpostiosoite ja maa ovat pakollisia kenttiä

• Aihealue (erikoisala, muut tiedot)

• Lähde

Lisäksi rekisteröidyttäessä kerätään seuraavat tiedot:

• Käyttäjän IP-osoite

• Rekisteröinnin päiväys ja kellonaika

• Muistutus tietosuojalausekkeen lukemisesta

Tietojen käsittelyä varten rekisteröitymisen yhteydessä suostumus pyydetään uudelleen ja muistutetaan lukemaan tietosuojalauseke. Käytämme uutiskirjeen tilaamisen osalta ns. toistetun suostumuksen menettelyä, toisin sanoen tilaus on valmis vasta, kun tätä tarkoitusta varten lähetetyssä vahvistus-sähköpostissa olevaa linkkiä on napsautettu. Vahvistus merkitsee suostumusta. Jos et tee tätä vahvistusta 100 päivän kuluessa, rekisteröitymisesi poistetaan tietokannastamme automaattisesti. Näin varmistamme, että kukaan toinen ei voi tilata uutiskirjettä puolestasi.

Uutiskirjeiden lähetyksen yhteydessä ei luovuteta mitään tietoja ulkopuolisille. Uutiskirjeiden lähetyksen yhteydessä ei luovuteta mitään tietoja ulkopuolisille. Uutiskirjeiden vahvistussivulla toimivat Google Analyticsin seurantaevästeet poistavat tiedoista käyttäjän sähköpostiosoitteen ennen sivuston vierailutietojen siirtämistä Googlelle. Tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden lähettämiseen. Käyttäjien sähköpostiosoitteet kerätään uutiskirjeen lähettämiseksi oikeaan osoitteeseen. Muut rekisteröitymisen yhteydessä kerättävät henkilötiedot kerätään palvelujen tai sähköpostiosoitteiden väärinkäytön estämiseksi.

Vastaavan käyttäjän suostumuksen ollessa olemassa tietojen käsittelyn oikeusperuste käyttäjän uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen jälkeen on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a).

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen täyttämiseen, minkä vuoksi ne on kerätty. Käyttäjän sähköpostiosoitetta tallennetaan sen jälkeen niin kauan kuin tilaus on aktiivinen.

Kyseinen käyttäjä voi milloin tahansa tarkastaa uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tietonsa. Uutiskirjeessä on tätä varten vastaava linkki. Tämä mahdollistaa myös rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen tallennusta koskevan suostumuksen peruuttamisen.

1. Uutiskirje-reaktioiden seuranta Inxmail-uutiskirjejärjestelmässä

Inxmail Professional -järjestelmässä seurannalla tarkoitetaan vastaanoton seurantaa tai tallentamista. Vastaanotto koskee tällöin kolmea vastaanottajan käsittelyä:

• Viestin avaaminen

• Teksti- ja kuvalinkkien napsauttaminen

• Kuvien lataaminen sähköpostiohjelmassa

2. Henkilökohtainen seuranta (Unique-Count -seuranta)

Jos vastaanottaja avaa viestin, napsauttaa linkkiä tai lataa kuvia sähköpostiohjelmassaan, Inxmail Professional voi rekisteröidä ja tallentaa näitä toimenpiteitä koskevat tiedot. Inxmail Professional -järjestelmässä näitä vastaanottajan käsittelytoimenpiteitä sanotaan vastaanottajan reaktioiksi. Inxmail Professional -järjestelmän avulla vastaanottajan reaktioiden pohjalta voidaan luoda vastaanottajan intressiprofiili. Näin voidaan esimerkiksi määrittää, kuka vastaanottaja on napsauttanut määrättyä linkkiä. Näiden napsautusten perusteella voimme muodostaa kohderyhmiä ja kohdentaa vastaanottajille muita, heidän kiinnostuksen kohteitaan vastaavia tietoja. Henkilökohtaisen seurannan mahdollisuutta ei tällä hetkellä käytetä. Jos tähän tulee muutos, tiedotamme siitä uutiskirjeen vastaanottajille välittömästi.

Antamalla suostumuksenne rekisteröitymällä uutiskirjeen tilaajaksi suostutte käyttötoimenpiteidenne henkilökohtaiseen seurantaan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1, alakohdan a mukaisesti. Teemauutiskirjeen sisällön optimoimiseksi vertaamme erilaisten viestien avaamista ja vastaanottajien reaktioita koskevia tietoja. Tallennetut henkilötiedot poistetaan järjestelmästä välittömästi, kun vastaanottaja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

VII. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteydenotto

Internet-sivuillamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä hyödyntää tätä mahdollisuutta, syöttönäkymään syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat:

• Puhuttelusana, etunimi, sukunimi

• Markkinointinimi

• Asiakasnumero

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Katu, talon numero, postinumero, paikkakunta, maa

• Akateeminen arvo

• Tuotteeseen liittyvä intressi

• Viestisi meille

• Liitteet (asiakirjat)

• Soittopyyntö, jos tämä valinta on valittu

Viestin lähetysajankohtana tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:

• Rekisteröinnin päiväys ja kellonaika

• Käyttäjän IP-osoite

Vaihtoehtoisesti yhteydenotto voidaan tehdä sähköpostitse. Tässä tapauksessa tallennetaan käyttäjän sähköpostitse välitetyt henkilötiedot. Tässä yhteydessä ei luovuteta mitään tietoja ulkopuolisille. Tietoja käytetään ainoastaan keskustelun käsittelemiseen.

Syöttönäkymän kautta syötettyjä henkilötietoja käytetään vain yhteydenoton käsittelyyn. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, tietojenkäsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1, alakohta f. Jos sähköpostiyhteydenotto koskee sopimuksen solmimista, jatkokäsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1, alakohta b.

Muita lähetyksen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja käytetään estämään yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistamaan tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen täyttämiseen, minkä vuoksi ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen syöttönäkymän kautta syötettyjen henkilötietojen ja sähköpostitse lähetettyjen tietojen osalta tilanne on tämä, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun olosuhteista voidaan olettaa, että kyseinen asia on selvitetty.

Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, hän voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa tallentamisen. Siinä tapauksessa keskustelua ei kuitenkaan voida jatkaa.

VIII. Ilmoittautuminen seminaareihin

Internet-sivuillamme voi ilmoittautua seminaareihin. Tällöin syöttönäkymään syötetyt tiedot välitetään meille. Niitä ovat:

• Puhuttelusana, etunimi, sukunimi

• Markkinointinimi

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Katu, talon numero, postinumero, paikkakunta, maa

• Asiakasnumero

• Akateeminen arvo

• Seminaarin osallistuja (muut osallistujat)

Lisäksi rekisteröidyttäessä kerätään seuraavat tiedot:

• Rekisteröinnin päiväys ja kellonaika

• Käyttäjän IP-osoite

Tietojen käsittelyä varten rekisteröitymisen yhteydessä muistutetaan lukemaan tämä tietosuojalauseke.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste käyttäjän seminaariin ilmoittautumisen jälkeen on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b, koska annettuja tietoja tarvitaan sopimuksen toteuttamiseen.

Rekisteröitymisen aikana sopimuksen toteuttamiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi tilanne on tämä, kun sopimuksen toteuttamiseen käytettäviä tietoja ei enää tarvita. Myös sopimuksen päättämisen jälkeen voi olla olemassa tarve tallentaa sopimuskumppanin henkilötietoja, jotta sopimukseen perustuvat tai lakisääteiset velvoitteet voidaan täyttää.

Käyttäjänä sinulla on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa ilmoittautumisesi. Voit milloin tahansa pyytää muuttamaan sinusta tallennettuja tietoja.

Jos sopimuksen toteuttamiseen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen käytettäviä tietoja tarvitaan, voidaan tiedot poistaa ennenaikaisesti vain, jos sopimukseen perustuva tai lakisääteiden velvoite ei sitä estä.

IX. GetSiteControl

Yhdistämme internet-sivuillemme GetWebCraft Limited -yhtiön (osoite: Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Kypros) ”GetSiteControl” -pienoisohjelman. Se on pienoisohjelma, joka mahdollistaa tietojen esittämisen ”layover”-muodossa. Layover-ikkunat voidaan tuoda esiin määrätyin ehdoin (esim. sivuvierailun kesto), jolloin evästeen asettaminen on tarpeen. Kun layover avataan, tiedot siirretään GetWebCrat Limitedin palvelimelta samoin kuin jos vierailtaisiin sen omalla web-sivulla. Lisätietoja GetWebCraftin tietosuojasta on yrityksen tietosuojalausekkeessa: getsitecontrol.com/privacy/

”GetSiteControl”-pienoisohjelman avulla internet-sivumme sisältöjä voidaan jakaa Facebook Ireland Ltd.:n tai Facebook Inc.:n, Google Inc.:n Twitter Inc.:n ja LinkedIn Ireland Unlimited Companyn tarjoamiin sosiaalisen median verkkopalveluihin. Muodostettaessa yhteys internet-sivuillemme tietokoneeseenne tallennetut evästeet muodostavat yhteyden kyseisen sosiaalisen median veroston palvelimiin. Kun kyseistä painiketta napsautetaan, IP-osoitteenne välitetään kyseiselle sosiaaliselle median verkostolle. Voit estää tämän määrittämällä selaimessasi vastaavat asetukset.

Jos olet kirjautuneena sisään kyseisen sosiaalisen median verkkopalveluun samalla, kun vierailet internet-sivustollamme, tämän verkoston ylläpitäjä kerää ja tallentaa mahdollisesti muita tietoja liittyen vierailuusi internet-sivuillamme. Jos et halua tällaista järjestelyä, suosittelemme kirjautumaan ulos sosiaalisen median verkkopalvelusta ennen kuin vierailet internet-sivuillamme.

Ottakaa selvää kyseisen sosiaalisen median verkkopalvelun ylläpitäjältä, miten tietojanne käsitellään ja käytetään. Ylläpitäjän ohjeet koskien kyseisiä tietosuojamääräyksiä ja mahdollisia asetuksia henkilökohtaisten tietojenne suojaamiseksi saatte täältä:

• Facebook Ireland Ltd. tai Facebook Inc.: https://fi-fi.facebook.com/policy.php

• Twitter Inc.: https://twitter.com/en/privacy

• LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en

X. Oikeuden käyttäminen

Olette käyttäneet seuraavaa oikeuttanne liittyen henkilötietojenne käsittelyyn:

– olette peruuttaneet yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 7 kohdan 3 mukaisesti meille kerran antamanne suostumuksen. Tästä seuraa, että emme voi jatkossa enää suorittaa sitä tietojenkäsittelyä, mikä edellyttää tätä suostumusta;

– yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 15 mukainen tiedonsaantioikeus;

– yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 16 ja 17 mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen;

– yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukainen oikeus käsittelyn rajoittamiseen;

– yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

– yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 77 mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojenne käsittelystä.

Jos henkilötietojanne käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1 S. 1, alakohdan f mukaiseen oikeutettuun syyhyn nojaten, teillä on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaan oikeus kieltää henkilötietojenne käsittely. Jos haluatte käyttää kielto-oikeuttanne, lähettäkää meille sähköpostiviesti objection@prominent.com . Kun käytätte kielto-oikeuttanne, pyydämme teitä perustelemaan, minkä vuoksi emme saa käsitellä henkilötietojanne niin kuin ennen. Tarkastamme asian ja mukautamme tietojenkäsittelyprosessiamme tai esitämme teille ehdottomat etujen suojaamiseen liittyvät perustelut, joiden pohjalta jatkamme käsittelemistä.

Voitte milloin tahansa kieltää henkilötietojenne käyttämisen mainontaan ja tietojen analysointiin. Voitte ilmoittaa mainontakiellosta meille käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Saksa
Puh.: +49 6221 842 0
Sähköposti: objection@prominent.com

XI. Tietosuojamääräysten muuttaminen

Päivitämme näitä tietosuojamääräyksiä aika ajoin henkilötietojenne suojaamisen parantamiseksi. Teidän tulisi aika ajoin tarkistaa nämä tietosuojamääräykset pysyäksenne ajan tasalla siitä, miten suojaamme tietojanne ja miten parannamme web-sivumme sisältöä. Käyttämällä sivustoa www.prominent.fi vahvistatte hyväksyvänne näiden henkilötietojanne suojaavien tietosuojamääräysten ehdot.

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt