Hakuehdotuksia

Tarkka annostelu on vedenkäsittelyn edellytys

Juomaveden käsittelyssä ei voi tehdä kompromisseja. Siksi saksalaisen Arnsbergin kaupungin vesilaitos luottaa Heidelbergissa valmistettuihin tarkkoihin annostelulaitteistoihin. Samalla kaupunki on pystynyt vähentämään kemikaalien kulutusta ja säästämään käyttökustannuksia.

Tulevaisuuden ratkaisu

Arnsbergin kaupungin vesilaitos toimittaa vuosittain noin 3,58 kuutiometriä juomavettä noin 77 000 asukkaalle. Kaupungin vedensaanti- ja vedenkäsittelylaitokset on rakennettu 1970-luvun alussa, eivätkä ne täyttäneet enää nykyisiä vaatimuksia pintavesien epäpuhtauksien lisäännyttyä. Laadukkaan juomaveden saannin varmistamiseksi sekä Möhnebogenin että Langelin laitokset haluttiin varustaa uusimmalla tekniikalla.

Työ tilattiin TIG-konserniin kuuluvalta Bollmann-Filter-Gesellschaft mbH:lta. Yritys toimitti laitoksiin uudet komponentit, kuten saostusaineiden annostelulaitteet, ultrasuodatuslaitteiston, aktiivihiilisuodattimet, UV-laitteiston, ylimääräisen kloorauslaitteiston hätätilanteita varten sekä tarvittavan mittaus- ja säätötekniikan. Uusi laitteistokanta on tehokas kokonaisuus. Annosteluratkaisut tilattiin ProMinent GmbH:lta nopeiden toimitusaikojen ja käyttövarmojen tuotteiden ansiosta.

Perustiedot

  • Vuodessa toimitetaan 3,58 miljoonaa kuutiometriä juomavettä noin 77 000 asukkaalle
  • Kaksi identtistä käsittelylaitosta pystyvät toimittamaan tunnissa 600 m³ laadukasta juomavettä
  • Vedenkäsittelylaitokset liitettiin kaupunkilaitoksen ohjauskeskukseen, joten niiden etäohjaus on vaivatonta

Varma desinfiointi on kaiken A ja O

Möhnebogenin uusi vedenkäsittelylaitos on toiminut syksystä 2011, ja vastaavanlainen laitos käynnisti toimintansa Langelissa vuonna 2012. Nelilinjainen ultrasuodatuslaitteisto sisältää erittäin pienihuokoisia kalvoja. Niiden tukkeutuminen estetään annostelemalla happamia ja emäksisiä puhdistusaineita DULCODOS®-annostelulaitteistoilla. Kolmas annostelulaitteisto syöttää desinfiointiainetta. Neljäs laitteisto annostelee orgaaniset ainekset tuhoavan saostusaineen tarkasti määrään suhteutettuna. Tarvittaessa veden pH-arvoa säädetään natriumhydroksidin avulla, jota varten käytettävissä on oma annostelulaitteistonsa. Valmiiksi asennetut DULCODOS®-annostelulaitteistot on sijoitettu erillisiin tiloihin, joissa on asianmukainen kemikaalien säiliövarasto. Asiakas voi tilata sen myös kaksikerroksisena mallina. Jos putkistossa olevan juomaveden mikrobiologinen laatu ei täytä vaatimuksia useiden puhdistusvaiheiden jälkeen, vesilaitokseen on asennettava lisäksi erityinen annostelulaitteisto, jolla putkisto voidaan hätätilanteessa desinfioida natriumhypokloriitilla. Tämä ratkaisu sisältää ProMinentin delta®-kalvoannostelupumpun ja DulcoFlow®-virtausmittarin.

Tulos

  • Vakiomallin annostelulaitteistot puhdistavat ja desinfioivat ultrasuodatuskalvot tehokkaasti sekä estävät niitä tukkeutumasta
  • Korkea prosessiturvallisuus järjestelmän komponenttien ja annostelupumppujen saumattoman toiminnan ansiosta
  • Ohjauskeskukseen liitettyjä annostelupumppuja on helppo etäohjata tietokoneella
  • Hätätilanteessa ylimääräinen kloorauslaitteisto desinfioi putkiston
  • Tarkka, asiakkaan vaatimusten mukainen annostelu vähentää kemikaalien kulutusta ja laskee käyttökustannuksia

»ProMinentin tuotteet täyttävät asettamamme tiukat laatuvaatimukset. Sen lisäksi yhteistyö on sujunut moitteettomasti ja erikoistoiveitamme on aina kuultu, esimerkkinä mainittakoon kaksikerroksiset säiliöt. Tarkan määristä riippuvan annostuksen vuoksi kemikaalien kulutus on ollut pienempää kuin olimme arvioineet. Moitteeton juomaveden laatu voidaan tämän prosessin avulla taata lähivuosina myös epätavallisissa käyttöolosuhteissa.« -  Thomas Kroll, Stadtwerke Arnsberg GmbH:n toimitusjohtaja

Käytetyt tuotteet - Tarkka annostelu on vedenkäsittelyn edellytys

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Lisää tämän toimialan käytännön esimerkkejä

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt