Hakuehdotuksia

CLP-asetus

CLP-asetuksen tavoitteena on varmistaa terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso sekä aineiden, seosten ja määrättyjen erityistuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

CLP-asetuksen tavoitteet

CLP-asetus perustuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmään (Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals). Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä tekee terveyden ja ympäristön suojelun tasosta läpinäkyvämmän ja paremmin vertailtavissa olevan. CLP-asetus korvaa 1. kesäkuuta 2015 alkaen vaiheittain aiemman ainedirektiivin 67/548/ETY ja vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin1999/45/EY. Seosten luokitus, merkintä ja pakkaus voidaan jo 1. kesäkuuta 2015 alkaen toteuttaa CLP-asetuksen määräysten mukaan, vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin määräykset eivät tässä tapauksessa ole käytössä.

— Lisätietoja: https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/understanding-clp

Vaarallisten aineiden ja seosten turvallinen käsittely

ProMinent GmbH on sovittanut vaarallisten aineiden ja seosten merkintäjärjestelmänsä vastaamaan uusia direktiivejä. Kaikki tuotteemme ovat tämän lainsäädännön mukaisia. Yhdessä asiaankuuluvien käyttöturvallisuustiedotteiden (kohta REACH) kanssa yritysasiakkaamme saavat kattavat tiedot työ- ja ympäristönsuojeluun liittyvistä velvoitteistaan.

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt