Hakuehdotuksia
new

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb

Etsitkö yksinkertaista mittaus- ja säätölaitetta vesianalyysiin? Jota on helppo käyttää ja jolla voi vapaasti valita kaikki yleiset mittaussuureet kanavaa kohti? Sellainen on: monitaiturimme DULCOMETER® diaLog DACb! Se on lisäksi vielä Ethernet-/LAN-yhteensopiva ja voidaan yhdistää optimaalisesti olemassa oleviin verkkoihin.

Tuotekuvaus

Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER® diaLog DACb:n avulla

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb on kompakti monitaiturimme vesianalyysiin. Erityisesti tätä varten suunnitelluilla toiminnoillaan, esimerkiksi häiriösuureiden käsittelyllä ja säätöparametrien vaihtokytkennällä, se sulkee DULCOTEST®-anturien ja ProMinent®-annostelupumppujen välisen säätöpiirin. DULCOMETER® diaLog DACb:n kumpikin mittaus- ja säätökanava voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessivesien, juomaveden ja myös uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

Tuotteen edut

 • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
 • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
 • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
 • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
 • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
 • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

Sovellukset

 • Vesiparametrien mittaus ja säätely teollisuus- ja prosessivesien käsittelylaitoksissa
 • Juomaveden parametrien valvonta
 • pH-arvon ja desinfiointiparametrien mittaus juoma- ja elintarviketeollisuudessa
 • Hygieniaparametrien mittaus ja säätely uima-altaissa
 • Klooridioksidipitoisuuden valvonta Legionella-bakteerin torjuntalaitteistoissa esimerkiksi kouluissa, hotelleissa tai sairaaloissa
 • Puutarhanhoidon kastelu- ja sadetusveden desinfiointiparametrien mittaus

  Tekniset tiedot

  • Mittaussuureet: pH, Redox, kloori, klooridioksidi, kloriitti, bromi, johtokyky, peretikkahappo, vetyperoksidi, otsoni, liuennut happi ja fluori
  • Asennus, kotelointiluokka: yhdistelmäkotelo (seinä-, kytkentätaulu-, mastoasennus), IP 67 ja IP 66
  • Säätely: kaksi mittaus- ja säätökanavaa, kummassakin riippumaton 1-sivuinen PID-säädin (valinnaisesti: kaksi 2-sivuista PID-säädintä)
  • Virransyöttö 24 V DC-suojajännitteellä, esim. aurinkoenergialaitteistolla tai vesilaitosten märkäalueilla
  • Lämpötilakompensaatio pH:lle ja klooridioksidiprosessianturille CDP, pH-kompensaatio kloorille
  • Digitaaliset tulot ohjaussignaalien käsittelyyn, esim. mittausveden raja-arvokontakteille, kauko-ohjattuun pysäyttämiseen ja kemikaalisäiliöiden täyttötasojenvalvontaan
  • Asetuslähdöt elektronisesti ohjattaville annostelupumpuille ja magneettiventtiileille
  • Häiriösuureiden käsittely: vesiparametrien yksinkertainen säätö juoksevassa vedessä tapahtuvalla virtaaman käsittelyllä säätöalgoritmin mukaisesti
  • Asetusarvon mukautus muuttuneiden prosessiolosuhteiden mukaan mahdollista kauko-ohjauksella PLC:n mA-signaalin välityksellä tai vaatimusten ollessa korkeampia kenttäväylän kautta
  Mittausalueet

  Liitäntätapa mV:

  pH: 0,00 ... 14,00

  Redox-jännite: -1500 ... +1500 mV

  Liitäntätapa mA (amperometriset mittaussuureet, mittausalueet antureita vastaavasti):

  Kloori

  klooridioksidi

  kloriitti

  Bromi

  otsoni

  Vetyperoksidi (PER-anturi)

  Vetyperoksidi (PEROX-anturi PEROX-muuntajalla V2 tilausnro 1047979)

  peretikkahappo

  Liuennut happi

  Liitäntätapa mA (potentiometriset mittaussuureet, mittausalueet lähetintä vastaavasti):

  pH

  Redox-jännite

  Fluoridi

  Johtokyky (mittausalue lähetintä vastaavasti):

  lähettimellä 0/4 ... 20 mA

  Lämpötila:

  Pt 100 / Pt 1000:lla, mittausalue 0 ... 150 °C

  Erotuskyky

  pH: 0,01

  Redox-jännite: 1 mV

  Lämpötila: 0,1 °C

  Amperometria (kloori jne.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 til.-%, 0,1 til.-%

  Tarkkuus0,3 % mittausalueen loppuarvosta
  MittaustulopH/Redox (tulovastus > 0,5 x 1012 Ω)
  LämpötilakompensaatioPt 100/Pt 1000 pH:lle, klooridioksidi(CDP)-anturi ja fluoridi
  Lämpötilan korjausalue0 … 100 °C
  pH:n korjausalue kloorilleAnturi CLE 3 ja CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, anturi CBR: 6,5 ... 9,5
  HäiriösuureVirtaus yli 0/4...20 mA tai kontaktivesimittari 1 - 500 Hz, häiriösuure vaikuttaa kumpaankin kanavaan
  SäätömenettelyP/PID-säätely
  Säätely2 kaksisuuntasäädintä
  Analogiset lähdöt2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvaanisesti erotettu, maks. näennäisvastus 450 Ω, alue ja järjestys (mittaus-, korjaus-, säätösuure) säädettävissä
  Asetuslähdöt

  2 x 2 impulssitaajuuslähtöä annostelupumppujen ohjaukseen

  2 relettä (raja-arvo, 3-piste-vaihe- tai pulssipituussäätely)

  Hälytysrele250 V ~3 A, 700 VA kosketintyyppi vaihtaja
  Digitaaliset ohjaustulot2 (5) kauko-ohjaustulona toiminnoille säätötauko/mittausvesivirhe, parametrijoukon vaihtokytkentä, kemikaalisäiliöiden tasonvalvonta
  Sähköliitäntä90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC
  KenttäväyläliitäntäPROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET
  Ympäristön lämpötila

  0 ... 50 °C (sisäpystytykseen tai suojakotelolla)

  Kotelointiluokka

  Seinäasennus: IP 66 ja IP 67 (NEMA 4X)

  Kytkentäkaappiasennus: IP 54 kytkentäkaapin ovessa

  Tarkastukset ja hyväksynnätCE, MET (kuten UL, IEC 61010:n mukaisesti)
  Kotelon materiaaliPC, liekinestovarustelu
  Mitat250 x 220 x 122 mm (LxKxS)
  Paino1,3 kg

  Vakiovarusteet

  Perusmittaussuure
  • AA: 2 mittauskanavaa vapaasti valittavilla mittaussuureilla mA:lle. Sisältäen häiriösuureen ja pH-kompensaation kloorille
  • VA: 2 mittauskanavaa vapaasti valittavilla mittaussuureilla mV:lle (pH ja Redox) ja mA:lle. Sisältäen
   häiriösuureen ja pH-kompensaation kloorille
  • VV: 2 mittauskanavaa pH:lle ja Redoxille.
  • L3: 2 mittauskanavaa konduktiivisen johtokyvyn mittaussuureelle
  • PID-säädin ja annostelupumppuohjaus impulssitaajuuden avulla 2 annostelupumpulle.
  • 2 analogilähtöä mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • 4 digitaalituloa mittausveden virheen tunnistusta, taukoa ja parametrinvaihtoa varten.
  • 2 tehorelettä ohjelmoitavissa valinnaisesti joko raja-arvo-, sykliajastin-, tosiaika-ajastin- tai epävakaaksi asetuslähdöksi (riippuen valinnaisesta varustuksesta).
  • Mittaussuureet ja kielen valinta käyttöönoton yhteydessä.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio Pt100/Pt1000:llä.
  • 22 käyttökieltä: kaikki eurooppalaiset kielet ja kiina, venäjä, thai, korea. Käyttökieli valitaan käyttöönoton yhteydessä ja sitä voidaan milloin tahansa muuttaa näppäinyhdistelmällä. Dokumentaatiokielen valinta tapahtuu laitekoodilla. Lisäksi toimitetaan tiedonsiirtoväline, jolla on kaikki kielet.
  • Laiteparametroinnin tallennus ja siirto SD-kortin avulla.
  • Kalibrointi- ja tapahtumatietoloki (ilman SD-korttia, tiedot tallennetaan säätimelle).
  • Häiriösuureiden käsittely (virtaus) taajuuden kautta (kontaktivesimittari).
  • Ohjelmistotoiminnon jälkikäteinen laajennus aktivointiavaimen tai laiteohjelmistopäivityksen avulla.

  Valinnainen varustus 3. mittauskanavalle pH

  Paketti 2

  • 3. mA-lähtö
  • Kahden muun annostelupumpun ohjaus
  • Ulkoinen asetusarvon esiasetus analogisella signaalilla kanavalle 1.

  Paketti 3

  • Kolmas, täydellinen mittaus- ja säätökanava PID-säätimellä.
  • 3. analogialähtö mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • 3 ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasonvalvontaa, taukoa ja mittausvesihälytystä varten kanava 2.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio.

  Paketti 4

  • Yhdistelmä paketeista 2 ja 3 (Häiriösuureen mA yhteydessä on amperometrisille antureille käytettävissä vain yksi kanava.)

  Kommunikaatiovaihtoehdot

  • Mittaustietoloki SD-kortilla
  • Mittaustietojen visualisointi web-palvelimen ja LAN:in kautta ja PC/tabletti-PC:llä ja web-selaimella
  • PROFIBUS®-DP, Modbus RTU

  Laitteistolaajennus

  • Tehoreleen RC-suojakytkentä: Suojaa tehorelettä, kun induktiivisia kuormituksia kytketään (esim. magneettiventtiilejä tai moottoreita). Ei kun sähköliitäntä on 24 V DC.

  Lataus Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb

  Lisätietoja on Download-keskuksessa

  0 Tulokset
  suodata asiakirjan tyypin perusteella
  Datalehti (0)
  Esite / flyer (0)
  Kuvasto (0)
  Kytkentäkaavio (0)
  Käyttöohje (0)
  Käyttöturvallisuustiedote (0)
  Lehdistötiedotteita (0)
  Muita (0)
  Ohjelmistoja (0)
  Piirustus / mitoituspiirustus / 3D (0)
  Räjäytyskuva / varaosat (0)
  Sovellusesimerkit / referenssit (0)
  Tekniset artikkelit (0)
  Todistus / selvitys (0)

  Valittu suodatin:

  Sopivat lataukset

  Lajittele seuraavien perusteella A - Z
  lataa lisää hakutuloksia ...
  Muita hakutuloksia ei ole!

  Leider haben wir kein passendes Suchergebnis gefunden.

  Alle Wörter richtig geschrieben?
  Mit weniger oder anderen Suchbegriffen erneut versuchen?

  Yritä myöhemmin uudestaan

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Katsaus

  Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER® diaLog DACb:n avulla

  Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACb on kompakti monitaiturimme vesianalyysiin. Erityisesti tätä varten suunnitelluilla toiminnoillaan, esimerkiksi häiriösuureiden käsittelyllä ja säätöparametrien vaihtokytkennällä, se sulkee DULCOTEST®-anturien ja ProMinent®-annostelupumppujen välisen säätöpiirin. DULCOMETER® diaLog DACb:n kumpikin mittaus- ja säätökanava voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessivesien, juomaveden ja myös uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

  Tuotteen edut

  • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
  • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
  • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
  • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
  • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
  • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

  Sovellus

  Tekniset tiedot

  Lataukset

  Ota meihin yhteyttä

  »Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

  +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

  Sulje lomake

  Kysely

  Henkilötiedot


  toinen tuote +
  Liitetiedosto Maximum file size 10 MB
  Lataa toinen tiedosto

  Henkilötiedot


  Tarkista antamasi tiedot ja täytä kaikki pakolliset kentät.
  *Pakolliset kentät

  Tarkista ja lähetä


  Henkilötiedot:
  Nimitys
  Titteli
  lastname  
  Etunimi  
  Yritys
  Asiakasnumero
  Sähköpostiosoite
  Puhelinnumero
  Katu
  Kadunnumero
  Postitoimipaikka  
  Maa
  Takaisinsoitto Kyllä

  Askel takaisin