Hakuehdotuksia

Annostelupumppujen optimointi, litiumioniakkujen materiaalit

Litiumpitoiset, ternääriset oksidijärjestelmät takaavat litium-tehoakuissa korkean energiatiheyden, pitkän eliniän ja suuren lataussyklien määrän. Annostelujärjestelmät varmistavat tuotannon aikana tarvittavien esituotteiden laadun.

Tarkka annostus

Kiina investoi voimakkaasti sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin (EV). Saavuttaakseen tavoittelemansa aseman sähköajoneuvojen markkinajohtajana, Kiina laajentaa akkujen tuotantokapasiteettiaan. Suuri energiatiheys ja suuri lataussyklien määrä ovat akuille asetettavia vaatimuksia. Akkujen tärkeimmät materiaalit, jotka täyttävät nämä vaatimukset, ovat litium-nikkeli-mangaani-koboltti-oksidi, joista käytetään lyhennettä NCM. Monet valmistajat Kiinassa ovat erikoistuneet tarvittavien ternääristen esituotteiden (prekursorien) valmistamiseen. Muun muassa niiden hiukkaskoko, kokojakauma ja puhtaus määrittävät sintrattujen katodilopputuotteiden ominaisuudet. Tarkkojen annostelupumppujen ja annostelujärjestelmien on taattava ternääristen esituotteiden monimutkaisen tuotantoprosessin laatuvaatimukset.

Perustiedot

  • Katodimateriaalin kulutus maailmassa ylittää vuositasolla 200 000 tonnia
  • Esituotteiden merkitys litiumioniakuilta vaadittavien ominaisuuksien saavuttamisessa on noin 60%
  • Katodimateriaalien esituotteille asetettava korkeat laatuvaatimukset

Metallinesteiden tarkka annostus

Ternääristen prekursorien tuotannossa erilaisia lähtöaineita sekoitetaan keskenään erilaisissa tuotantoprosesseissa. Tarkkaan esimääritetyt pitoisuudet vaikuttavat ratkaisevasti lopulliseen tuotteen laatuun. ProMinentin älykkäät High-End-annostelupumput täyttävät nämä vaatimukset tarkasti ja toistettavasti. Magneetti-kalvoannostelupumput (gamma/ x), moottori-kalvoannostelupumput (Sigma), hydrauliset kalvoannostelupumput (Hydro) ja myös letkupumput takaavat kaikkien tarvittavien aineiden tarkan annostuksen.

Annostelupumput ja anturit ja ohjausjärjestelmä huolehtivat jopa 15 erilaisessa prosessivaiheessa siitä, että annostus tapahtuu oikeina määrinä oikeaan aikaan. Ne annostelevat esimerkiksi nestemäisiä metalliseoksia, jotka sisältävät nikkeliä, kobolttia ja mangaania, jolloin syntyy tarkasti määritelty NCM-ionikonsentraatio. Vakaa saostuminen ja samana pysyvä ph-arvo varmistavat NAOH- ja ammoniakkiliuosten tarkan annostelun.

μm-kokoiset tuotehiukkaset muodostuvat noin 24 tuntia kestävän prosessin jälkeen. Ne selkeytetään, kuivataan enintään 150 ℃ -asteessa ja ne ovat noin 15-20h kuluttua käytettävissä ternäärisinä esituotteina.

Kiinassa jo yli 300 ProMinentin annostelupumppua, anturia ja ohjainta on eri valmistajien käytössä. Hyvästä syystä: Ne takaavat korkean prosessiturvallisuuden ja mahdollistavat tarkkuutensa ansiosta ternääristen katodimateriaalien valmistuksessa prekursoreille asetettujen vaatimusten täyttämisen.

ProMinent-tuotteet varmistavat luotettavasti, että ternääristen esituotteiden materiaaleilta vaadittavat ominaisuudet saavutetaan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi muoto, puhtaus, irtotiheys, hiukkaskoko tai spesifinen pinta. Tuotteita ovat esimerkiksi DULCOTEST-anturit, mittaus- ja säätölaitteet (diaLog DACa), magneetti-kalvoannostelupumput (gamma/ X), moottori-kalvoannostelupumput (Sigma) ja hydrauliset kalvoannostelupumput (Hydro) sekä letkupumput. Gamma/ X -pumppua käytetään laboratorioissa ja Sigma- ja Hydro-pumppuja suuremman mittakaavan tuotannossa. Letkupumppuja käytetään sekä laboratorioissa että teollisessa tuotannossa.

Pumpuissa on erilaisia turvallisuus- ja valvontatoimintoja. Niitä ovat muun muassa virtauksen valvonta ja kalvon rikkoutumisen ilmoitus. Turvallista käyttötapaa varten annostelujärjestelmiin on integroitu vastapaine- ja varoventtiilit, pulssinvaimennin ja magneettiset virtauksen valvontalaitteet ja anturit. Digitaalinen ohjausjärjestelmä käyttää parametreja, kuten DULCOTEST-anturien mittaamia virtaus- tai pH-arvoja, valvontaan ja ohjaukseen. PID-säädin mukauttaa yksittäisten annostelupumppujen annostelutehon määritettyjen ohjaussuureiden perusteella.

  • NaOH-, ammoniakki- ja NCM-liuosten luotettava ja tarkka annostus
  • Annostelutehon PID-säätö
  • Tarkka pH-mittaus ja ohjaus ohjausjärjestelmän avulla

Käytetyt tuotteet - Annostelupumppujen optimointi, litiumioniakkujen materiaalit

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

Lisää tämän toimialan käytännön esimerkkejä

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt