Hakuehdotuksia

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER diaLog DACb

Etsitkö yksinkertaista mittaus- ja säätölaitetta vesianalyysiin? Jota on helppo käyttää ja jolla voi vapaasti valita kaikki yleiset mittaussuureet kanavaa kohti? Sellainen on: monitaiturimme DULCOMETER diaLog DACb! Se on lisäksi vielä Ethernet-/LAN-yhteensopiva ja voidaan yhdistää optimaalisesti olemassa oleviin verkkoihin.

Tuotekuvaus

Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER diaLog DACb:n avulla

Mittaus- ja säätölaitteet DULCOMETER diaLog DACb on kompakti ja monipuolinen laite veden analysointiin. Sen erityisesti sille suunnitellut toiminnot, kuten häiriösuureiden käsittely ja säätöparametrien vaihto yhdistää sen DULCOTEST-antureiden ja ProMInent-annostelupumppujen säätöpiiriin. DULCOMETER diaLog DACb:n molemmat mittaus- ja säätökanavat voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan vaatimusten mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessiveden, juomaveden ja uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

Tuotteen edut

 • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
 • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
 • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
 • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
 • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
 • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

Sovellukset

 • Vesiparametrien mittaus ja säätely teollisuus- ja prosessivesien käsittelylaitoksissa
 • Juomaveden parametrien valvonta
 • pH-arvon ja desinfiointiparametrien mittaus juoma- ja elintarviketeollisuudessa
 • Hygieniaparametrien mittaus ja säätely uima-altaissa
 • Klooridioksidipitoisuuden valvonta Legionella-bakteerin torjuntalaitteistoissa esimerkiksi kouluissa, hotelleissa tai sairaaloissa
 • Puutarhanhoidon kastelu- ja sadetusveden desinfiointiparametrien mittaus
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Tekniset tiedot

  • Mittaussuureet: pH, Redox, kloori, klooridioksidi, kloriitti, bromi, johtokyky, peretikkahappo, vetyperoksidi, otsoni, liuennut happi ja fluori
  • Asennus, kotelointiluokka: yhdistelmäkotelo (seinä-, kytkentätaulu-, mastoasennus), IP 67 ja IP 66
  • Säätely: kaksi mittaus- ja säätökanavaa, kummassakin riippumaton 1-sivuinen PID-säädin (valinnaisesti: kaksi 2-sivuista PID-säädintä)
  • Virransyöttö 24 V DC-suojajännitteellä, esim. aurinkoenergialaitteistolla tai vesilaitosten märkäalueilla
  • Lämpötilakompensaatio pH:lle ja klooridioksidiprosessianturille CDP, pH-kompensaatio kloorille
  • Digitaaliset tulot ohjaussignaalien käsittelyyn, esim. mittausveden raja-arvokontakteille, kauko-ohjattuun pysäyttämiseen ja kemikaalisäiliöiden täyttötasojenvalvontaan
  • Asetuslähdöt elektronisesti ohjattaville annostelupumpuille ja magneettiventtiileille
  • Häiriösuureiden käsittely: vesiparametrien yksinkertainen säätö juoksevassa vedessä tapahtuvalla virtaaman käsittelyllä säätöalgoritmin mukaisesti
  • Asetusarvon mukautus muuttuneiden prosessiolosuhteiden mukaan mahdollista kauko-ohjauksella PLC:n mA-signaalin välityksellä tai vaatimusten ollessa korkeampia kenttäväylän kautta

  Tekniset tiedot

  Mittaussuureet ja mittausalueet

  Liitäntätapa mV:
  pH: 0,00 ... 14,00
  Redox-jännite: -1500 ... +1500 mV
  Liitäntätapa mA (amperometriset mittaussuureet, mittausalueet antureita vastaavasti):
  Kloori
  klooridioksidi
  Kloriitti
  Bromi
  Otsoni
  Vetyperoksidi (PER-anturi)
  Vetyperoksidi (PEROX-anturi ja PEROX-muuntaja V2, til. nro. 1047979)
  Peretikkahappo
  Liuennut happi
  Liitäntätapa mA (potentiometriset mittaussuureet, mittausalueet lähetintä vastaavasti):
  pH
  Redox-jännite
  Fluoridi:
  moduulilla VA ja toimintolaajennuksella, paketit 3 ja 4
  Johtokyky mA anturilla CCT 1-mA-20 mS/cm
  Lämpötila:
  Pt 100 / Pt 1000:lla, mittausalue 0 ... 150 °C

  Erotuskyky

  pH: 0,01
  Redox-jännite: 1 mV
  Lämpötila: 0,1 °C
  Amperometria (kloori jne.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 til.-%, 0,1 til.-%

  Tarkkuus

  0,3 % mittausalueen loppuarvosta

  Mittaustulo

  pH/Redox (tulovastus > 0,5 x 1012 Ω)

  Lämpötilakompensaatio

  Pt 100/Pt 1000 pH:lle, klooridioksidi(CDP)-anturi ja fluoridi

  Lämpötilan korjausalue

  0…100 °C

  pH:n korjausalue kloorille

  Anturi CLE 3 ja CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, anturi CBR: 6,5 ... 9,5

  Häiriösuure

  Virtaus 0/4...20 mA:lla tai kontaktivesimittari 1 - 500 Hz. Kertaava häiriösuure voi vaikuttaa kaikkiin kanaviin, lisäävä häiriösuure vaikuttaa vain yhteen kanavaan.

  Säätömenettely

  P/PID-säätely

  Säätely

  2 tai 3 kaksisivusäädintä

  Analogiset lähdöt

  2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvaanisesti erotettu, maks. näennäisvastus 450 Ω, alue ja kohdistus (mittaus-, korjaus-, säätösuure) säädettävissä

  Säätölähtö

  2 (4) impulssitaajuuslähtöä annostelupumppujen ohjaukseen
  2 relettä (raja-arvo tai impulssin pituuden säätö)

  Hälytysrele

  250 V ~3 A, 700 VA kosketintyyppi vaihtaja

  Digitaaliset ohjaustulot

  4 (7) kauko-ohjaustulona toiminnoille säätötauko/mittausvesivirhe, parametrijoukon vaihtokytkentä, kemikaalisäiliöiden tasonvalvonta

  Sähköliitäntä

  100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, valinnaisesti 24 V DC

  Kenttäväyläliitäntä

  PROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET

  Ympäristön lämpötila

  0 ... 50 °C (sisäpystytykseen tai suojakotelolla)

  Kotelointiluokka

  Seinäasennus: IP 66 ja IP 67 (NEMA 4X)
  Kytkentäkaappiasennus: IP 54 kytkentäkaapin ovessa

  Tarkastukset ja hyväksynnät

  CE ja MET (kuten UL, IEC 61010:n mukaan)

  Kotelon materiaali

  PC, liekinestovarustelu

  Mitat

  250 x 220 x 122 mm (LxKxS)

  Paino

  1,3 kg

  Vakiovarusteet, perus-mittaussuure

  • PID-säädin ja annostelupumppuohjaus impulssitaajuuden avulla 2 annostelupumpulle.
  • 2 analogilähtöä mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • 4 digitaalituloa mittausveden virheen tunnistusta, tasokytkintä, taukoa ja parametrinvaihtoa varten.
  • 2 tehorelettä ohjelmoitavissa valinnaisesti joko raja-arvo-, sykliajastin-, tosiaika-ajastin- tai epävakaaksi asetuslähdöksi (riippuen valinnaisesta varustuksesta).
  • Mittaussuureet ja kielen valinta käyttöönoton yhteydessä.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio Pt100/Pt1000:llä.
  • 24 käyttökieltä: kaikki eurooppalaiset kielet ja kiina, venäjä, thai, korea. Käyttökieli valitaan käyttöönoton yhteydessä ja sitä voidaan milloin tahansa muuttaa näppäinyhdistelmällä. Dokumentaatiokielen valinta tapahtuu laitekoodilla. Lisäksi toimitetaan tiedonsiirtoväline, jolla on kaikki kielet.
  • Laiteparametroinnin tallennus ja siirto SD-kortin avulla.
  • Kalibrointi- ja tapahtumatietoloki (ilman SD-korttia, tiedot tallennetaan säätimelle).
  • Häiriösuureiden käsittely (virtaus) taajuuden kautta (kontaktivesimittari).
  • Ohjelmistotoiminnon jälkikäteinen laajennus aktivointiavaimen tai laiteohjelmistopäivityksen avulla.

  Mahdollisten mittaussuureiden kuvaus perus-mittaussuureina:

  Moduuli VA mV/lämpötila + mA -anturitulo:

  • 1 anturitulo pH- tai Redox-anturia ja lämpötila-anturia varten Pt100/Pt1000
  • 1 anturitulo esim. klooriantureiden, esim. jotta CBR- tai pH-muunnin pHV1 ja fluoridi voidaan liittää, tai pH-kompensaatioon klooria varten.

  Moduuli AA mA/mA -anturitulo:

  • 2 anturituloa esim. klooriantureiden, esim. jotta CBR- tai pH-muunnin pHV1 voidaan liittää, mukaan lukien häiriösuure tai pH-kompensaatio klooria varten.

  Moduuli VV mV/mV lämpötila -anturitulo:

  • 2 anturituloa pH- ja Redox-antureiden ja lämpötila-antureiden Pt100/Pt1000, liittämiseen, esim. tyypit PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Moduuli L3 johtokyky lämpötila -anturitulo:

  • 2 anturituloa konduktiivisten johtokykyantureiden ja lämpötila-antureiden Pt100/Pt1000, liittämiseen, esim. tyypit LFT, LMP

  Valinnainen varustus 3. mittauskanavalle pH

  Paketti 2

  • Kolmas mittaus- ja säätösuure pH mV:n tai mA:n avulla tai pH-kompensaatio klooria varten ilman ulkoista asetusarvon syöttöä analogiasignaalilla kanavaa 1 varten ilman häiriösuuretta virtaus mA:lla kanavaa 1 varten
  • Kolmas analogialähtö.
  • Kolme ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasonvalvontaa, taukoa ja mittausvesihälytystä varten.
  • Kahden muun annostelupumpun ohjaus.

  Paketti 3

  • Kolmas, täydellinen mittaus- ja säätökanava, haluttu mittaussuure PID-säätimellä.
  • Kolmas analogialähtö mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen).
  • Kolme ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasonvalvontaa, taukoa ja mittausvesihälytystä varten.
  • pH-, klooridioksi- (CDP) ja fluorimittauksen lämpötilakompensaatio.

  Paketti 4

  • Yhdistelmä paketeista 2 ja 3 (Häiriösuureen mA yhteydessä on amperometrisille antureille käytettävissä vain yksi kanava).

  Kommunikaatiovaihtoehdot

  • Mittaustietoloki SD-kortilla.
  • Mittaustietojen visualisointi web-palvelimen ja LAN:in kautta ja PC/tabletti-PC:llä ja web-selaimella.
  • PROFIBUS-DP, Profinet tai Modbus RTU.

  Laitteistolaajennus

  • Tehoreleen RC-suojakytkentä: Suojaa tehorelettä, kun induktiivisia kuormituksia kytketään (esim. magneettiventtiilejä tai moottoreita). Ei kun sähköliitäntä on 24 V DC.

  Lataus Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER diaLog DACb

  Lisätietoja on Download-keskuksessa

  0 Tulokset
  suodata asiakirjan tyypin perusteella
  Datalehti (0)
  Esite / flyer (0)
  Kuvasto (0)
  Kytkentäkaavio (0)
  Käyttöohje (0)
  Käyttöturvallisuustiedote (0)
  Lehdistötiedotteita (0)
  Muita (0)
  Ohjelmistoja (0)
  Piirustus / mitoituspiirustus / 3D (0)
  Räjäytyskuva / varaosat (0)
  Sovellusesimerkit / referenssit (0)
  Tekniset artikkelit (0)
  Todistus / selvitys (0)

  Valittu suodatin:

  Sopivat lataukset

  Lajittele seuraavien perusteella A - Z
  lataa lisää hakutuloksia ...
  Muita hakutuloksia ei ole!

  Sopivaa hakutulosta ei valitettavasti löytynyt.

  Onko kaikki sanat kirjoitettu oikein?
  Etsi uudelleen määrittämällä vähemmän tai muita hakuehtoja?

  Yritä myöhemmin uudestaan

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Katsaus

  Vesiparametrien analysointi on helppoa – DULCOMETER diaLog DACb:n avulla

  Mittaus- ja säätölaitteet DULCOMETER diaLog DACb on kompakti ja monipuolinen laite veden analysointiin. Sen erityisesti sille suunnitellut toiminnot, kuten häiriösuureiden käsittely ja säätöparametrien vaihto yhdistää sen DULCOTEST-antureiden ja ProMInent-annostelupumppujen säätöpiiriin. DULCOMETER diaLog DACb:n molemmat mittaus- ja säätökanavat voidaan konfiguroida yksilöllisesti asiakkaan vaatimusten mukaan. Kaikki, mitä teollisuus- ja prosessiveden, juomaveden ja uima-allasveden luotettavaan käsittelyyn tarvitaan.

  Tuotteen edut

  • Yksinkertainen käyttö selkeällä näytöllä
  • Rahalle enemmän vastinetta: kaksi mittaus- ja säätökanavaa kuuluu nyt perusvarustukseen
  • Monipuolinen käytettävyys: kaikki yleisimmät mittaussuureet ovat kanavakohtaisesti säädettäviä ja jälkikäteen muutettavissa
  • Ohjaus kaikkialta: LAN-yhteensopiva mukava etäpääsy integroidun WWW-palvelimen kautta
  • Suuri joustavuus: yksilöllisesti mukautettavissa eri käyttötiloihin, esim. päivä-yökäyttöön
  • Hyvä prosessiturvallisuus: Virheellinen annostus vältetään säätösuureiden ajallisella valvonnalla

  Sovellus

  Tekniset tiedot

  Lataukset

  Ota meihin yhteyttä

  »Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

  Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

  Sopivat tuotteet

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt