Hakuehdotuksia

Jäteveden käsittely: Pienet nitraattiarvot tarkan annostelun ansiosta

Flanderin alueella yli 83% jätevesistä käsitellään moderneimmilla prosesseilla. Toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti Schelden ja Maasin veden laatuun ja auttaa merkittävästi Pohjanmeren puhtaana pitämisessä.

Avainroolissa on Aquafin, jonka Flanderin hallitus perusti noin 30 vuotta sitten. Tällä yrityksellä on nykyään noin 323 puhdistuslaitosta ja sen ylläpitämien pääjätevesikanavien yhteenlaskettu pituus on noin 6648 km. Annostelupumpuilla on merkittävä rooli jäteveden käsittelyssä.

Muuan Flanderissa sijaitseva vesilaitos käyttää letkupumppuja FeCl3:n annostelemiseen fosforin ja fosfaatin saostamiseksi ja hiilivetylähteiden (C-yhdisteet) lisäämiseen denitrifikaatiota varten. Toimivaa denitrifikaatiota varten vaaditaan tietty osuus biologisesti helposti hajoavia C-yhdisteitä. Jos denitrifikaatioprosessi toteutuu vain rajoitetusti, nitraattia muodostuu enemmän, mitä täytyy välttää.

Jo usean vuoden ajan kalvoannostelupumppuja on käytetty FeCl3- ja PAC-annosteluun. Suurilla esipaineilla kalvoannostelupumput voivat ylikuormittua. Tämän vuoksi Aquafin päätti testata letkupumppuja. Ne eivät kuitenkaan toimineet toivotulla tavalla. Pienen sisähalkaisijan omaavat letkupumput tukkeutuivat annosteltavien aineiden/lisäaineiden sisältämien epäpuhtauksien vuoksi. Sen lisäksi letkujen käyttöaika oli lyhyt tai ne rikkoutuivat. Näiden negatiivisten kokemusten perusteella päätettiin valita käyttöön uudet pumput.

Tärkeimmät tiedot

 • Yksinkertainen, valikko-ohjattu letkun vaihto
 • Kemikaalien annostelu välillä 5,1– 410 l/h enintään 8 baarin vastapaineella
 • Korkean viskositeetin omaavien, hiukkasia sisältävien aineiden / polymeeriliuosten annostelu
 • Voimakkaasti kaasuuntuvien, hiovien tai leikkausherkkien nesteiden annostelu

Aquafin aloitti olemassa olevan hiilivetylähteiden annostelujärjestelmänsä uudistamisen pyytämällä tarjouksen 20 uudesta pumpusta. Ensin vesiyhtiö testasi erilaisia pumppuja. Myös yksi ProMinent-letkupumppu tuli kysymykseen: Letkuannostelupumppumme DFYa. Sitä testattiin Belgiassa, Genkin puhdistuslaitoksessa. Testit aloitettiin kesäkuussa 2020 ja ne kestivät kaksi kuukautta.

DFYa teki vaikutuksen useilla rakenteellisilla ominaisuuksillaan:

 • Se näyttää virtauksen asetus- ja tosimäärät suoraan digitaalisesti. Näytetty virtaus vastaa tarkasti annosteltua määrää ja on helposti säädettävissä ja mukautettavissa olemassa olevaan käyttökohteeseen.
 • Huolto voidaan suorittaa erittäin yksinkertaisesti. Pumpussa on erityinen ohjelmisto-ohjattu letkunvaihto. Käyttäjä saa näytön kautta tarkat vaihe-vaiheelta-ohjeet.
 • Koska DFYa:n annostuspää ei ole täytetty glyseriinillä, aikaa vievät tyhjennys- ja täyttötoimenpiteet jäävät pois.
 • Pumppu liitetään ulkokierteellä eikä - kuten tavallisesti - letkuliittimellä. Tämän ansiosta voidaan asentaa jäykkiä putkijohtoja.
 • Annostelu tapahtuu ajastetusti ennalta määritetyillä määrillä. Koska ProMinent-pumpuissa on 4-20-mA-ohjausmahdollisuus, voi käyttäjä vaihtaa tulevaisuudessa ajastetusta annostelusta mA-ohjattuun annosteluun.
 • DFYa:n lisäetuna on suuri sen suuri annostelualue 5,1–410 l/h. Yksi pumppuversio sopii kaikille tarvittaville virtausmäärille.
 • Viimeisenä vaan ei vähäisempänä etuna DFYa:ssa on kuituvahvisteinen letku suurella sisähalkaisijalla. Suuri letkun sisähalkaisija ehkäisee tukosten syntymistä. Kuituvahvistus lisää myös letkun elinikää valtavasti.

Testivaiheen jälkeen DFYa-letkuannostelupumppu vakuutti ominaisuuksillaan vesiyhtiön: Kesäkuussa 2020 alkaneesta testivaiheesta lähtien se on annostellut luotettavasti, myös korkeiden ympäristön lämpötilajaksojen aikana. Lisäksi käytetyn virtausmittarin avulla voitiin määrittää, että pumppu oli annostellut koko ajan oikean määrän 50 l//h - riippumatta varastosäilössä olevasta tuotemäärästä. Myös laitteen omistaja vahvisti tämän. Myös vähäinen käyntimelu oli tehnyt vaikutuksen. Yhtenä etuna oli, että saman mallisarjan pumppu sopi kaikkiin paineolosuhteisiin ja kaikille annostelumäärille (100 l/h asti), joita tässä laitoksessa tarvittiin. Varaosien hallinta on sen vuoksi merkittävästi yksinkertaisempaa. Sen lisäksi pumpun huoltaminen on yksinkertaista. Koske letkutilassa ei ole glyseriiniä, kuluvia osia on käytännössä vain yksi – letku – ja sen vaihtaminen sujuu nopeasti. Pumppu tukee DFYa:n letkunvaihtoa. DFYa:n huoltoväli on erittäin pitkä kuituvahvisteisen letkun ansiosta ja koska pumppu toimii tarvittavien määrien käsittelyssä erittäin alhaisilla kierrosluvuilla.

ProMinent-pumppujen asennus ja käyttö on myös yksinkertaista. Käyttäjä voi näyttöön tulevien ohjeiden ja intuitiivisen käyttövalikon avulla määrittää asetuksia ja muuttaa parametreja erittäin nopeasti.

Aquafin oli erittäin tyytyväinen DFYa:n toimintaan ja suorituskykyyn . Myös hyvä yhteistyö ProMinentin belgialaisen tiimin kanssa teki vaikutuksen. Asiakas tilasi 20 mallisarjan DFYa letkupumppua. ProMinent iloitsee hyvästä yhteistyöstä Aquafinin kanssa ja toivoo sen kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

Käytetyt tuotteet - Jäteveden käsittely: Pienet nitraattiarvot tarkan annostelun ansiosta

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Lisää tämän toimialan käytännön esimerkkejä

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt