Hakuehdotuksia

RoHS II -direktiivi (2011/65/EU) ja EU-standardi EN 50581

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) on Euroopan unionin säädös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Syyskuussa 2012 julkaistu eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön CENELEC:n standardi 50581 varmistaa EU:n direktiivin 2011/65/EU ("RoHS2") tärkeiden vaatimusten täyttämisen. Direktiivi 2011/65/EU vietiin 21.06.2011 eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja se korvaa aikaisemman direktiivin 2002/95/EY.

EN 50581:2012 „Tekninen dokumentointi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden arvioimiseksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen suhteen“ hyväksyttiin 11.06.2012 kaikissa CENELEC:n kansallisissa komiteoissa ja julkaistiin yhdenmukaistettuna standardina Euroopan Unionin virallisessa lehdessä.

Valmistajan tulevat velvollisuudet

Standardi antaa valmistajille/markkinoille tuojille ohjeita komponenttien hallinnasta. RoHS-direktiivissä määriteltyjen velvollisuuksien lisäksi valmistajan on laadittava nyt myös sellaiset tekniset dokumentaatiot, joiden sisältö täyttää standardin EN 50581 vaatimukset. Tällöin ohjeet jäsennellään valmistajien päätehtäviä vastaavasti:

  • Tavarantoimittajien ja materiaalien luotettavuuden arviointi (EN 50581 - osa 4.3.2)
  • Vaadittavien tehtävien määrittäminen ja soveltaminen
  • Tietojen (raportit) kerääminen ja arviointi (EN 50581 - osa 4.3.3/4)
  • Dokumentaation jatkuvasta kelpoisuudesta huolehtiminen (EN 50581 - osa 4.3.5)

ProMinent GmbH:lla on useita tuoteryhmiä, jotka sijoittuvat tämän direktiivin erilaisille soveltamisaloille. Olemme järjestäneet ne RoHS-tuoteryhmien mukaan kolmeen toimeenpanoasteeseen. 22. heinäkuuta 2019 mennessä kaikki tuotteet (open Scope) noudattavat RoHS II:n ainerajoituksia.

Tämä tarkoittaa, että on olemassa tuotteita, jotka eivät sisällä kiellettyjen aineiden luettelossa olevia aineita. On kuitenkin myös tuotteita, joiden on RoHS II -tuotekategorioihin sijoittamisensa perusteella täytettävä nämä vaatimukset vasta heinäkuussa 2019 – ne ovat kuitenkin juuri sen vuoksi myös RoHS II -vaatimustenmukaisia, eikä niiden osalta tarvitse vielä noudattaa ainerajoituksia.

  • Saatte hakutuloksena pdf-tiedoston, joka todistaa tuotteen CE-vaatimustenmukaisuuden – että tuote on RoHS II -vaatimustenmukainen eikä sisällä kiellettyjen aineiden luettelossa olevia haitallisia aineita, kun kyse on laitteesta, joka kuuluu johonkin RoHS-tuotekategorioista.
  • Saatte RoHS-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, kun kyse on tuotteista, jotka eivät ole CE-velvollisia (esim. varaosat, kuten O-renkaat, muoviosat jne.). Tuote ei tällöin sisällä myöskään kiellettyjen aineiden luettelossa olevia haitallisia aineita ja se on RoHS II -vaatimustenmukainen.
  • Saatte tiedot vuosiluvun (2019) kanssa. Tämä tuote kuuluu tuoteryhmänsä ominaisuuksien perusteella kiellettyjen aineiden direktiivin soveltamisalaan vasta asianmukaisesta vuodesta alkaen. Emme voi vakuuttaa, että sellainen tuote noudattaa sillä hetkellä RoHS II:n ainerajoituksia.

Löydät asiakirjojen latausalueelta tällä web-sivustolla hakusanalla ”RoHS” kolme PDF-tiedostoa, joista puolestaan voidaan tehdä hakuja halutuilla materiaalinumeroilla:

Hae tiedostojen latauskeskuksesta hakusanalla ...

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Sulje lomake

Kysely

Henkilötiedot


toinen tuote +
Liitetiedosto Maximum file size 10 MB
Lataa toinen tiedosto

Henkilötiedot


Tarkista antamasi tiedot ja täytä kaikki pakolliset kentät.
*Pakolliset kentät

Tarkista ja lähetä


Henkilötiedot:
Nimitys
Titteli
Sukunimi  
Etunimi  
Yritys
Asiakasnumero
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Katu
Kadunnumero
Postitoimipaikka  
Maa
Takaisinsoitto Kyllä

Askel takaisin

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now