Hakuehdotuksia

Vain 25 viikossa täydelliseen vedenvalmistukseen

900 megawatin voimalaitoksen uudisrakennus asettaa korkeita vaatimuksia kaikille osallistujille. Hyvä, jos voidaan luottaa aliurakoijaan kuten ProMinent, joka suvereenisti oman tuotantonsa ansiosta täyttää vaativat tekniset vaatimukset.

900 megawattia Pesqueríaan

Koillismeksikossa noin 100 kilometriä Texasin rajasta sijaitsee Pesquerían pikkukaupunki. Tänne syntyi vuoden 2014 alusta Meksikon suurin yhdistetty kaasu- ja höyryvoimalaitos: Kolmen kaasuturbiinin ja yhden höyryturbiinin tulee 2017 lähtien huolehtia kahdesta toimeksiantajan Techint-konserniin kuuluvasta terästehtaasta noin 900 megawatin teholla. Tavoitellun valmistumismääräajan pitämiseksi Techint tarvitsi lyhytaikaisesti 17 annostelulaitteistoa suurten määrien raaka-, prosessi- ja jäähdytysveden valmistukseen. Laitteistojen täytyi täyttää Meksikon viranomaisten korkeat laatuvaatimukset ja olla valmiina äärimmäisen lyhyen 25 viikon ajanjakson sisällä. Nämä vaatimukset ylittävät monien tarjoajien suorituskyvyn – mutta ProMinent pystyi toimittamaan.

Perustiedot

 • Voimalaitoksen uudisrakennus Meksikossa: 3 kaasuturbiinia, 1 höyryturbiini, suunniteltu teho noin 900 MW
 • arviointi investointi vuoden 2016 loppuun mennessä: 1 miljardi USD
 • Raaka-, prosessi- ja jäähdytysveden valmistus voimalaitoksen useammassa kiertopiirissä
 • 17 annostelulaitteiston toimitus arvoltaan n. 2,3 miljoonaa euroa vain 25 viikon sisällä
 • 70 hydraulista Orlita® MFs -kalvoannostelupumppua, 18 hydraulista Hydro/ 2 -kalvoannostelupumppua

Vaativa tekniikka nopeasti toimitettuna

Vain 25 viikon ennätysajassa ProMinent valmisti ja toimitti 17 kiinteää paneeliasennettua annostelulaitteistoa, täydellisinä annostelupumppuineen, antureineen, säätötekniikan, säiliöiden ja liitäntärasioiden kanssa. Nämä laitteistot annostelevat erilaisia kemikaaleja syöttöveden ja jäähdytysveden valmistukseen erilaisissa järjestelmissä. Yhteensä rakennettiin 70 hydraulista Orlita® MFs -kalvoannostelupumppua ja 18 hydraulista Hydro/ 2 -kalvoannostelupumppua, jotka täyttävät niiden kullakin käyttöalueella kaikki vaatimukset paineissa, virtauksissa, kestävyydessä ja tiiviydessä.

Luotettavaa vedenvalmistusta kovilla käyttöedellytyksillä

 • Asiakkaan toivoman lyhyen hankinta-ajan noudattaminen
 • Meksikolaisten viranomaisten teknisten vaatimusten täyttäminen
 • luotettava toiminta myös ankarissa ympäristöolosuhteissa
 • lukuisten kemikaalien tarkka annostelu vedenvalmistukseen (mm. ammoniakki, korroosionestoaineet, pakkasnesteet, vedenpehmittäjät, pH-säätimet)
 • putkistojen pidempi käyttöikä tehokkaalla korroosiosuojauksella
 • laitteiston ohjaus asiakkaan keskusprosessiohjausjärjestelmällä (DCS)

Käytetyt tuotteet - Vain 25 viikossa täydelliseen vedenvalmistukseen

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt