Hakuehdotuksia

Tietosuojakäytäntö

Toivotamme sinut tervetulleeksi verkkosivuillemme ja kiitämme sinua kiinnostuksestasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. Tietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Siksi haluamme kertoa seuraavassa, mitä käyntisi tietoja käytämme mihinkin tarkoituksiin. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan liittää sinuun yksilöivästi, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoitteet ja toiminta sivustolla.

I. Vastuuhenkilön nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen, jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäännösten mukainen vastuuhenkilö on:

ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki
Suomi
Puh.: +358 9 4777 890
Sähköposti: FI-prominent@prominent.com
Website: https://www.prominent.fi

II. II. Tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:

Kyösti Putkinen
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki
Suomi
Puh.: +358 9 4777 890
Sähköposti: putkinen.kyosti@prominent.com

III. Yleistä tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Lähtökohtaisesti käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston, sisällön ja palveluiden tarjoamiseksi. Muutoin käyttäjiemme henkilötietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu vain käyttäjän suostumuksella.

2. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Asianosaisen henkilötiedot poistetaan tai pääsy tietoihin estetään heti, kun tietoja ei enää tarvita säilytystarkoitukseen eikä tietojen säilyttämiseen ole enää velvollisuutta. Tallentaminen voi tapahtua myös, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on määrännyt siitä unionin asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä, joita vastuuhenkilö soveltaa. Jos käytät verkkosivustoa tiedonhankintatarkoituksessa, ovat säilytysajat seuraavanlaiset:

Jos käytät verkkosivujamme aktiivisesti, säilytämme henkilötietojasi aluksi sen ajan, jonka tiedusteluusi vastaaminen vie, tai liikesuhteemme keston ajan. Tähän sisältyy myös sopimuksen valmistelu tai sopimusta edeltävän oikeussuhteen aloittaminen ja sopimuksen solmiminen. PIdämme henkilötietojasi tallennettuina todisteiden säilyttämiseksi siihen asti, kunnes suhteestamme johtuvat oikeudelliset vaatimukset vanhentuvat. Poistamme henkilötietosi, kun vanhentumisaika on päättynyt, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa oikeudellista velvoitetta, esimerkiksi Saksan kauppalain (HGB 238 §, 257 §:n 4 momentti) tai Saksan verolain (AO 147 §:n 3 ja 4 momentti) nojalla. Nämä säilytysvelvoitteet voivat olla kahdesta kymmeneen vuotta.

IV. Provision of the website and creation of log files

Aina kun verkkosivustoamme käytetään, verkkopalvelimemme tallentaa automaattisesti seuraavat tiedot:

 • käyttäjän IP-osoite
 • isäntänimi (millä ProMinent-sivulla vierailtiin, esim. http://www.prominent.com tai vastaava)
 • päivämäärä ja kellonaika (Time)
 • pyynnön tyyppi ja sijainti (Request)
 • tiedot selaimen tyypistä ja käytetystä versiosta

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen art. 6 § 1 lit. f. Meillä on oikeutettu etu tietojen käsittelyyn, koska IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen järjestelmään on välttämätöntä verkkosivuston toimittamiseksi käyttäjän tietokoneelle. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän IP-osoite on säilytettävä istunnon ajan. Tallentaminen lokitiedostoihin tehdään verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei tässä yhteydessä arvioida markkinointitarkoituksiin.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, tietojen poistaminen tapahtuu, kun kyseinen istunto on päättynyt. Jos tietoja tallennetaan lokitiedostoihin, poistaminen tapahtuu viimeistään 30 päivän kuluttua. Lisäksi lokitiedostoja säilytetään varmuuskopiotiedostoissa enintään 12 kuukauden ajan. Näitä varmuuskopioita käsitellään vain poikkeustapauksissa.

V. V. Evästeiden ja niihin liittyvien toimintojen/teknologioiden käyttö

Edellä mainittujen tietojen lisäksi tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, kun käytät verkkosivustoamme. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkoselaimeen tai verkkoselaimen toimesta käyttäjän tietokonejärjestelmään. Nämä evästeet sisältävät tunnusomaisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa selvästi, kun verkkosivusto ladataan uudelleen. Lisäksi käytämme evästeinä myös verkkomajakoita ja muita vastaavia tallennustekniikoita, joilla seurataan käyttäjän toimintaa. Verkkomajakat ovat useimmiten näkymättömiä, yleensä enintään 1 x 1 pikselin kokoisia, kuvallisia elementtejä, jotka on upotettu verkkosivustoon ja joita voidaan käyttää laitteesi evästeiden havaitsemiseen.

Käytämme evästeitä tallentaaksemme istuntoon liittyviä tietoja verkkosivustolle. Nämä evästeet vanhentuvat selainistunnon päättyessä (ns. istuntokohtaiset evästeet), eikä niitä tallenneta pysyvästi. Toiset evästeet jäävät tietokoneellesi selainistunnon jälkeen, ja niiden avulla voimme tunnistaa tietokoneesi seuraavalla vierailullasi (ns. pysyvät evästeet). Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, joka voi vaihdella evästetyypistä riippuen.

Evästeet voidaan jakaa erityisesti seuraaviin luokkiin/ evästetyyppeihin:

 • Välttämättömät evästeet
  Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä tiettyjen verkkosivuston toimintojen toteuttamiseksi.
 • Suorituskykyevästeet
  Suorituskykyevästeet keräävät tietoa verkkosivuston käytöstä. Nämä evästeet eivät tallenna mitään tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa, vaan niitä käytetään ainoastaan verkkosivustomme suorituskyvyn mittaamiseen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen.
 • Toiminnalliset evästeet
  Toiminnallisia evästeitä käytetään mahdollistamaan pyydetyt palvelut ja toiminnot (esim. videoiden toistaminen) verkkosivustolla ja/tai parantamaan käytettävyyttä.
 • Kohdentamisevästeet
  Kolmannet osapuolet (esim. mainoskumppanit) voivat käyttää kohdentamisevästeitä profiloidakseen käyttäjien kiinnostuksen kohteet ja näyttää niiden perusteella tarkoituksenmukaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla.
 • Sosiaalisen median evästeet
  Sosiaalisen median palveluiden evästeet mahdollistavat sisällön jakamisen ystävien ja verkostojen kanssa. Nämä palvelut voivat seurata selaajia eri verkkosivustoilla ja profiloida kiinnostuksen kohteita.

Verkkoselaimesi asetuksia muuttamalla voit poistaa evästeet käytöstä tai rajoittaa niiden lähettämistä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Voit säännöllisesti tutustua evästeiden käytöstä poistamiseen verkkoselaimesi "Ohje"-toiminnon kautta. Huomaa kuitenkin, että nämä asetukset voivat mahdollisesti vaikuttaa verkkosivustomme täyteen käytettävyyteen ja toimintaan.

Varmistaaksemme, että evästeiden käyttö on lain vaatimusten mukaista, käytämme OneTrust Technology Limitedin, 82 St John St, London, UK ("OneTrust") tarjoamaa evästetyökalua. Voit tarkastella ja hallita evästesuostumuksiasi sekä tehdä asetuksia ja poistoja evästekohtaisesti alla olevasta linkistä:

Cookie-Einstellungen verwalten

Osa verkkosivustollamme käyttämistämme evästeistä on peräisin kolmansilta osapuolilta, ja ne auttavat meitä analysoimaan verkkosivustomme sisällön vaikutusta ja kävijöiden kiinnostuksenkohteita, mittaamaan verkkosivustomme tehoa ja suorituskykyä tai viestimään sinulle. Käytämme verkkosivustollamme sekä ensimmäisen osapuolen evästeitä (jotka näkyvät vain sillä verkkotunnuksella, jolla vierailet) että kolmannen osapuolen evästeitä (jotka näkyvät kaikilla verkkotunnuksilla ja joita kolmannet osapuolet asettavat säännöllisesti).

Lisätietoja evästeiden toimittajista on tietosuojavalikossa kunkin evästeluokan kohdalla.

Evästeisiin perustuva tietojenkäsittely suoritetaan ehdottoman välttämättömien evästeiden osalta seuraavien artiklojen perusteella: GDPR:n 6 § 1 lit f (oikeusperusta), koska oikeutettu etumme on tarjota tietoa verkkosivustollamme. Muiden evästetyyppien osalta tietojenkäsittely suoritetaan suostumuksesi perusteella GDPR:n art. 6 § 1 lit. a mukaisesti (oikeusperusta). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin uusi valinta on voimassa tulevaisuudessa, mutta ei vaikuta suostumuksen perusteella tehdyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamishetkeä. Voit käyttää seuraavaa linkkiä evästeasetusten nollaamiseen ja siten peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumuksen:

Cookie-Einstellungen zurücksetzen / Einwilligungen widerrufen

VI. Google Analytics

Käytämme Google Analyticsia, Google LLC:n (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) tarjoamaa web-analyysipalvelua. EU:n/ETA:n ja Sveitsin käyttäjistä vastaava yksikkö on Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti (Google). Käyttöön kuuluu Universal Analytics -toimintatapa. Google käyttää tähän tarkoitukseen kohdassa V. mainittuja evästeitä edellyttäen, että olet antanut suostumuksesi Google Analyticsin käyttöön ja tietojen siirtoon Yhdysvaltoihin. Google Analyticsin evästeiden tuottamat tiedot käyttäjän verkkotarjonnan käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Yhdysvaltojen tietosuojan taso ei vastaa eurooppalaista tietosuojanormia. Tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole EU:n komission tekemän tietosuoja-asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä Google tarjoa asianmukaisia suojatoimia 46 artiklan mukaisesti tietojen siirrossa Yhdysvaltoihin. Käytettävissä ei myöskään ole tehokkaita oikeussuojakeinoja. On esimerkiksi mahdollista, että Yhdysvaltojen viranomaiset pääsevät käsiksi henkilötietoihin. Google on kuitenkin sopimuksen mukaan velvollinen käsittelemään tietojasi EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti. Evästeiden tällä tavoin keräämät tiedot poistetaan automaattisesti kerran kuukaudessa 14 kuukauden kuluttua.

Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston ylläpitäjille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Käsitellyistä tiedoista voidaan luoda pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja.

Käytämme Google Analyticsia näyttämään Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden mainospalveluissa mainoksia vain käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka on määritelty vierailtujen verkkosivujen perusteella) ja jotka välitämme Googlelle (niin sanottu uudelleenmarkkinointi tai Google Analytics -yleisöt). Uudelleenmarkkinoinnin avulla haluamme myös varmistaa, että mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksenkohteita eivätkä häiritse.

Google Analyticsin mainosominaisuuksia käyttävät saavat Google-evästeiden avulla tietoja mainospreferensseistä sekä ominaisuuksia, kuten uudelleenmarkkinointia Google Display Network -verkossa Google Adsin (entinen AdWords) kaltaisissa alustoissa. Lisätietoja Googlen tällaisten evästeiden käytöstä on Googlen tietosuojaselosteen usein kysytyissä kysymyksissä. Mainosasetuksissa voit muuttaa evästeasetuksia tai poistaa nämä toiminnot käytöstä.

Käytämme Google Analyticsia vain, jos IP:n anonymisointi on aktivoitu. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Käyttäjän selaimen lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Käytämme Google Analyticsin Google Optimize -ohjelmaa, jotta voimme näyttää verkkosivujemme uusia toimintoja tai muunnelmia joillekin verkkosivujen käyttäjille ja selvittää siten, mitkä innovaatiot ovat houkuttelevia verkkosivujemme käyttäjien kannalta muun muassa käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Google Optimize asettaa evästeitä, joiden avulla voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä. Tämä tapahtuu vain, jos olet antanut suostumuksesi näiden evästeiden asettamiseen. Tallennetut tiedot poistetaan automaattisesti kerran kuukaudessa 90 päivän kuluttua.

Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetuksista ja vastustamismahdollisuuksista saat Googlen verkkosivustoilla:

VII. Googlen markkinointipalvelut

Käytämme Google LLC:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) markkinointi- ja uudelleenmarkkinointipalveluja (lyhyesti Google Marketing Services). Me tai Google käsittelemme henkilötietojasi tässä yhteydessä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Googlen markkinointipalveluiden avulla voimme kohdentaa verkkosivustomme mainontaa ja mainoksia verkkosivustollamme, jolloin käyttäjille näytetään vain sellaisia mainoksia, jotka mahdollisesti vastaavat heidän kiinnostuksenkohteitaan. Jos käyttäjälle esimerkiksi näytetään mainoksia tuotteista, joihin hän on osoittanut kiinnostusta muilla verkkosivustoilla, tätä kutsutaan uudelleenmarkkinoinniksi. Kun verkkosivustoamme ja muita verkkosivustoja, joilla Googlen markkinointipalvelut ovat aktiivisia, käytetään tätä tarkoitusta varten, Google suorittaa suoraan koodin ja niin sanottuja (uudelleen)markkinointitunnisteita (näkymättömiä grafiikoita tai koodeja, jotka tunnetaan myös nimellä verkkomajakat) integroidaan verkkosivustoon edellyttäen, että käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Niiden avulla käyttäjän laitteeseen tallennetaan yksittäinen eväste (evästeiden sijasta voidaan käyttää myös muita vastaavia tekniikoita). Evästeet voivat olla eri verkkotunnusten asettamia, kuten google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ , jne. Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/types . . Tähän tiedostoon tallentuu, millä verkkosivustoilla käyttäjä on vieraillut, mistä sisällöstä hän on kiinnostunut ja mitä tarjouksia hän on katsellut, sekä teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, ohjanneista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muita verkkotarjonnan käyttöä koskevia tietoja. IP-osoitetta ei yhdistetä käyttäjän tietoihin muussa Googlen tarjonnassa. Google voi myös yhdistää edellä mainitut tiedot muista lähteistä saatuihin tietoihin. Jos käyttäjä myöhemmin vierailee muilla verkkosivustoilla, hänelle saatetaan näyttää hänen mielenkiinnon kohteidensa mukaan räätälöityjä mainoksia.

Käyttäjän tietoja käsitellään nimettömästi osana Googlen markkinointipalveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että Google ei tallenna ja käsittele esimerkiksi käyttäjän nimeä tai sähköpostiosoitetta, vaan käsittelee kyseiset tiedot evästeiden avulla pseudonymisoidussa käyttäjäprofiilissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Googlen näkökulmasta mainoksia ei hallinnoida ja näytetä erikseen yksilöidylle henkilölle vaan evästeen haltijalle riippumatta siitä, kuka tämä evästeen haltija on. Tätä ei sovelleta, jos käyttäjä on nimenomaisesti sallinut Googlen käsitellä tietoja ilman tätä pseudonymisointia. Googlen markkinointipalvelujen käyttäjistä keräämät tiedot siirretään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa.

Lisäksi käytämme Google Tag Manageria integroidaksemme ja hallitaksemme Googlen analyysi- ja markkinointipalveluja verkkosivustollamme. Google Tag Manager on tunnisteiden hallintajärjestelmä (TMS), jonka avulla voimme hallita ja päivittää verkkosivustomme mittauskoodeja ja niihin liittyviä koodinpätkiä, joita kutsutaan yhteisesti tunnisteiksi. Tag Manager kaappaa verkkosivustolla tehdyt vuorovaikutustoimenpiteet ja lähettää ne eteenpäin liitetyille työkaluille.

Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin on yleiskatsaussivulla: https://policies.google.com/technologies/ads , Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://policies.google.com/privacy. https://policies.google.com/privacy .

Jos et halua vastaanottaa kiinnostukseen perustuvaa mainontaa Googlen markkinointipalveluiden kautta, voit käyttää Googlen asetusvaihtoehtoja: https://adssettings.google.com/authenticated .

VIII. YouTube

Käytämme YouTube-videoalustan liitännäisiä upottaaksemme videoita ja toistaaksemme niitä suoraan tällä verkkosivustolla. Videoalustan ylläpitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (YouTube). YouTube on Google LLC:hen (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) kuuluva yritys.

YouTube-videot on integroitu niin sanottuun laajennettuun tietosuojaan, joka palveluntarjoajan mukaan käynnistää käyttäjätietojen tallentamisen vain silloin, kun videota toistetaan. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen siirtoa YouTube-kumppaneille. Kun aktivoit upotettuja videoita verkkosivustollamme, muodostuu yhteys YouTuben palvelimiin ja tiedonsiirto käynnistyy. Emme voi vaikuttaa YouTubelle ja mahdollisesti muille YouTube-kumppaneille liitännäisen aktivoinnilla siirrettävien tietojen laajuuteen ja sisältöön. YouTuben palvelimelle ilmoitetaan muun muassa, millä sivuistamme olet vieraillut. YouTuben mukaan näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen keräämiseen, käyttäjäystävällisyyden parantamiseen ja väärinkäytösten estämiseen. YouTube käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa käyttäjän toiminnasta, jos olet antanut suostumuksesi näiden evästeiden käyttöön. Evästeet pysyvät päätelaitteessasi, kunnes poistat ne. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTubelle mahdollisuuden yhdistää selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi ennen toistopainikkeen painamista.

YouTuben evästeiden tuottamat tiedot verkkosivustomme käytöstäsi siirretään yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle YouTuben palvelimelle ja tallennetaan sinne. Tietoja YouTuben tietosuojasta löytyy seuraavasta linkistä https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

IX. Uutiskirje

Sivustollamme on mahdollisuus tilata ilmainen uutiskirje. Tilauksen yhteydessä meille välitetään tiedot, jotka annetaan syöttömaskiin (esim. etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite). Jos kenttää ei ole merkitty pakolliseksi, tiedon antaminen on vapaaehtoista. Lisäksi tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika.

Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen. Käytämme uutiskirjeen tilauksessa niin sanottua double-opt-in-menettelyä, eli rekisteröitymisesi on valmis vasta, kun olet vahvistanut tilauksesi avaamalla tätä tarkoitusta varten lähetetyssä vahvistussähköpostissa olevan linkin. Vahvistusta pidetään suostumuksenasi. Jos vahvistusta ei saada 100 päivän kuluessa, rekisteröinti poistetaan automaattisesti tietokannastamme. Näin varmistetaan, ettei kukaan muu voi rekisteröidä sinua uutiskirjeemme tilaajaksi.

Tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Käyttäjän sähköpostiosoite pyydetään uutiskirjeen lähettämistä varten. Muiden henkilötietojen kerääminen rekisteröintiprosessin aikana auttaa estämään palvelujen tai annetun sähköpostiosoitteen väärinkäytön.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste sen jälkeen, kun käyttäjä on tilannut uutiskirjeen, on käyttäjän suostumus, joka on määritelty GDPR-tietosuojaselosteen artiklassa 6 § 1 lit. a).

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Käyttäjän sähköpostiosoite säilytetään siis niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

Käyttäjä voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on peruutuslinkki. Tällä peruutetaan myös suostumus rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen tallentamiseen.

1. Uutiskirjeen reaktioiden seuranta Inxmail-uutiskirjejärjestelmässä.

Seurannalla tarkoitetaan Inxmail Professionalissa vastaanottajan käyttäytymisen seuraamista tai tallentamista. Inxmail Professionalia hallinnoi Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg (Inxmail). Vastaanottajien käyttäytymisellä tarkoitetaan seuraavaa kolmea toimintaa:

 • uutiskirjeen avaaminen
 • teksti- ja kuvalinkkien avaaminen
 • kuvien lataaminen sähköpostiohjelmassa

2. Henkilökohtainen seuranta (Unique-Count-seuranta)

Kun vastaanottaja avaa uutiskirjeen tai linkin tai lataa kuvia sähköpostiohjelmassaan, Inxmail Professional voi rekisteröidä ja tallentaa tämän. Näitä vastaanottajien toimia kutsutaan Inxmail Professionalissa vastaanottajan reaktioiksi. Inxmail Professionalin avulla voidaan vastaanottajan reaktioiden perusteella luoda vastaanottajan kiinnostusprofiili. Esimerkiksi voidaan määrittää, ketkä vastaanottajat ovat avanneet tietyt linkit. Näiden avausten perusteella voidaan muodostaa kohderyhmiä ja lähettää vastaanottajille heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaan räätälöityä lisätietoa.

Kun rekisteröidyt uutiskirjeen tilaajaksi, voit antaa suostumuksesi siihen, että käyttäytymistäsi seurataan yksilöidysti GDPR:n art. 6 kohdan 1 lit. a mukaisesti seuraavasti:

„Vahvistan täten, että ProMinent GmbH voi tallentaa ja arvioida yksilöidysti uutiskirjeen käyttöäni, jotta sisältöä voidaan räätälöidä paremmin henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteideni mukaan. Voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.“

Teemoitettujen uutiskirjeiden sisällön optimoimiseksi vertailemme yleisesti eri lähetysten avaamisprosentteja ja vastaanottajien reaktioita. Tallennetut henkilötiedot poistetaan järjestelmästä välittömästi, kun vastaanottaja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

X. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteys

Verkkosivuillamme on erilaisia yhteydenottolomakkeita, joita voi käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä käyttää tätä vaihtoehtoa, syöttömaskiin syötetyt tiedot siirretään meille ja niitä käsitellään tarpeen mukaan (esim. etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, palvelupyyntöön liittyvän järjestelmän tiedot – mukaan lukien palvelun tyyppi, järjestelmätyyppi, järjestelmän sijainti, toimiala, maa, kieli ja viesti – seminaaripyyntöä ja vaadittua hotellivarausta koskevat tiedot sekä palautettujen tavaroiden osalta tuotetta ja tuotteen käyttöä koskevat tiedot). Tuotetiedustelujen, varaosien, huoltotiedustelujen ja palautettujen tavaroiden osalta siirretään ja käsitellään käyttäjän toimittamat liitetiedostot.

Jos kenttää ei ole merkitty pakolliseksi, tieto on valinnainen.

Viestin lähettämisen yhteydessä tallennetaan myös päivämäärä, kellonaika ja lähettäjän IP-osoite.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Tällöin sähköpostin mukana lähetetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan. Tässä yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käymiseen.

Syöttömaskista saatujen henkilötietojen käsittely palvelee meitä ainoastaan yhteydenottopyynnön käsittelyssä. Sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tapauksessa tämä muodostaa myös tarpeellisen oikeutetun edun tietojen käsittelyyn oikeusperustan GDPR art. 6 (1) lit. f. Jos sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, GDPR art. 6 § 1 lit. b toimii oikeusperustana jatkokäsittelylle.

Tässä yhteydessä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille, mutta saatamme välittää tiedustelusi ProMinent-yhtiölle tai ProMinent-myyntikumppanille käsittelyä varten.

Muita lähetysprosessin aikana käsiteltäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseen ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, ja kun mahdolliset lakisääteiset säilytysajat ovat päättyneet.

Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa tallentamista. Tällöin keskustelua ei kuitenkaan voida jatkaa.

XI. App Store -linkit

Verkkosivustomme sisältää linkkejä sovelluskauppoihin (esim. Google Play Store Androidille tai Apple App Store iOS:lle). Näitä palveluja ylläpitävät yksinomaan kolmannet osapuolet. Jos seuraat näitä linkkejä, tietoja saatetaan välittää näille palveluntarjoajille. Tämä tapahtuu vain silloin, kun napsautat jotakin App Store -painiketta. Tietojenkäsittelyn tarkoitusta ja laajuutta sekä oikeuksiasi ja asetusvaihtoehtojasi koskevat tiedot ovat kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytännössä:

XII. Tietojen vastaanottaja / tiedonsiirto kolmansiin maihin

Vain tekniseen, kaupalliseen tai toimitukselliseen työhön osallistuvat työntekijämme saavat tietoa henkilötiedoistasi.

Lisäksi käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia edellä kuvatun tietojenkäsittelyn puitteissa tai tarvittaessa annamme heidän hoidettavakseen vastaavat palvelut. Siltä osin kuin palveluntarjoajat saavat henkilötietojasi tilausten käsittelijöinä, heitä sitovat tiukasti ohjeemme henkilötietojesi käsittelyssä. Seuraavassa luetellaan yksityiskohtaisesti ulkoisten vastaanottajien luokat:

 • IT-palveluntarjoajat, esimerkiksi osana verkkosivustomme hallinnointia ja isännöintiä tai verkkosivuston analysointia/mittausta varten;
 • Meihin art. 15 et seq. AktG:n mukaisesti sidoksissa olevat yritykset, joiden kanssa teemme yhteistyötä palvelujen tarjoamiseksi, sekä myyntikumppanit;
 • If you have given your consent, we will pass on your personal data to the recipients named in the consent.
 • Hakemusprosessia tukevat palveluntarjoajat

Näkyvissä olevien kolmannen osapuolen työkalujen käytön yhteydessä henkilötietosi siirretään Yhdysvaltoihin, jos olet antanut suostumuksesi kyseisten evästeiden käyttöön. Tämä tapahtuu lyhennetyssä/maskatussa muodossa Google Analyticsia käytettäessä. Tietojen siirto perustuu Euroopan komission julkaisemiin vakiosopimuslausekkeisiin, jotka olemme tehneet kyseisten palvelujen/kolmannen osapuolen tarjoajien kanssa, sekä suostumukseesi, jonka olet antanut Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 2100/94 artiklan mukaisesti. 49 (1) p. 1 lit. a) GDPR. Muilta osin emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisille organisaatioille, jotka on määritelty GDPR-tietosuoja-asetuksen 3 artiklassa 4 nro 26 määritelmän mukaisesti.

XIII. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat itseäsi koskeviin henkilötietoihin liittyvät oikeudet:

 • Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa GDPR:n art. 7 (3) mukaisesti. Tämä johtaa siihen, että emme voi enää jatkaa tietojenkäsittelyä tämän suostumuksen perusteella tulevaisuudessa.
 • GDPR:n artiklan 15 mukainen oikeus saada tietoja
 • GDPR:n artiklan 16 ja 17 mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
 • GDPR:n artiklan 18 mukainen oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • GDPR:n artiklan 20 mukainen oikeus tietojen siirrettävyyteen;
 • GDPR:n artiklan 77 mukainen oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. Meistä vastaava valvontaviranomainen on: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

XIV. Vastustus

Siltä osin kuin henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen perusteella, jotka on määritelty tietosuojavaltuutetun toimeksiantosopimuksen artiklassa 6 (1) lauseen 1 kohdan f alakohdan perusteella, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan 21 mukaisesti. Jos haluat käyttää vastustamisoikeuttasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme kohdassa II annettujen yhteystietojen avulla tai lähetä sähköpostia osoitteeseen putkinen.kyosti@prominent.com

XV. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Ellei toisin mainita, muutokset tulevat voimaan välittömästi. Sinun kannattaa tarkistaa tämä tietosuojaseloste aika ajoin pysyäksesi ajan tasalla siitä, miten suojaamme tietojasi ja parannamme jatkuvasti verkkosivustomme sisältöä.

Tila: kesäkuu 2022

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt