Hakuehdotuksia

Anturit

Luotettavia antureita

Raja-arvon seurannan tai suljetun säätöpiirin rakentamisen tukeminen on helppoa antureidemme avulla, joita löytyy suunnattoman moniin eri mittaustarkoituksiin. DULCOTEST-tuoteperhe on käyttötarkoitussuuntautunut ja se huolehtii mitä erilaisimpien arvojen tarkasta mittaamisesta. Mittausarvot toimitetaan reaaliajassa ja ne voidaan liittää joustavasti ohitus-, upotus- tai asennusarmatuureihin erilaisiin prosessiliitäntöihin.

Tuotteet

DULCOTEST-anturit vapaalle kloorille

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 200 mg/l, erikoismittausalue 1000 mg/l:aan asti

DULCOTEST - anturit takaavat kaikissa desinfiointitehtävissä tarkoista mittausarvoista ja korkeasta valvonta- ja prosessiturvallisuudesta ja toimivat sovelluspohjaisesti. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Viisi erilaista anturimallisarjaa sekä useita erilaisia versioita mahdollistaa: Käytön laadultaan hyvinkin erilaisiin vesiin (pH-arvon, suolapitoisuuden, lämpötilan, kemikaalipitoisuuden ja epäpuhtauksien suhteen), käytön yhdessä monien desinfiointimenetelmien kanssa: kloorikaasu, natrium-, kalsiumhypokloriitti, elektrolyysi; käytön laajalla mittausalueella 0,01 - 1000 mg/l.
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Vakaa nollapiste
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Antureissa, joissa kalvopäällysteinen mittauselektrodi: Vähäinen riippuvuus virtauksesta, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista. Käyttöikä on pitkä, koska elektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista. Kunnossapito helppoa ja edullista kalvokuppia vaihtamalla.

DULCOTEST-anturit käytettävissä oleva kokonaisklooria varten

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 10 mg/l

Uima-allasveden desinfiointi sovellusoptimoiduilla DULCOTEST-antureilla käytettävissä olevaa kokonaisklooria varten – takaa tarkat mittausarvot ja hyvän prosessiturvallisuuden. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Käytettävissä olevan kokonaiskloorin anturi, sopii myös elektrolyysin ja kloori(iso)syanuurihappojohdannaisten yhdistelmälle
 • Voidaan käyttää myös vapaan kloorin anturina syanuurihapon ollessa olemassa
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Vakaa nollapiste
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta

DULCOTEST-kokonaiskloorianturit

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 10 mg/l

Mittaa kokonaiskloori luotettavasti monikäyttöisillä DULCOTEST-antureilla kokonaisklooria varten. Tarkat mittausarvot ja korkea valvonta- ja prosessiturvallisuus. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Soveltuvat laadultaan hyvinkin erilaisiin vesiin (pH-arvon, suolapitoisuuden, lämpötilan, kemikaalipitoisuuden ja epäpuhtauksien suhteen); yhdessä monien desinfiointimenetelmien kanssa (kloorikaasu, natrium-, kalsiumhypokloriitti, kloramiini); voidaan käyttää myös korkeilla pH-arvoilla, jopa 9,5
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista
 • Käyttöikä on pitkä, koska elektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista.

DULCOTEST pH-anturit

Porrastetut pH-mittausalueet 0 – 14

pH-arvon mittaukset DULCOTEST-antureilla: tarkat, luotettavat ja käyttötarkoitukseen sopivat mittausarvot reaaliajassa. Ohjaa, säädä ja valvo kemiallisia prosesseja tarkkojen mittausarvojen pohjalta. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tarkka ja luotettava pH-arvojen mittaus tehostaa prosesseja ja parantaa prosessien turvallisuutta
 • Laaja valikoima erilaisia, erirakenteisia anturityyppejä mahdollistaa käytön luotettavasti monissa eri käyttötarkoituksissa
 • Korkealaatuisen lasimateriaali ja kalvot sekä vakaa referenssijärjestelmä ja optimaalinen valmistus takaavat pitkän käyttöiän. Näin voidaan minimoida hukka-aika ja huollon tarve
 • Lyhyet varastointiajat ja nopeat toimitukset mahdollistavat pH-antureiden nopean käyttöönoton ja käyttöiän parhaan mahdollisen hyväksikäytön (vanheneminen alkaa kaikissa lasiantureissa heti tuotannon jälkeen)
 • Räätälöidyt prosessiliitännät mahdollisia erikoisversioilla, joissa asennuspituus, kaapelien pituudet ja liittimet on suunniteltu yksilöllisesti
 • Omat kyltit OEM-yhteistyökumppaneille

DULCOTEST Redox-anturit

Tyypillinen mittausalue -1.500...+1.500 mV; suuremmat alueet mahdollisia mittauslaitteesta riippuen.

Redox-mittaukset DULTOTEST-antureilla: tarkat, luotettavat ja käyttötarkoitukseen sopivat mittausarvot reaaliajassa. Sopivat käytettäväksi niin vedenkäsittelyssä kuin erittäin vaativassa teollisen prosessivedenkäsittelyssä. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tarkka ja luotettava mittaus tehostaa prosesseja ja parantaa prosessien turvallisuutta
 • Laaja valikoima erilaisia, erirakenteisia anturityyppejä mahdollistaa käytön luotettavasti monissa eri käyttötarkoituksissa
 • Pitkät käyttöiät saavutetaan mittauselektrodien ja diafragmojen valikoiduilla materiaalilaaduilla ja vakaan referenssijärjestelmän avulla. Näin voidaan minimoida hukka-aika ja huollon tarve
 • Lyhyet varastointiajat ja nopeat toimitukset mahdollistavat anturien nopean käyttöönoton ja käyttöiän parhaan mahdollisen hyväksikäytön (vanheneminen alkaa kaikissa lasiantureissa heti tuotannon jälkeen)
 • Räätälöidyt prosessiliitännät mahdollisia erikoisversioilla, joissa asennuspituus, kaapelien pituudet ja liittimet on suunniteltu yksilöllisesti
 • Omat kyltit OEM-yhteistyökumppaneille

DULCOTEST-anturit klooridioksidille

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 10 mg/l

Klooridioksidin mittaus DULCOTEST-antureilla tuottaa tarkkoja, luotettavia ja käyttötarkoitukseen sopivia mittaustuloksia reaaliajassa kaikissa hapetus- ja desinfiointitehtävissä. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Kolme sovellusoptimoitua anturimallisarjaa käytettävissä
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Lämpötilan vaikutukset eivät aiheuta häiriöitä joko integroidun tai erityisen nopean ulkoisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta, häiriöherkkyydestä, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten anturien ansiosta
 • Käyttöikä on pitkä, koska mittauselektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista

DULCOTEST-anturit otsonille

Mittausalue 0,02 – 2 mg/l

Otsonin mittaus hapetus- ja desinfiointitehtävissä: DULCOTEST-anturit tuottavat tarkat, luotettavat ja käyttötarkoitukseen sopivat mittausarvot reaaliajassa. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Käytettävissä kaksi käyttötarkoituksiin optimoitua anturityyppiä
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta, häiriöherkkyydestä, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista
 • Käyttöikä on pitkä, koska mittauselektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista

DULCOTEST-johtokykyanturit

Porrastetut mittausalueet 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Johtokykyanturit, jotka on liitetty optimaaliset prosessiin: DULCOTEST-anturit täyttävät laajasti erilaisia mittausvaatimuksia ja tarjoavat kukin parhaan ratkaisun mittaustehtävään. lisätietoja

Tuotteen edut

 • 27 erilaista anturityyppiä, jotka on räätälöity erilaisiin vaatimuksiin optimaalisella hinta-laatu-suhteella: mittausalue, lämpötila, kemiallinen resistenssi, epäpuhtauksien sietokyky ja prosessiliitäntä
 • Yksinkertaisista konduktometrisistä 2 elektrodin antureista aina huippuantureihin asti, jotka pohjautuvat induktiiviseen mittausperiaatteeseen
 • Tarkka ja luotettava mittaus tehostaa prosesseja ja parantaa prosessien turvallisuutta
 • Pitkä käyttöikä ja lyhyet huoltovälit vähentävät hukka-aikaa ja parantavat mittausarvojen käytettävyyttä
 • Kokonaan esiasennetut armatuurisarjat ja anturit mahdollistavat helpon, nopean ja virheettömän asennuksen
 • Lyhyet toimitusajat takaavat varaosien nopean saatavuuden

Sameuden mittauskohta DULCOTEST DULCO turb C

Mittausalue 0 - 1 000 NTU

Sameuden mittaukset DULCOTEST DULCO turb C:llä: Kompakti mittauslaite, joka toimii hajavalomittauksen pohjalta, sameuden mittaamiseen suurelta mittausalueelta ja erilaisista sovelluksista ISO- ja EPA-standardien mukaisesti automaattisella puhdistuksella tai ilman. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Kompakti sameuden mittauslaite integroidulla anturilla, virtausmaljalla ja mittauslaitteella säästää tilaa ja on helppo asentaa ja käyttää.
 • Korkeadynaaminen mittausale 0,02 - 1 000 NTU mahdollistaa laaja-alaisen käytön kaikissa juomaveden käsittelyn vaiheissa. Soveltuu myös puhdistuslaitosten jätevesien valvontaan ja suodatinten murtumien valvontaan.
 • Lyhyet vasteajat pienitilavuuksisen mittausmaljan ansiosta.
 • Vakaat mittaukset pidemmältä ajalta myös kuormitetuissa vesissä mittausmaljan vaihtoehtoisen ultraäänipuhdistuksen ansiosta.
 • Nopea ja helppo kalibrointi paikan päällä lisävarusteena saatavan, esiviimeistellyn ja aikastabiilin kalibrointivakion ansiosta.

DULCOTEST-anturit peretikkahapolle

Porrastetut mittausalueet 0,02 - 2 000 mg/l

Peretikkahappopitoisuuden mittaus DULCOTEST-antureilla: Tarkasti ja luotettavasti elintarvike-, farmasia- ja lääketeollisuustoimialojen turvallisuussensitiivisissä sovelluksissa. Voidaan käyttää myös jäteveden käsittelyssä. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tarkka amperometrinen mittaus tosiaikaisesti tehokasta prosessin hallintaa varten
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Ei häiriöherkkyyttä vetyperoksidin suhteen
 • Antureiden käyttäminen liuenneilla aineilla, tensideillä ja kalvoja muodostavilla aineilla kalvon vahingoittumatta
 • Antureiden käyttö prosessiolosuhteissa CIP-pesussa (Cleaning in Place) ja huuhtelusovelluksissa (täyttö)
 • Vakaa nollapiste - ei poikkeamia

DULCOTEST-anturit bromille

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 10 mg/l

Bromi-mittaus DULCOTEST-antureilla: Annostele desinfiointiprosesseissa bromia turvallisesti. Käytettävissä mitä erilaisemmissa vesilaaduissa suuren vankkuuden ansiosta. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika).
 • Käyttö erilaisissa vesilaaduissa (likaisuusaste, pH, suolapitoisuus, lämpötila).
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä.
 • Ei heilahteluja vakaan nollapisteen ansiosta.
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta.
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta ja veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista.

DULCOTEST-anturit fluoridille

Porrastetut mittausalueet 0,05 - 100 mg/l

Tarkka fluoridin määritys DULCOTEST-antureilla juomaveden ja jätevesien valvonnassa, soveltuu jopa pH-arvolle 9,5. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan potentiometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Käyttö pH-arvoon 9,5 asti
 • Ei häiriöherkkyyden aiheuttamaa häiriöitä selektoivan LaF3-kiteen ansiosta
 • Lämpötilan vaikutukset eivät aiheuta häiriöitä erityisen nopean ulkoisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Virtausmuutokset eivät aiheuta häiriöitä potentiometrisen periaatteen ansiosta
 • Nopea käyttöönotto potentiometrisen mittausperiaatteen ansiosta

DULCOTEST-anturit vetyperoksidille

Porrastetut mittausalueet 0,2 - 2000 mg/l, erikoismittausalueet 100 000 mg/l:aan asti

Vetyperoksidin mittaus DULTOTEST-antureilla: Tehokas ja luotettava vetyperoksidin pitoisuuden määritys - käytettävissä erilaisissa käyttökohteissa. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Ei heilahteluja vakaan nollapisteen ansiosta
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta ja häiriöherkkyys kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista
 • Nopea käyttöönotto lyhyen esikäyttöajan ansiosta

DULCOTEST-anturit liuenneelle hapelle

Mittausalue: 0,1 – 20 mg/l

Anturi valmiina käytettäväksi veteen liuenneen hapen mittaukseen alkaen 0,1 ppm:stä aina happikyllästykseen asti. Asennetaan vakiolaskuputkiin tai prosessivirtauksen ohivirtausputkeen. Käytetään puhdistuslaitosten ilmastusaltaissa, vesilaitoksissa, kalankasvatuksessa tai pintavesien valvonnassa. Minimaalinen huollon tarve optisella mittausperiaatteella. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Mittaussuure: Liuennut happi, minimaalinen huollon tarve kuormitetussa vedessä optisella mittausperiaatteella
 • Pitkäaikaisesti stabiili tehdaskalibrointi. Kalibrointi on tarpeen suorittaa vasta optisen anturin suojuksen vaihdin jälkeen
 • Sauvamainen rakenne helpottaa asennusta vakiolaskuputkiin tai ProMinent-ohivirtausarmatuureihin
 • Ei virtauksesta riippuva, fluoresenssin poiston optisesta mittausperiaatteesta aiheutuvat vesipitoisten aineiden aiheuttamat häiriöt on minimoitu
 • Fluoresenssiväriaineen pitkä säilyvyys ja yksinkertainen vaihto anturin suojuksen vaihdolla

DULCOTEST-anturit kloriitille

Porrastetut mittausalueet 0,02 - 2 mg/l

Kloriitin mittaus DULCOTEST-antureilla klooridioksidia sisältäviin desinfiointimenettelyihin – takaa korkean prosessiturvallisuuden. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Ei häiriöherkkyyttä klooridioksidista, kloorista tai kloraatista
 • Erittäin herkkiä, jolloin vesilaitoksissa voidaan havaita myös pienetkin määrät jopa 0,5 ppm (tyyppi CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Korkeampi mittausvälin dynamiikka jopa 2 ppm muihin klooridioksidia käyttäviin sovelluksiin ja erityisesti klooridioksidilaitteiden laadunvalvontaan (tyyppi CLT 1-mA-2 ppm)
 • Ei heilahteluja vakaan nollapisteen ansiosta

DULCOTEST-lämpötila-anturit

Mittausalueet 0 – 100 °C

Lämpötilan mittaus DULTOTEST-antureilla: Voidaan käyttää suoraan lämpötilan määrittämiseen tai lämpötilakompensaatioon pH-arvon, fluoridiarvon, johtokyvyn, klooridioksidiarvon tai vetyperoksidiarvon mittauksessa. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Valittavissa Pt 100 tai Pt 1000 mittausalueen ja tarkkuuden vaatimuksista riippuen
 • Vakaa rakenne, jossa vakio-pH-anturin mitat ja anturielementti integroitu kemiallisesti inerttiin lasihylsyyn.
 • Helppo asentaa analogisesti vakio-pH-antureihin PG13.5-kierteellä olemassa olevissa armatuureissa.
 • Mittausmuunnin näytöllä/ohjauksella tai ilman primäärisignaalin välittämiseen/muuntamiseen 4-20 mA:n signaaliksi ja sen lähetykseen keskitettyyn ohjausyksikköön (PLC)

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Sovellukset

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt