Hakuehdotuksia

Anturit

Luotettavia antureita

Raja-arvon seurannan tai suljetun säätöpiirin rakentamisen tukeminen on helppoa antureidemme avulla, joita löytyy suunnattoman moniin eri mittaustarkoituksiin. DULCOTEST®-tuoteperhe on käyttötarkoitussuuntautunut ja se huolehtii mitä erilaisimpien arvojen tarkasta mittaamisesta. Mittausarvot toimitetaan reaaliajassa ja ne voidaan liittää joustavasti ohitus-, upotus- tai asennusarmatuureihin erilaisiin prosessiliitäntöihin.

Tuotteet

DULCOTEST®-anturit vapaalle kloorille

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 200 mg/l, erikoismittausalue 1000 mg/l:aan asti

Vapaan kloorin DULCOTEST®-anturit takaavat kaikissa desinfiointitehtävissä tarkoista mittausarvoista ja korkeasta valvonta- ja prosessiturvallisuudesta ja toimivat sovelluspohjaisesti. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Viisi erilaista anturimallisarjaa sekä useita erilaisia versioita mahdollistaa: Käytön laadultaan hyvinkin erilaisiin vesiin (pH-arvon, suolapitoisuuden, lämpötilan, kemikaalipitoisuuden ja epäpuhtauksien suhteen), käytön yhdessä monien desinfiointimenetelmien kanssa: kloorikaasu, natrium-, kalsiumhypokloriitti, elektrolyysi; käytön laajalla mittausalueella 0,01 - 1000 mg.
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vastineaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Vakaa nollapiste
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Antureissa, joissa kalvopäällysteinen mittauselektrodi: Vähäinen riippuvuus virtauksesta, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista. Käyttöikä on pitkä, koska elektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista. Kunnossapito helppoa ja edullista kalvokuppia vaihtamalla.

DULCOTEST® käytettävissä olevan kokonaiskloorin anturit

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 10 mg/l

Uima-allasvesien desinfiointi sovellusoptimoiduilla käytettävissä olevan kokonaiskloorin DULCOTEST®-antureilla – takaa tarkat mittausarvot ja hyvän prosessiturvallisuuden. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Käytettävissä olevan kokonaiskloorin anturi, sopii myös elektrolyysin ja kloori(iso)syanuurihappojohdannaisten yhdistelmälle
 • Voidaan käyttää myös vapaan kloorin anturina syanuurihapon ollessa olemassa
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vastineaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Vakaa nollapiste
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta

DULCOTEST®-anturit kokonaiskloorille

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 10 mg/l

Mittaa kokonaiskloori luotettavasti monikäyttöisillä kokonaiskloorin DULCOTEST®-antureilla. Tarkat mittausarvot ja korkea valvonta- ja prosessiturvallisuus. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Soveltuvat laadultaan hyvinkin erilaisiin vesiin (pH-arvon, suolapitoisuuden, lämpötilan, kemikaalipitoisuuden ja epäpuhtauksien suhteen); yhdessä monien desinfiointimenetelmien kanssa (kloorikaasu, natrium-, kalsiumhypokloriitti, kloramiini); voidaan käyttää myös korkeilla pH-arvoilla, jopa 9,5
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vastineaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista
 • Käyttöikä on pitkä, koska elektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista.

DULCOTEST®-pH-anturit

Porrastetut pH-mittausalueet 0 – 14

pH-arvojen mittaukset DULCOTEST®-antureilla: tarkat, luotettavat ja käyttötarkoitukseen sopivat mittausarvot reaaliajassa. Ohjaa, säädä ja valvo kemiallisia prosesseja tarkkojen mittausarvojen pohjalta. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tarkka ja luotettava pH-arvojen mittaus tehostaa prosesseja ja parantaa prosessien turvallisuutta
 • Laaja valikoima erilaisia, erirakenteisia anturityyppejä mahdollistaa käytön luotettavasti monissa eri käyttötarkoituksissa
 • Korkealaatuisen lasimateriaali ja kalvot sekä vakaa referenssijärjestelmä ja optimaalinen valmistus takaavat pitkän käyttöiän. Näin voidaan minimoida hukka-aika ja huollon tarve
 • Lyhyet varastointiajat ja nopeat toimitukset mahdollistavat pH-antureiden nopean käyttöönoton ja käyttöiän parhaan mahdollisen hyväksikäytön (vanheneminen alkaa kaikissa lasiantureissa heti tuotannon jälkeen)
 • Räätälöidyt prosessiliitännät mahdollisia erikoisversioilla, joissa asennuspituus, kaapelien pituudet ja liittimet on suunniteltu yksilöllisesti
 • Omat kyltit OEM-yhteistyökumppaneille

DULCOTEST®-redox-anturit

Tyypillinen mittausalue -1.500...+1.500 mV; suuremmat alueet mahdollisia mittauslaitteesta riippuen.

Redox-mittaukset DULTOTEST®-antureilla: tarkat, luotettavat ja käyttötarkoitukseen sopivat mittausarvot reaaliajassa. Sopivat käytettäväksi niin vedenkäsittelyssä kuin erittäin vaativassa teollisen prosessivedenkäsittelyssä. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tarkka ja luotettava mittaus tehostaa prosesseja ja parantaa prosessien turvallisuutta
 • Laaja valikoima erilaisia, erirakenteisia anturityyppejä mahdollistaa käytön luotettavasti monissa eri käyttötarkoituksissa
 • Valikoidut mittauselektrodien ja diafragmojen materiaalilaadut sekä vakaa referenssijärjestelmä takaavat pitkän käyttöiän. Näin voidaan minimoida hukka-aika ja huollon tarve
 • Lyhyet varastointiajat ja nopeat toimitukset mahdollistavat anturien nopean käyttöönoton ja käyttöiän parhaan mahdollisen hyväksikäytön (vanheneminen alkaa kaikissa lasiantureissa heti tuotannon jälkeen)
 • Räätälöidyt prosessiliitännät mahdollisia erikoisversioilla, joissa asennuspituus, kaapelien pituudet ja liittimet on suunniteltu yksilöllisesti
 • Omat kyltit OEM-yhteistyökumppaneille

DULCOTEST®-anturit klooridioksidille

Porrastetut mittausalueet 0,01 - 10 mg/l

Klooridioksidin mittaus DULCOTEST®-antureilla tuottaa tarkkoja, luotettavia ja käyttötarkoitukseen sopivia mittaustuloksia reaaliajassa kaikissa hapetus- ja desinfiointitehtävissä. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Kolme sovellusoptimoitua anturimallisarjaa käytettävissä
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vastineaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Lämpötilan vaikutukset eivät aiheuta häiriöitä joko integroidun tai erityisen nopean ulkoisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta, häiriöherkkyydestä, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten anturien ansiosta
 • Käyttöikä on pitkä, koska mittauselektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista

DULCOTEST®-otsonianturit

Mittausalue 0,02 – 2 mg/l

Otsonimittaukset hapetus- ja desinfiointitehtävissä: DULCOTEST®-antureilla saat tarkkoja, luotettavia ja käyttötarkoitukseen sopivia mittaustuloksia reaaliajassa. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Käytettävissä kaksi käyttötarkoituksiin optimoitua anturityyppiä
 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vastineaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta, häiriöherkkyydestä, veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista
 • Käyttöikä on pitkä, koska mittauselektrodeissa on kalvopinnoite ja ne on upotettu elektrolyyttiin. Näin ollen voidaan ylläpitää optimaaliset mittausolosuhteet riippumatta prosessiolosuhteista

DULCOTEST®-johtokykyanturit

Porrastetut mittausalueet 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Johtokykyanturit, jotka on liitetty optimaaliset prosessiin: DULCOTEST®-anturit täyttävät laajasti erilaisia mittausvaatimuksia ja tarjoavat kukin parhaan ratkaisun mittaustehtävään. lisätietoja

Tuotteen edut

 • 27 erilaista anturityyppiä, jotka on räätälöity erilaisiin vaatimuksiin optimaalisella hinta-laatu-suhteella: mittausalue, lämpötila, kemiallinen resistenssi, epäpuhtauksien sietokyky ja prosessiliitäntä
 • Yksinkertaisista konduktometrisistä 2 elektrodin antureista aina huippuantureihin asti, jotka pohjautuvat induktiiviseen mittausperiaatteeseen
 • Tarkka ja luotettava mittaus tehostaa prosesseja ja parantaa prosessien turvallisuutta
 • Pitkä käyttöikä ja lyhyet huoltovälit vähentävät hukka-aikaa ja parantavat mittausarvojen käytettävyyttä
 • Kokonaan esiasennetut armatuurisarjat ja anturit mahdollistavat helpon, nopean ja virheettömän asennuksen
 • Lyhyet toimitusajat takaavat varaosien nopean saatavuuden

Sameuden mittauslaite DULCOTEST® DULCO® turb C

Mittausalue 0 - 1 000 NTU

Sameuden mittaukset DULCOTEST® DULCO® turb C: Kompakti mittauslaite, joka toimii hajavalomittauksen pohjalta, sameuden mittaamiseen suurelta mittausalueelta ja erilaisista sovelluksista ISO- ja EPA-standardien mukaisesti automaattisella puhdistuksella tai ilman. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Kompakti sameuden mittauslaite integroidulla anturilla, virtausmaljalla ja mittauslaitteella säästää tilaa ja on helppo asentaa ja käyttää.
 • Korkeadynaaminen mittausale 0,02 - 1 000 NTU mahdollistaa laaja-alaisen käytön kaikissa juomaveden käsittelyn vaiheissa. Soveltuu myös puhdistuslaitosten jätevesien valvontaan ja suodatinten murtumien valvontaan.
 • Lyhyet vasteajat pienitilavuuksisen mittausmaljan ansiosta.
 • Vakaat mittaukset pidemmältä ajalta myös kuormitetuissa vesissä mittausmaljan vaihtoehtoisen ultraäänipuhdistuksen ansiosta.
 • Nopea ja helppo kalibrointi paikan päällä lisävarusteena saatavan, esiviimeistellyn ja aikastabiilin kalibrointivakion ansiosta.

DULCOTEST®-peretikkahappoanturit

Porrastetut mittausalueet 1 - 2 000 mg/l

Peretikkahappopitoisuuden mittaus DULCOTEST®-antureilla: Tarkasti ja luotettavasti elintarvike-, farmasia- ja lääketeollisuustoimialojen turvallisuussensitiivisissä sovelluksissa. Voidaan käyttää myös jäteveden käsittelyssä. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Anturi ei häiriinny, jos vedessä on vetyperoksidia
 • Anturikalvo ei vahingoitu, vaikka vedessä olisi liuenneita veden sisältämiä aineita, tensidejä ja pinnoitteen muodostavia aineita
 • Antureita voi käyttää prosessiolosuhteissa CIP-pesussa (Cleaning in Place) ja huuhtelusovelluksissa (juomateollisuudessa)
 • Ei heilahteluja vakaan nollapisteen ansiosta

DULCOTEST®-anturit bromille

Abgestufte Messbereiche 0,01 – 10 mg/l

Bromimittaukset DULTOTEST®-antureilla: Annostele desinfiointiprosesseissa bromia turvallisesti. Käytettävissä mitä erilaisemmissa vesilaaduissa suuren vankkuuden ansiosta. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vastineaika)
 • Käyttö erilaisissa vesilaaduissa (likaisuusaste, pH, suolapitoisuus, lämpötila)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Ei heilahteluja vakaan nollapisteen ansiosta
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä sisäisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta ja veden sisältämistä muista aineista ja pinnoitteen muodostavista aineista kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista

DULCOTEST®-anturit fluoridille

Porrastetut mittausalueet 0,05 - 100 mg/l

Tarkka fluorin määritys DULCOTEST®-antureilla juomaveden ja jätevesien valvonnassa, soveltuu jopa pH-arvolle 9,5. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan potentiometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vasteaika)
 • Käyttö pH-arvoon 9,5 asti
 • Interferenssi ei aiheuta häiriöitä selektiivisen ÖAF3-kiteen käytön ansiosta
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä erittäin nopean ulkoisen lämpötilakompensaation ansiosta
 • Virtausmuutokset eivät aiheuta häiriöitä potentiometrisen periaatteen ansiosta
 • Nopea käyttöönotto potentiometrisen mittausperiaatteen ansiosta

DULCOTEST®-vetyperoksidianturit

Porrastetut mittausalueet 0,2 - 2000 mg/l, erikoismittausalueet 100 000 mg/l:aan asti

Vetyperoksidin mittaus DULTOTEST®-antureilla: Tehokas ja luotettava vetyperoksidin pitoisuuden määritys - käytettävissä erilaisissa käyttökohteissa. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta (lyhyt vastineaika)
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Ei poikkeamia vakaana pysyvän nollapisteen ansiosta
 • Lämpötilan muutos ei aiheuta häiriöitä lämpötilakompensaation ansiosta
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta ja häiriöherkkyys kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista
 • Nopea käyttöönotto lyhyellä käynnistymisajalla

DULCOTEST®-anturit liuenneelle hapelle

Mittausalueet: 0,05 – 10 mg/l ja 0,1 – 20 mg/l

Liuenneen hapen tarkka mittaus DULCOTEST®-antureilla – erittäin laaja käyttöalue, happirikkaan veden, kuten pinta- tai juomaveden, valvonnasta pienten happipitoisuuksien luotettavaan säätelyyn puhdistuslaitosten ilmastusaltaiden ilmaamisessa. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessinohjaus tarkan reaaliaikaisen online-mittauksen ansiosta
 • Antureiden monipuolinen, optimoitu yhdistäminen prosessiin
 • Vähäinen huollon tarve optisella mittausperiaatteella tyypissä DO 3
 • Suuri mittausherkkyys amperometrisella mittausperiaatteella tyypissä DO 2
 • Lämpötilan vaikutusten kompensaatio integroidun lämpötilamittauksen ansiosta (Pt 1000)
 • Vähäinen riippuvuus virtauksesta ja häiriöherkkyys kalvopinnoitteisten elektrodien ansioista

DULCOTEST®-anturit kloriitille

Porrastetut mittausalueet 0,02 - 2 mg/l

Kloriitin mittaukset DULCOTEST®-antureilla klooridioksidia sisältäviin desinfiointimenettelyihin – takaa korkean prosessiturvallisuuden. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Tehokas prosessiohjaus tarkan amperometrisen reaaliaikaisen mittauksen ansiosta
 • Amperometrisen mittausperiaatteen ansiosta sameus tai värjäytyminen eivät aiheuta häiriöitä
 • Ei häiriöherkkyyttä klooridioksidista, kloorista tai kloraatista
 • Erittäin herkkiä, jolloin vesilaitoksissa voidaan havaita myös pienetkin määrät jopa 0,5 ppm (tyyppi CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Korkeampi mittausvälin dynamiikka jopa 2 ppm muihin klooridioksidia käyttäviin sovelluksiin ja erityisesti klooridioksidilaitteiden laadunvalvontaan (tyyppi CLT 1-mA-2 ppm)
 • Ei heilahteluja vakaan nollapisteen ansiosta

DULCOTEST®-lämpötila-anturit

Mittausalueet 0 – 100 °C

Lämpötilamittaus DULCOTEST®-antureilla: Voidaan käyttää suoraan lämpötilan määrittämiseen tai lämpötilakompensaatioon mitattaessa pH-arvoa, fluoridiarvoa, johtokykyä, klooridioksidiarvoa tai vetyperoksidiarvoa. lisätietoja

Tuotteen edut

 • Valittavissa Pt 100 tai Pt 1000 mittausalueen ja tarkkuuden vaatimuksista riippuen
 • Vakaa rakenne, jossa vakio-pH-anturin mitat ja anturielementti integroitu kemiallisesti inerttiin lasihylsyyn.
 • Helppo asentaa analogisesti vakio-pH-antureihin PG13.5-kierteellä olemassa olevissa armatuureissa.
 • Mittausmuunnin näytöllä/ohjauksella tai ilman primäärisignaalin välittämiseen/muuntamiseen 4-20 mA:n signaaliksi ja sen lähetykseen keskitettyyn ohjausyksikköön (PLC)

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Sovellukset

1 2 3 4 5

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt