Hakuehdotuksia
new
Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb

Etsitkö yksinkertaista mittaus- ja säätölaitetta vesianalyysiin? Jota on helppo käyttää ja jolla voi vapaasti valita kaikki yleiset mittaussuureet kanavaa kohti? Sellainen on: monitaiturimme DULCOMETER® diaLog DACb! Se on lisäksi vielä Ethernet-/LAN-yhteensopiva ja voidaan yhdistää optimaalisesti olemassa oleviin verkkoihin.

Tuotekuvaus

Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER® diaLog DACb:n avulla

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb on kompakti monitaiturimme vesianalyysiin. Erityisesti tätä varten suunnitelluilla toiminnoillaan, esimerkiksi häiriösuureiden käsittelyllä ja säätöparametrien vaihtokytkennällä, se sulkee DULCOTEST®-anturien ja ProMinent®-annostelupumppujen välisen säätöpiirin. DULCOMETER® diaLog DACb:n kumpikin mittaus- ja säätökanava voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessivesien, juomaveden ja myös uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

Tuotteen edut

 • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
 • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
 • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
 • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
 • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
 • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

Sovellukset

 • Vesiparametrien mittaus ja säätely teollisuus- ja prosessivesien käsittelylaitoksissa
 • Juomaveden parametrien valvonta
 • pH-arvon ja desinfiointiparametrien mittaus juoma- ja elintarviketeollisuudessa
 • Hygieniaparametrien mittaus ja säätely uima-altaissa
 • Klooridioksidipitoisuuden valvonta Legionella-bakteerin torjuntalaitteistoissa esimerkiksi kouluissa, hotelleissa tai sairaaloissa
 • Puutarhanhoidon kastelu- ja sadetusveden desinfiointiparametrien mittaus

  Tekniset tiedot

  • Mittaussuureet: pH, Redox, kloori, klooridioksidi, kloriitti, bromi, johtokyky, peretikkahappo, vetyperoksidi, otsoni, liuennut happi ja fluori
  • Asennus, kotelointiluokka: yhdistelmäkotelo (seinä-, kytkentätaulu-, mastoasennus), IP 67 ja IP 66
  • Säätely: kaksi mittaus- ja säätökanavaa, kummassakin riippumaton 1-sivuinen PID-säädin (valinnaisesti: kaksi 2-sivuista PID-säädintä)
  • Virransyöttö 24 V DC-suojajännitteellä, esim. aurinkoenergialaitteistolla tai vesilaitosten märkäalueilla
  • Lämpötilakompensaatio pH:lle ja klooridioksidiprosessianturille CDP, pH-kompensaatio kloorille
  • Digitaaliset tulot ohjaussignaalien käsittelyyn, esim. mittausveden raja-arvokontakteille, kauko-ohjattuun pysäyttämiseen ja kemikaalisäiliöiden täyttötasojenvalvontaan
  • Asetuslähdöt elektronisesti ohjattaville annostelupumpuille ja magneettiventtiileille
  • Häiriösuureiden käsittely: vesiparametrien yksinkertainen säätö juoksevassa vedessä tapahtuvalla virtaaman käsittelyllä säätöalgoritmin mukaisesti
  • Asetusarvon mukautus muuttuneiden prosessiolosuhteiden mukaan mahdollista kauko-ohjauksella PLC:n mA-signaalin välityksellä tai vaatimusten ollessa korkeampia kenttäväylän kautta
  Mittausalueet

  Liitäntätapa mV:

  pH: 0,00 ... 14,00

  Redox-jännite: -1500 ... +1500 mV

  Liitäntätapa mA (amperometriset mittaussuureet, mittausalueet antureita vastaavasti):

  Kloori

  klooridioksidi

  kloriitti

  Bromi

  otsoni

  Vetyperoksidi (PER-anturi)

  Vetyperoksidi (PEROX-anturi PEROX-muuntajalla V2 tilausnro 1047979)

  peretikkahappo

  Liuennut happi

  Liitäntätapa mA (potentiometriset mittaussuureet, mittausalueet lähetintä vastaavasti):

  pH

  Redox-jännite

  Fluoridi

  Johtokyky (mittausalue lähetintä vastaavasti):

  lähettimellä 0/4 ... 20 mA

  Lämpötila:

  Pt 100 / Pt 1000:lla, mittausalue 0 ... 150 °C

  Erotuskyky

  pH: 0,01

  Redox-jännite: 1 mV

  Lämpötila: 0,1 °C

  Amperometria (kloori jne.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 til.-%, 0,1 til.-%

  Tarkkuus0,3 % mittausalueen loppuarvosta
  MittaustulopH/Redox (tulovastus > 0,5 x 1012 Ω)
  LämpötilakompensaatioPt 100/Pt 1000 pH:lle, klooridioksidi(CDP)-anturi ja fluoridi
  Lämpötilan korjausalue0 … 100 °C
  pH:n korjausalue kloorilleAnturi CLE 3 ja CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, anturi CBR: 6,5 ... 9,5
  HäiriösuureVirtaus yli 0/4...20 mA tai kontaktivesimittari 1 - 500 Hz, häiriösuure vaikuttaa kumpaankin kanavaan
  SäätömenettelyP/PID-säätely
  Säätely2 kaksisuuntasäädintä
  Analogiset lähdöt2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvaanisesti erotettu, maks. näennäisvastus 450 Ω, alue ja järjestys (mittaus-, korjaus-, säätösuure) säädettävissä
  Asetuslähdöt

  2 x 2 impulssitaajuuslähtöä annostelupumppujen ohjaukseen

  2 relettä (raja-arvo, 3-piste-vaihe- tai pulssipituussäätely)

  Hälytysrele250 V ~3 A, 700 VA kosketintyyppi vaihtaja
  Digitaaliset ohjaustulot2 (5) kauko-ohjaustulona toiminnoille säätötauko/mittausvesivirhe, parametrijoukon vaihtokytkentä, kemikaalisäiliöiden tasonvalvonta
  Sähköliitäntä90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC
  KenttäväyläliitäntäPROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET
  Ympäristön lämpötila

  0 ... 50 °C (sisäpystytykseen tai suojakotelolla)

  Kotelointiluokka

  Seinäasennus: IP 66 ja IP 67 (NEMA 4X)

  Kytkentäkaappiasennus: IP 54 kytkentäkaapin ovessa

  Tarkastukset ja hyväksynnätCE, MET (kuten UL, IEC 61010:n mukaisesti)
  Kotelon materiaaliPC, liekinestovarustelu
  Mitat250 x 220 x 122 mm (LxKxS)
  Paino1,3 kg

  Vakiovarusteet

  Perusmittaussuure
  • AA: 2 mittauskanavaa vapaasti valittavilla mittaussuureilla mA:lle. Sisältäen häiriösuureen ja pH-kompensaation kloorille
  • VA: 2 mittauskanavaa vapaasti valittavilla mittaussuureilla mV:lle (pH ja Redox) ja mA:lle. Sisältäen
   häiriösuureen ja pH-kompensaation kloorille
  • VV: 2 mittauskanavaa pH:lle ja Redoxille.
  • L3: 2 mittauskanavaa konduktiivisen johtokyvyn mittaussuureelle
  • PID-säädin ja annostelupumppuohjaus impulssitaajuuden avulla 2 annostelupumpulle.
  • 2 analogilähtöä mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • 4 digitaalituloa mittausveden virheen tunnistusta, taukoa ja parametrinvaihtoa varten.
  • 2 tehorelettä ohjelmoitavissa valinnaisesti joko raja-arvo-, sykliajastin-, tosiaika-ajastin- tai epävakaaksi asetuslähdöksi (riippuen valinnaisesta varustuksesta).
  • Mittaussuureet ja kielen valinta käyttöönoton yhteydessä.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio Pt100/Pt1000:llä.
  • 22 käyttökieltä: kaikki eurooppalaiset kielet ja kiina, venäjä, thai, korea. Käyttökieli valitaan käyttöönoton yhteydessä ja sitä voidaan milloin tahansa muuttaa näppäinyhdistelmällä. Dokumentaatiokielen valinta tapahtuu laitekoodilla. Lisäksi toimitetaan tiedonsiirtoväline, jolla on kaikki kielet.
  • Laiteparametroinnin tallennus ja siirto SD-kortin avulla.
  • Kalibrointi- ja tapahtumatietoloki (ilman SD-korttia, tiedot tallennetaan säätimelle).
  • Häiriösuureiden käsittely (virtaus) taajuuden kautta (kontaktivesimittari).
  • Ohjelmistotoiminnon jälkikäteinen laajennus aktivointiavaimen tai laiteohjelmistopäivityksen avulla.

  Valinnainen varustus 3. mittauskanavalle pH

  Paketti 2

  • 3. mA-lähtö
  • Kahden muun annostelupumpun ohjaus
  • Ulkoinen asetusarvon esiasetus analogisella signaalilla kanavalle 1.

  Paketti 3

  • Kolmas, täydellinen mittaus- ja säätökanava PID-säätimellä.
  • 3. analogialähtö mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • 3 ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasonvalvontaa, taukoa ja mittausvesihälytystä varten kanava 2.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio.

  Paketti 4

  • Yhdistelmä paketeista 2 ja 3 (Häiriösuureen mA yhteydessä on amperometrisille antureille käytettävissä vain yksi kanava.)

  Kommunikaatiovaihtoehdot

  • Mittaustietoloki SD-kortilla
  • Mittaustietojen visualisointi web-palvelimen ja LAN:in kautta ja PC/tabletti-PC:llä ja web-selaimella
  • PROFIBUS®-DP, Modbus RTU

  Laitteistolaajennus

  • Tehoreleen RC-suojakytkentä: Suojaa tehorelettä, kun induktiivisia kuormituksia kytketään (esim. magneettiventtiilejä tai moottoreita). Ei kun sähköliitäntä on 24 V DC.

  Lataus Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb

  lataa lisä keneltä

  Katsaus

  Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER® diaLog DACb:n avulla

  Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb on kompakti monitaiturimme vesianalyysiin. Erityisesti tätä varten suunnitelluilla toiminnoillaan, esimerkiksi häiriösuureiden käsittelyllä ja säätöparametrien vaihtokytkennällä, se sulkee DULCOTEST®-anturien ja ProMinent®-annostelupumppujen välisen säätöpiirin. DULCOMETER® diaLog DACb:n kumpikin mittaus- ja säätökanava voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessivesien, juomaveden ja myös uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

  Tuotteen edut

  • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
  • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
  • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
  • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
  • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
  • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

  Sovellus

  Tekniset tiedot

  Lataukset

  Ota meihin yhteyttä

  »Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

  +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

  Sulje lomake

  Kysely

  Henkilötiedot


  toinen tuote +
  Liitetiedosto Maximum file size 10 MB
  Lataa toinen tiedosto

  Henkilötiedot


  Tarkista antamasi tiedot ja täytä kaikki pakolliset kentät.
  *Pakolliset kentät

  Tarkista ja lähetä


  Henkilötiedot:
  Nimitys
  Titteli
  Sukunimi  
  Etunimi  
  Yritys
  Asiakasnumero
  Sähköpostiosoite
  Puhelinnumero
  Katu
  Kadunnumero
  Postitoimipaikka  
  Maa
  Takaisinsoitto Kyllä

  Askel takaisin