Hakuehdotuksia

Käytännöllinen idea + sopiva tuote = kustannussäästö!

Kaukolämpö on ympäristöystävällistä, miellyttävää ja edullista. Hagenowin kaupungin kunnallistekninen huoltolaitos yltää tätäkin parempaan tulokseen – ProMinentin magneetti-kalvoannostelupumpun delta® avulla.

Kahdesta tulee yksi

Mecklenburg-Vorpommernissa, noin 30 kilometriä lounaaseen Schwerinistä, Hagenowin kunnallistekninen huoltolaitos vastaa yli 2700 asunnon lämmittämisestä kaukolämmöllä. Vuonna 2015 kokonaismäärä oli 14 miljoonaa kilowattia. Jotta paine pysyy vakaana kaukolämpöverkossa, Hagenowin laitteisto on jo yli 20 vuoden ajan ylläpitänyt ulkoista painetta pumpuilla – mikä on tavallinen toimintatapa lähes kaikissa tämän maan kaukolämpölaitoksissa. Sähköinsinööri keksi käytännöllisen idean, jonka avulla paineta voidaan ylläpitää eri tavalla: Ensin pysäytetään kaksi asennettua 1,5 kilowatin pumppua, jotka ohjaavat tasausvettä jatkuvasti piiriin ja vaikuttavat näin ylivirtausventtiiliä vastaan. Sen jälkeen ne korvataan yhdellä annostelupumpulla, joka aktivoituu vain paineen laskiessa ja annostelee tarvittavan määrän vettä.

Perustiedot

  • Kaukolämmön syöttö yli 2700 kotitalouteen
  • Lämpimän veden tulovirran lämpötila 75-90°C, paluuvirran lämpötila 35-55° C
  • Energiantuotanto: noin 70 % regeneratiivisesti (hukkalämpö, kun virta tuotetaan biokaasusta); noin 30% maakaasusta, häiriöiden kompensoimiseksi tai huippukuormien oikaisemiseksi

Sujuva ja tasainen annostus

Tämä ratkaisu on ollut käytössä kaksi vuotta. ProMinentin magneetti-annostelupumppu delta® pitää Hagenowin kaukolämpöverkon paineen vakaana ja korvaa molemmat 1,5 kilowatin pumput. Magneettisäädelty annostelupumppu tasaa paineen laskut annostelemalla tarkan määrän vettä sujuvasti ja tasaisesti kalvo-paisuntasäiliöön. Sen erinomainen toiminta tässä sovelluksessa perustuu annostelupumpun patentoituun käyttökoneistoon. Suuntaventtiili tunnistaa kalvon ohjauksen ja välittää asennon edelleen mikroprosessoriin. Se vertaa iskun aikaista arvoa säädettyihin annostelutietoihin ja laskee tarkan energiamäärän, joka tarvitaan kalvon liikuttamiseen tarkasti. Tehoelektroniikka muuntaa arvon virranvoimakkuudeksi. Tuloksena ovat erittäin sujuvat ja optimaalisesti mukautetut imu- tai paineiskut.

Merkittävät kustannussäästöt

  • Vaihto jatkuvasta käytöstä tarpeen mukaan ohjattuun käyttöön
  • Sähkö-, huolto- ja kunnossapitokustannusten alentuminen
  • Paineen ylläpitojärjestelmän toteuttaminen magneetti-annostelupumpulla delta® alentaa energiakustannuksia vuosittain 5000 eurolla

»Pidin alusta asti energian haaskauksena käyttää jatkuvasti kahta pumppua paineen ylläpitämiseen. Siitä sain idean, että ne voidaan korvata yhdellä annostelupumpulla. ProMinent-pumppujen luotettavuus, kestävyys ja erinomaiset ominaisuudet olivat tulleet minulle tutuiksi jo vuosia sitten, kun työskentelin jätevedenpuhdistamossa. Ja nimenomaan nämä ominaisuudet – yhdessä sujuvan ja tasaisen iskun kanssa – ovat avaintekijöitä, joiden ansiosta ratkaisumme toimii käytännössä niin hyvin.« -  Thomas Zahn, sähköinsinööri, Hagenowin kunnallistekninen huoltolaitos

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt