Hakuehdotuksia

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER diaLog DACb

Etsitkö yksinkertaista mittaus- ja säätölaitetta vesianalyysiin? Jota on helppo käyttää ja jolla voi vapaasti valita kaikki yleiset mittaussuureet kanavaa kohti? Sellainen on: monitaiturimme DULCOMETER diaLog DACb! Se on lisäksi vielä Ethernet-/LAN-yhteensopiva ja voidaan yhdistää optimaalisesti olemassa oleviin verkkoihin.

Tuotekuvaus

Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER diaLog DACb:n avulla

Mittaus- ja säätölaitteet DULCOMETER diaLog DACb on kompakti ja monipuolinen laite veden analysointiin. Sen erityisesti sille suunnitellut toiminnot, kuten häiriösuureiden käsittely ja säätöparametrien vaihto yhdistää sen DULCOTEST-antureiden ja ProMInent-annostelupumppujen säätöpiiriin. DULCOMETER diaLog DACb:n mittaus- ja säätökanavat voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan vaatimusten mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessiveden, juomaveden ja uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

Tuotteen edut

 • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
 • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
 • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
 • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
 • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
 • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

Sovellukset

Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.

 • Vesiparametrien mittaus ja säätely teollisuus- ja prosessivesien käsittelylaitoksissa
 • Juomaveden parametrien valvonta
 • pH-arvon ja desinfiointiparametrien mittaus juoma- ja elintarviketeollisuudessa
 • Hygieniaparametrien mittaus ja säätely uima-altaissa
 • Klooridioksidipitoisuuden valvonta Legionella-bakteerin torjuntalaitteistoissa esimerkiksi kouluissa, hotelleissa tai sairaaloissa
 • Puutarhanhoidon kastelu- ja sadetusveden desinfiointiparametrien mittaus

  Tekniset tiedot

  • Mittaussuureet: pH, Redox, kloori, klooridioksidi, kloriitti, bromi, johtokyky, peretikkahappo, vetyperoksidi, otsoni, liuennut happi ja fluoridi
  • Asennus, kotelointiluokka: Yhdistelmäkotelo (seinä-, kytkentätaulu-, mastoasennus), IP 67 ja IP 66
  • Säätö: kolme mittaus- ja säätökanavaa, jokaisessa erillinen 1-puolinen PID-säädin (valinnaisesti: kaksi 2-puolista PID-säädintä)
  • Virransyöttö 24 V:n DC-suojapienjännitteellä, esim. aurinkosähkölaitteiston avulla tai vesilaitosten märkäalueella
  • Lämpötilakompensaatio pH:lle, ja klooridioksidi-prosessianturille CDP, pH-kompensaatio kloorille
  • Digitaaliset tulot ohjaussignaalien käsittelyyn, esim. mittausveden rajakontaktit, etäpysäytys-säätö ja täyttötason valvonta kemikaalisäiliöissä
  • Säätölähdöt elektronisesti ohjatuille annostelupumpuille ja magneettiventtiileille
  • Häiriösuureiden käsittely: vesiparametrien yksinkertainen säätely juoksevassa vedessä virtauksen käsittelyllä säätöalgoritmissa
  • Säätimen asetusarvon mukautus muuttuvien prosessiolosuhteiden mukaan mahdollista etäohjauksella käyttäen PLC:n mA-signaalia tai suuremman arvon pyynnöllä kenttäväylävaihtoehdon kautta

  Tekniset tiedot

  Mittaussuureet ja mittausalueet

  Liitäntätapa mV:
  pH: 0,00 ... 14,00
  Redox-jännite: -1500 ... +1500 mV
  Liitäntätapa mA (amperometriset mittaussuureet, mittausalueet antureita vastaavasti):
  Kloori
  klooridioksidi
  kloriitti
  bromi
  otsoni
  vetyperoksidi (PER 1 ja PEROX H-3E)
  vetyperoksidi (PEROX H2.10 P PEROX-muuntajalla V2 til. nro. 1047979)
  peretikkahappo
  liuennut happi
  Liitäntätapa mA (potentiometriset mittaussuureet, mittausalueet lähetintä vastaavasti):
  pH
  Redox-jännite
  Fluoridi:
  moduulilla VA ja toimintolaajennuksella, paketit 3 ja 4
  Johtokyky mA anturilla CCT 1-mA-20 mS/cm
  Lämpötila:
  Pt 100 / Pt 1000:lla, mittausalue 0 ... 150 °C

  Erotuskyky

  pH: 0,01
  Redox-jännite: 1 mV
  Lämpötila: 0,1 °C
  Amperometria (kloori jne.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 til.-%, 0,1 til.-%

  Tarkkuus

  0,3 % mittausalueen loppuarvosta

  Mittaustulo

  pH/Redox (tulovastus > 0,5 x 1012 Ω)

  Lämpötilakompensaatio

  Pt 100/Pt 1000 pH:lle, klooridioksidi(CDP)-anturi ja fluoridi

  Lämpötilan korjausalue

  0…100 °C

  pH:n korjausalue kloorille

  Anturi CLE 3 ja CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, anturi CBR: 6,5 ... 9,5

  Häiriösuure

  Virtaus 0/4...20 mA:lla tai kontaktivesimittari 1 - 500 Hz. Kertaava häiriösuure voi vaikuttaa kaikkiin kanaviin, lisäävä häiriösuure vaikuttaa vain yhteen kanavaan.

  Säätömenettely

  P/PID-säätely

  Säätely

  2 tai 3 kaksisivusäädintä

  Analogiset lähdöt

  2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvaanisesti erotettu, maks. näennäisvastus 450 Ω, alue ja kohdistus (mittaus-, korjaus-, säätösuure) säädettävissä

  Säätölähtö

  2 (4) impulssitaajuuslähtöä annostelupumppujen ohjaukseen
  2 relettä (raja-arvo tai impulssin pituuden säätö)

  Hälytysrele

  250 V ~3 A, 700 VA kosketintyyppi vaihtaja

  Digitaaliset ohjaustulot

  4 (7) kauko-ohjaustulona toiminnoille säätötauko/mittausvesivirhe, parametrijoukon vaihtokytkentä, kemikaalisäiliöiden tasonvalvonta

  Sähköliitäntä

  100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, valinnaisesti 24 V DC

  Kenttäväyläliitäntä

  PROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET

  Ympäristön lämpötila

  0 ... 50 °C (sisäpystytykseen tai suojakotelolla)

  Kotelointiluokka

  Seinäasennus: IP 66 ja IP 67 (NEMA 4X)
  Kytkentäkaappiasennus: IP 54 kytkentäkaapin ovessa

  Tarkastukset ja hyväksynnät

  CE ja MET (kuten UL, IEC 61010:n mukaan)

  Kotelon materiaali

  PC, liekinestovarustelu

  Mitat

  250 x 220 x 122 mm (LxKxS)

  Paino

  1,3 kg

  Vakiovarusteet, perus-mittaussuure

  • PID-säädin ja annostelupumppuohjaus impulssitaajuuden avulla 2 annostelupumpulle.
  • 2 analogilähtöä mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • 4 digitaalituloa mittausveden virheen tunnistusta, tasokytkintä, taukoa ja parametrinvaihtoa varten.
  • 2 tehorelettä ohjelmoitavissa valinnaisesti joko raja-arvo-, sykliajastin-, tosiaika-ajastin- tai epävakaaksi asetuslähdöksi (riippuen valinnaisesta varustuksesta).
  • Mittaussuureet ja kielen valinta käyttöönoton yhteydessä.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio Pt100/Pt1000:llä.
  • 24 käyttökieltä: kaikki eurooppalaiset kielet ja kiina, venäjä, thai, korea. Käyttökieli valitaan käyttöönoton yhteydessä ja sitä voidaan milloin tahansa muuttaa näppäinyhdistelmällä. Dokumentaatiokielen valinta tapahtuu laitekoodilla. Lisäksi toimitetaan tiedonsiirtoväline, jolla on kaikki kielet.
  • Laiteparametroinnin tallennus ja siirto SD-kortin avulla.
  • Kalibrointi- ja tapahtumatietoloki (ilman SD-korttia, tiedot tallennetaan säätimelle).
  • Häiriösuureiden käsittely (virtaus) taajuuden kautta (kontaktivesimittari).
  • Ohjelmistotoiminnon jälkikäteinen laajennus aktivointiavaimen tai laiteohjelmistopäivityksen avulla.

  Mahdollisten mittaussuureiden kuvaus perus-mittaussuureina:

  Moduuli VA mV/lämpötila + mA -anturitulo:

  • 1 anturitulo pH- tai Redox-anturia ja lämpötila-anturia varten Pt100/Pt1000
  • 1 anturitulo esim. klooriantureiden, esim. jotta CBR- tai pH-muunnin pHV1 ja fluoridi voidaan liittää, tai pH-kompensaatioon klooria varten.

  Moduuli AA mA/mA -anturitulo:

  • 2 anturituloa esim. klooriantureiden, esim. jotta CBR- tai pH-muunnin pHV1 voidaan liittää, mukaan lukien häiriösuure tai pH-kompensaatio klooria varten.

  Moduuli VV mV/mV lämpötila -anturitulo:

  • 2 anturituloa pH- ja Redox-antureiden ja lämpötila-antureiden Pt100/Pt1000, liittämiseen, esim. tyypit PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Moduuli L3 johtokyky lämpötila -anturitulo:

  • 2 anturituloa konduktiivisten johtokykyantureiden ja lämpötila-antureiden Pt100/Pt1000, liittämiseen, esim. tyypit LFT, LMP

  Valinnainen varustus 3. mittauskanavalle pH

  Paketti 2

  • Kolmas mittaus- ja säätösuure pH mV:n tai mA:n avulla tai pH-kompensaatio klooria varten ilman ulkoista asetusarvon syöttöä analogiasignaalilla kanavaa 1 varten ilman häiriösuuretta virtaus mA:lla kanavaa 1 varten
  • Kolmas analogialähtö.
  • Kolme ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasonvalvontaa, taukoa ja mittausvesihälytystä varten.
  • Kahden muun annostelupumpun ohjaus.

  Paketti 3

  • Kolmas, täydellinen mittaus- ja säätökanava, haluttu mittaussuure PID-säätimellä.
  • Kolmas analogialähtö mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • Kolme ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasonvalvontaa, taukoa ja mittausvesihälytystä varten.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio.

  Paketti 4

  • Yhdistelmä paketeista 2 ja 3 (Häiriösuureen mA yhteydessä on amperometrisille antureille käytettävissä vain yksi kanava).

  Kommunikaatiovaihtoehdot

  • Mittaustietoloki SD-kortilla.
  • Mittaustietojen visualisointi web-palvelimen ja LAN:in kautta ja PC/tabletti-PC:llä ja web-selaimella.
  • PROFIBUS-DP, Profinet tai Modbus RTU.

  Laitteistolaajennus

  • Tehoreleen RC-suojakytkentä: Suojaa tehorelettä, kun induktiivisia kuormituksia kytketään (esim. magneettiventtiilejä tai moottoreita). Ei kun sähköliitäntä on 24 V DC.

  Lataus Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER diaLog DACb

  Lisätietoja on Download-keskuksessa

  0 Tulokset
  suodata asiakirjan tyypin perusteella
  Datalehti (0)
  Esite / flyer (0)
  Kuvasto (0)
  Kytkentäkaavio (0)
  Käyttöohje (0)
  Käyttöturvallisuustiedote (0)
  Lehdistötiedotteita (0)
  Muita (0)
  Ohjelmistoja (0)
  Piirustus / mitoituspiirustus / 3D (0)
  Räjäytyskuva / varaosat (0)
  Sovellusesimerkit / referenssit (0)
  Tekniset artikkelit (0)
  Todistus / selvitys (0)

  Valittu suodatin:

  Sopivat lataukset

  Lajittele seuraavien perusteella Asiakirjan tyyppi
  lataa lisää hakutuloksia ...
  Muita hakutuloksia ei ole!

  Sopivaa hakutulosta ei valitettavasti löytynyt.

  Onko kaikki sanat kirjoitettu oikein?
  Etsi uudelleen määrittämällä vähemmän tai muita hakuehtoja?

  Yritä myöhemmin uudestaan

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Katsaus

  Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER diaLog DACb:n avulla

  Mittaus- ja säätölaitteet DULCOMETER diaLog DACb on kompakti ja monipuolinen laite veden analysointiin. Sen erityisesti sille suunnitellut toiminnot, kuten häiriösuureiden käsittely ja säätöparametrien vaihto yhdistää sen DULCOTEST-antureiden ja ProMInent-annostelupumppujen säätöpiiriin. DULCOMETER diaLog DACb:n mittaus- ja säätökanavat voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan vaatimusten mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessiveden, juomaveden ja uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

  Tuotteen edut

  • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
  • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
  • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
  • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
  • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
  • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

  Sovellus

  Tekniset tiedot

  Lataukset

  Ota meihin yhteyttä

  »Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

  Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

  Sopivat tuotteet

  CHLORINSITU IIa on kompakti on-site-elektrolyysilaitteisto vain vähän kloraattia sisältävän hypokloriittiliuoksen tuottamiseen käyttäen suolaa ja sähköenergiaa. Erityisiä etuja ovat yksinkertainen toimintojen ohjaus ja hyvä laitteiston turvallisuus integroidun tulo- ja poistotuuletuksen ansiosta.

  lisätietoja

  Ultrapuhdas tai vähäkloriittinen tai vähäkloraattinen kloorivalkaisulipeää tarvitsevat erikoistunutta laitetekniikkaa. Elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU III tarjoaa ratkaisun. Käytettävissä juomavedelle, jätevedelle, prosessivedelle, uima-allasvedelle tai jäähdytystorneissa.

  lisätietoja

  Natriumhypokloriittiliuoksen tuottamiseen pieniä uima-altaita varten: Elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU III Compact.

  lisätietoja

  Elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU IV Compact tuottaa tyhjiöprosessissa ultrapuhdasta kloorikaasua. Taloudellinen, tukeva ja tilaasäästävä.

  lisätietoja

  Tyypin CHLORINSITU V elektrolyysilaitteistot korvaavat kloorikaasulaitteistot uima-altaissa ja tarvitsevat siihen vain suolaa, vettä ja virtaa.

  lisätietoja

  Tyypin CHLORINSITU V Plus elektrolyysilaitteistot tuottavat erittäin puhdasta kloorikaasua suoraan paikan päällä ja tarvitsevat siihen vain suolaa, että ja virtaa. Tämän laitteiston avulla voidaan tyydyttää tarvehuiput (Plus-järjestelmä). Erityisesti laitteistot sopivat juomaveden, jäteveden, prosessiveden ja uima-allasveden ja jäähdytystorneissa olevan veden desinfiointiin.

  lisätietoja

  Erittäin tehokkaan desinfiointiaineen DULCOLYT 400 tuottaminen poikkeuksellisen alhaisella kloridi- ja kloraattipitoisuudella. Sopii ihanteellisesti herkkiin käyttökohteisiin juoma- ja elintarviketeollisuudessa, esimerkiksi vauvanruoan valmistuksessa. Maksimaalinen suojaus korroosiota vastaan ja erittäin hyvä taloudellisuus.

  lisätietoja

  Yleiskäyttöiset magneettitoimiset annostelupumput nestemäisten aineiden annosteluun vedenkäsittelyssä ja kemiallisissa prosesseissa: magneettitoiminen kalvoannostelupumppu beta. Taloudellinen, ylikuormitusvarma, mukautettavissa olemassa oleviin signaaligeneraattoreihin.

  lisätietoja

  Tutustu annostelupumppuun, joka on aivan omaa luokkaansa tuottavuuden, luotettavuuden ja taloudellisuuden suhteen.

  lisätietoja

  gamma/ XL n älykäs, verkotettava magneettitoiminen kalvoannostelupumppu, joka on aivan omaa luokkaansa tuottavuuden, luotettavuuden ja taloudellisuuden suhteen.

  lisätietoja

  Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu alpha on nestemäisten aineiden annostelupumppu ja optimaalinen ratkaisu yksinkertaisiin käyttötarkoituksiin. Tukeva, äänetön, kemikaaleja kestävä, tarkka annostus ja hyvä imuteho.

  lisätietoja

  Sigma/ 1 perus on erittäin tukeva moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu patentoidulla monikerroksisella turvakalvolla ja takaa hyvän prosessiturvallisuuden. Se tarjoaa useita eri moottorivaihtoehtoja kuten kiertovirtamoottorin tai yksivaiheisen vaihtovirtamoottorin, myös Ex-alueille.

  lisätietoja

  Sigma-ohjaustyyppi on älykäs, joustava moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu, joka on aivan omaa luokkaansa käyttömukavuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden osalta.

  lisätietoja

  Tukeva moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 2 Basis takaa hyvän prosessiturvallisuuden patentoidun monikerroksisen turvakalvon ansiosta. Kalvoannostelupumppu tarjoaa useita eri moottorivaihtoehtoja myös EX-alueille.

  lisätietoja

  Sigma-ohjaustyyppi on älykäs, joustava moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu, joka on aivan omaa luokkaansa käyttömukavuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden osalta.

  lisätietoja

  Patentoitu monikerroksinen turvakalvo takaa suuren prosessiturvallisuuden, mutta se on vain yksi erittäin tukevan moottorikäyttöisen kalvoannostelupumpun Sigma/ 3 Basis ominaisuuksista. Se tarjoaa lisäksi useita eri moottorivaihtoehtoja kuten kiertovirtamoottorin tai yksivaiheisen vaihtovirtamoottorin, myös ATEX-alueille.

  lisätietoja

  Sigma-ohjaustyyppi on älykäs, joustava moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu, joka on aivan omaa luokkaansa käyttömukavuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden osalta.

  lisätietoja

  Nestemäisten kemikaalien varastointiin ja annostukseen. Annostusjärjestelmä voidaan helposti, nopeasti ja joustavasti sovittaa annostustarpeita vastaavaksi valintajärjestelmän ja laitekoodin avulla.

  lisätietoja

  DULCODOS paneeli on täydellinen annostelujärjestelmä luotettavaan kemikaalien annosteluun. Se on myös tilaa säästävä ja nopeasti käytettävissä oleva uusien standardiemme ansiosta. Materiaalien kestävyydestä, syöttömäärästä ja toiminnosta riippuen voitte valita komponentit, jotka ovat täysin yhteensopivia keskenään.

  lisätietoja

  Mittaus- ja säätölaitetta DULCOMETER D1Cb/D1Cc voidaan käyttää juomaveden tai jäteveden käsittelyssä tai monilla muilla alueilla säätelytehtäviin. Varma, mukava ja selkeä suuren, valaistun grafiikkanäytön, selkeän tekstivalikon ja pH-anturivalvonnan ansiosta.

  lisätietoja

  Mittaus- ja säätöjärjestelmä DULCOMARIN 3 on digitaalinen liittymä tulevaisuuden teknologiaan. Se säätelee koko uimalaa – kokemusaltaasta yksityiseen uima-altaaseen – ja monen altaan järjestelmänä sitä voidaan käyttää enintään 16 suodatinpiiriä varten.

  lisätietoja

  Fotometrit mittaavat fotometrisen periaatteen mukaisesti lähes kaikkia desinfiointiaineita ja pH-arvon. Ne ovat kuljetettavia, kompakteja ja mahdollistavat varman ja helpon mittauksen.

  lisätietoja

  Juomaveden tai juomaveden kaltaisen veden valvonta ja käsittely DULCOTROL Juomavesi/F&B:llä – kompaktilla mittaus- ja säätöjärjestelmällä, joka on erityisesti räätälöity vedenkäsittelyyn vesilaitoksissa ja elintarvike- ja juomateollisuudessa.

  lisätietoja

  Jätevesien valvontaan ja käsittelyyn jätevedelle tarkoitetulla DULCOTROL:lla – kompaktilla mittaus- ja säätöjärjestelmällä, joka on erityisesti räätälöity käytettäväksi kunnallisessa ja teollisessa jätevedenkäsittelyssä.

  lisätietoja

  Nanosuodatusjärjestelmä DULCOSMOSE NF on kompakti ja edullinen järjestelmä teollisten sovellusten osittaiseen suolanpoistoon. Maksimaalinen permeaattituottomäärä alhaisilla käyttöpaineilla pitää käyttökustannukset alhaisina "Ultra low pressure" -kalvon ansiosta.

  lisätietoja

  Ultrasuodatuslaitteisto DULCOCLEAN UF poistaa kalvoteknologian avulla varmasti sameutta, partikkeleja ja mikrobiologisia epäpuhtauksia.

  lisätietoja

  Redox-mittaukset DULTOTEST-antureilla: tarkat, luotettavat ja käyttötarkoitukseen sopivat mittausarvot reaaliajassa. Sopivat käytettäväksi niin vedenkäsittelyssä kuin erittäin vaativassa teollisen prosessivedenkäsittelyssä.

  lisätietoja

  pH-arvon mittaukset DULCOTEST-antureilla: tarkat, luotettavat ja käyttötarkoitukseen sopivat mittausarvot reaaliajassa. Ohjaa, säädä ja valvo kemiallisia prosesseja tarkkojen mittausarvojen pohjalta.

  lisätietoja

  DULCOTEST - anturit takaavat kaikissa desinfiointitehtävissä tarkoista mittausarvoista ja korkeasta valvonta- ja prosessiturvallisuudesta ja toimivat sovelluspohjaisesti.

  lisätietoja

  Lämpötilan mittaus DULTOTEST-antureilla: Voidaan käyttää suoraan lämpötilan määrittämiseen tai lämpötilakompensaatioon pH-arvon, fluoridiarvon, johtokyvyn, klooridioksidiarvon tai vetyperoksidiarvon mittauksessa.

  lisätietoja

  Letkupumppu DULCOFLEX DF2a annostelee kemikaaleja toimivasti, edullisesti ja hiljaa – ihanteellinen käytettäväksi uima-altaissa, poreammeissa ja wellness-alueilla.

  lisätietoja

  Letkupumppu DULCOFLEX DF4a flokkausaineiden ja aktiivihiilen annosteluun. Se sopii käytettäväksi uima-altaissa, poreammeissa tai wellness-alueilla. Käyttöpaine voi olla enint. 4 bar.

  lisätietoja

  Johtokykyanturit, jotka on liitetty optimaaliset prosessiin: DULCOTEST-anturit täyttävät laajasti erilaisia mittausvaatimuksia ja tarjoavat kukin parhaan ratkaisun mittaustehtävään.

  lisätietoja

  ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt