Hakuehdotuksia

Elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU V Plus

Tuottomäärä 100 - 3 500 g /h klooria

Kloorikaasun valmistus natriumhypokloriittiliuoksesta tyhjiöprosessissa PLUS elektrolyysilaitteistolla CHLORINSITU V Plus. Klooraus ja pH-arvon säätö mahdollista yhdellä laitteella.

Tuotekuvaus

Keittosuolasta syntyy klooria, vetyä ja natronlipeää. Suoraan paikan päällä.

Tyypin CHLORINSITU V Plus elektrolyysilaitteistot tuottavat ultrapuhdasta kloorikaasua sekä natriumhypokloriittiliuosta tyhjiöprosessissa. Tätä varten toimitukseen sisältyvässä suolaliuosastiassa syntyy kylläistä keittosuolaliuosta, joka käy läpi elektrolyysin kalvosolussa. Tällöin katoditilassa syntyy kloridivapaata natronlipeää ja vetyä sekä kalvolla erotetussa anoditilassa ultrapuhdasta kloorikaasua ja jäännössuolavettä. Syntynyttä ultrapuhdasta kloorikaasua jatkokäsitellään kahdella tapaa. Se imetään toimitukseen sisältyvällä injektorilla (tyhjiöjärjestelmä) ja liuotetaan kokonaan käsiteltävään veteen (ohivirtausputken kautta) hypokloorisena happona. Ultrakloorattu vesi johdetaan yhden tai useamman proportionaalisesti ohjatun moottorikuulahanan kautta eri altaisiin. Tyhjiö pidetään vakaana yhdellä taajuussäädellyllä vesipumpulla. Tämä mahdollistaa merkittävät energiasäästöt. Jos koko tuotantotehoa ei tarvita, voidaan ylimääräinen kloorikaasu sitoa muodostuneeseen natronlipeään ja välivarastoida natriumhypokloriittina (PLUS-järjestelmä). Tällöin laitteistoa ei tarvitse määrittää kloorikaasun maksimitarpeeseen, vaan se voi toimia keskimääräisen päivittäisen tarpeen mukaan. Tarvehuiput tyydytetään annostelemalla lisää natriumhypokloriittia välivarastosta, joka - samoin kuin hypokloorihapokkeen kohdalla - tapahtuu keskitetyn injektorijärjestelmän avulla.

Kloridivapaa natronlipeä välivarastoidaan ja sitä voidaan käyttää pH-arvon korjaamiseen. Vakiokalvoannostelupumpulla tai lisäämällä natriumhypokloriittia suoritetaan ultraklooratun veden perus-pH-arvon korjaus (pH 6,8 - 7). pH-arvon hienosäätö tehdään liuoksen annostelupumpulla per kierto tai pistokohdasta. Tämä liitetään ulkoisella pH-arvon säätimellä suoraan laitteiston ohjaukseen. Muodostuva vety ohennetaan voimakkaasti raittiin ilman kanssa puhaltimella ja johdetaan vaarattomasti pois. Jäännössuolavesi hävitetään kokonaan. Tätä varten jäännössuolavesi ohennetaan voimakkaasti pehmennetyllä vedellä, neutraloidaan lisäämällä natronlipeää ja johdetaan viemäriin. Kaikki jäännöskloriitti ja kloraatti hävitetään eikä niitä sekoiteta prosessiveteen. Täten tyypin CHLORINSITU V Plus elektrolyysilaitteistoja voi verrata hapetustehokkuuden ja prosessiveden kloridi- ja kloraattipitoisuuden puolesta puhtaaseen kloorikaasuun. Vesi suolaliuokseen saadaan laitteistoon integroidusta pehmennyslaitteesta, jonka avulla voidaan välttää kalkkikertymät ja pidentää kalvosolun käyttöikää. Elektrolyysin tehokkuutta valvotaan jatkuvasti erilaisilla virtausmittareilla, tuotannosta riippuvaisella vedensyötöllä, natronlipeän tuotannosta riippuvaisella vedensyötöllä ja perus-pH-arvon korjauksella.

Tuotteen edut

 • Klooraus ja pH-arvon säätö yhdellä laitteella
 • Epätavallisen alhainen kloriitti- ja kloraattipitoisuus
 • Natriumhypokloriittiliuosvarasto kattaa huipputarpeen
 • Ultrapuhtaan hypokloorihapokkeen tuotto ja annostus yhdistettynä natriumhypokloriitin tuotantoon
 • Kalvosolujen pitkä käyttöikä vakaan tyhjiön ansiosta
 • Korkea käyttöturvallisuus alipainelaitteiston ansiosta

Sovellukset

 • Juomavesi
 • Prosessivesi
 • Uima-allasvesi
 • Jäähdytystorni

  Tekniset tiedot

  • Moderni PLC, jossa suuri näyttö
  • Integroitu Remote Control Engineer etädiagnosointiin ja virheenkorjaukseen
  • Kloorin annostelun ja pH-arvon korjauksen ohjaus kontaktituloilla
  • Ultrapuhtaan hypokloorihapokkeen ja natriumhypokloriittiliuoksen samanaikainen tuottaminen ja annosteleminen (valinnainen)
  • Analogiatulo (valinnainen)
  • MOD-Bus-väylä tai PROFIBUS® (valinnainen)
  • Useita annostelupaikkoja (valinnainen)
  • Erilaisilla veden laaduilla (esim. suola- ja makean veden altaat) on mahdollista käyttää useita käyttövesipumppuja (valinnainen)

  Jännitteensyöttö 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

  Tyyppi/tuottomääräSulakkeetTehontarveSuolan maksimikulutusKäyttöveden maksimikulutus*Jäähdytysveden kulutus (ulkoinen)Mitat P x L x K (mm)SuolavesisäiliöVarastosäiliön suositustilavuus
  g/hA kW kg/päivä l/h l/h l l
  1003 x 161,105601.655 x 600 x 1.55021050
  2003 x 161,5010601.655 x 600 x 1.550210100
  3003 x 161,9015601.655 x 600 x 1.550210150
  4003 x 162,3020601.655 x 600 x 1.550210200
  5003 x 162,7025601.655 x 600 x 2.000210250
  6003 x 203,1030901.950 x 600 x 2.000400300
  7503 x 253,7040901.950 x 600 x 2.000400400
  1.0003 x 254,7055901.950 x 600 x 2.000400500
  1.2503 x 355,7060901.950 x 600 x 2.000400600
  1.5003 x 356,7075901.950 x 600 x 2.000400750
  1.7503 x 357,7085901.950 x 600 x 2.000400850
  2.0003 x 508,701001752001.750 x 1.200 x 2.0005201.000
  2.5003 x 6310,701251752501.750 x 1.200 x 2.0005201.250
  3.0003 x 6312,701501753001.750 x 1.200 x 2.0005201.500
  3.5003 x 8014,701751753501.750 x 1.200 x 2.0005201.750
  *Käyttöveden kulutus on riippuvainen kloorikaasun ja varastotuotannon suhteesta. Tässä arvo on annettu suhteelle 70 % : 30 %.

  Kapasiteetit > 3 500 g/h pyynnöstä

  Toimituksen sisältö:

  Tyypin CHLORINSITU V Plus elektrolyysilaitteistot on asennettu kytkentävalmiina kokoonpanoina pulveripinnoitetun haponkestävän teräskehikon päälle ja niitä varten on kytkentäkaapissa muistiohjelmoitava ohjaus (PLC), Remote Control Engineer -sovellus etädiagnoosiin ja virheiden poistoon, kalvoelektrolyysikennosto, vety-kaasunpoistolaitteisto ja suolaliuossäiliö tason valvonnalla. Taajuusohjattu, laitteistoa varten säädetty keskusinjektorijärjestelmä aktiivikloorin ja natronlipeän annostelemiseen pH-korjausta varten, sekä yksi käyttövesipumppu kuuluvat myös toimitukseen. Tason valvonta asennuspaikalle toteutettavan natriumhypokloriitin varastosäiliön valvontaan. Kloorikaasun varoituslaite ja automaattinen veden kovuuden valvonta pehmennyslaitteen jälkeen ovat vakiovarusteina kaikissa kapasiteetiltaan yli 600 g/h:n laitteistoissa.

  Huomautus:

  Tyypin CHLORINSITU II, III, V ja V Plus elektrolyysilaitteistot tarjotaan ja suunnitellaan asiakaskohtaisten vaatimusten mukaisesti. Tämä koskee myös laitteistodokumentaatiota ja myöhempää varaosien hankintaa ja huoltoa.

  Lataus Elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU V Plus

  Lisätietoja on Download-keskuksessa

  0 Tulokset
  suodata asiakirjan tyypin perusteella
  Datalehti (0)
  Esite / flyer (0)
  Kuvasto (0)
  Kytkentäkaavio (0)
  Käyttöohje (0)
  Käyttöturvallisuustiedote (0)
  Lehdistötiedotteita (0)
  Muita (0)
  Ohjelmistoja (0)
  Piirustus / mitoituspiirustus / 3D (0)
  Räjäytyskuva / varaosat (0)
  Sovellusesimerkit / referenssit (0)
  Tekniset artikkelit (0)
  Todistus / selvitys (0)

  Valittu suodatin:

  Sopivat lataukset

  Lajittele seuraavien perusteella A - Z
  lataa lisää hakutuloksia ...
  Muita hakutuloksia ei ole!

  Sopivaa hakutulosta ei valitettavasti löytynyt.

  Onko kaikki sanat kirjoitettu oikein?
  Etsi uudelleen määrittämällä vähemmän tai muita hakuehtoja?

  Yritä myöhemmin uudestaan

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Katsaus

  Keittosuolasta syntyy klooria, vetyä ja natronlipeää. Suoraan paikan päällä.

  Tyypin CHLORINSITU V Plus elektrolyysilaitteistot tuottavat ultrapuhdasta kloorikaasua sekä natriumhypokloriittiliuosta tyhjiöprosessissa. Tätä varten toimitukseen sisältyvässä suolaliuosastiassa syntyy kylläistä keittosuolaliuosta, joka käy läpi elektrolyysin kalvosolussa. Tällöin katoditilassa syntyy kloridivapaata natronlipeää ja vetyä sekä kalvolla erotetussa anoditilassa ultrapuhdasta kloorikaasua ja jäännössuolavettä. Syntynyttä ultrapuhdasta kloorikaasua jatkokäsitellään kahdella tapaa. Se imetään toimitukseen sisältyvällä injektorilla (tyhjiöjärjestelmä) ja liuotetaan kokonaan käsiteltävään veteen (ohivirtausputken kautta) hypokloorisena happona. Ultrakloorattu vesi johdetaan yhden tai useamman proportionaalisesti ohjatun moottorikuulahanan kautta eri altaisiin. Tyhjiö pidetään vakaana yhdellä taajuussäädellyllä vesipumpulla. Tämä mahdollistaa merkittävät energiasäästöt. Jos koko tuotantotehoa ei tarvita, voidaan ylimääräinen kloorikaasu sitoa muodostuneeseen natronlipeään ja välivarastoida natriumhypokloriittina (PLUS-järjestelmä). Tällöin laitteistoa ei tarvitse määrittää kloorikaasun maksimitarpeeseen, vaan se voi toimia keskimääräisen päivittäisen tarpeen mukaan. Tarvehuiput tyydytetään annostelemalla lisää natriumhypokloriittia välivarastosta, joka - samoin kuin hypokloorihapokkeen kohdalla - tapahtuu keskitetyn injektorijärjestelmän avulla.

  Kloridivapaa natronlipeä välivarastoidaan ja sitä voidaan käyttää pH-arvon korjaamiseen. Vakiokalvoannostelupumpulla tai lisäämällä natriumhypokloriittia suoritetaan ultraklooratun veden perus-pH-arvon korjaus (pH 6,8 - 7). pH-arvon hienosäätö tehdään liuoksen annostelupumpulla per kierto tai pistokohdasta. Tämä liitetään ulkoisella pH-arvon säätimellä suoraan laitteiston ohjaukseen. Muodostuva vety ohennetaan voimakkaasti raittiin ilman kanssa puhaltimella ja johdetaan vaarattomasti pois. Jäännössuolavesi hävitetään kokonaan. Tätä varten jäännössuolavesi ohennetaan voimakkaasti pehmennetyllä vedellä, neutraloidaan lisäämällä natronlipeää ja johdetaan viemäriin. Kaikki jäännöskloriitti ja kloraatti hävitetään eikä niitä sekoiteta prosessiveteen. Täten tyypin CHLORINSITU V Plus elektrolyysilaitteistoja voi verrata hapetustehokkuuden ja prosessiveden kloridi- ja kloraattipitoisuuden puolesta puhtaaseen kloorikaasuun. Vesi suolaliuokseen saadaan laitteistoon integroidusta pehmennyslaitteesta, jonka avulla voidaan välttää kalkkikertymät ja pidentää kalvosolun käyttöikää. Elektrolyysin tehokkuutta valvotaan jatkuvasti erilaisilla virtausmittareilla, tuotannosta riippuvaisella vedensyötöllä, natronlipeän tuotannosta riippuvaisella vedensyötöllä ja perus-pH-arvon korjauksella.

  Tuotteen edut

  • Klooraus ja pH-arvon säätö yhdellä laitteella
  • Epätavallisen alhainen kloriitti- ja kloraattipitoisuus
  • Natriumhypokloriittiliuosvarasto kattaa huipputarpeen
  • Ultrapuhtaan hypokloorihapokkeen tuotto ja annostus yhdistettynä natriumhypokloriitin tuotantoon
  • Kalvosolujen pitkä käyttöikä vakaan tyhjiön ansiosta
  • Korkea käyttöturvallisuus alipainelaitteiston ansiosta

  Sovellus

  Tekniset tiedot

  Lataukset

  Ota meihin yhteyttä

  »Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

  Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

  ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt