Hakuehdotuksia

Uima-altaan vedenkäsittely ProMinentilla: tarkasti, digitaalisesti ja helposti

Kesäkuu 2024

AQWA- uima-allas- ja saunapuisto Walldorfissa panostaa ProMinentin mittaus- ja säätötekniikkaan. Vedenkäsittelytekniikan alan täyden palvelun tarjoaja on varustanut kaikki Walldorfin uimalan altaat kaikilla komponenteilla pH-, kloori- ja Redox-arvon korjaukseen.

Kaikki altaat hallinnassa – uima-altaan vedenkäsittely ProMinentilla: tarkasti, digitaalisesti ja helposti

Uima-altaiden suurella käyttöasteella voi moitteettoman vedenlaadun tarjoaminen olla haasteellista. Etenkin kaikkien määrättyjen ohjearvojen, kuten sitoutuneen kloorin tai kloraatin, optimaalisen noudattamisen on oltava jatkuvasti taattua. AQWA- uima-allas- ja saunapuisto Walldorfissa panostaa siksi ProMinentin mittaus- ja säätötekniikkaan. Vedenkäsittelytekniikan alan täyden palvelun tarjoaja on varustanut Walldorfin uimalan kuusi allasta kaikilla komponenteilla pH-, kloori- ja Redox-arvon korjaukseen. Tuotteet vakuuttivat täällä erittäin tarkalla ja luotettavalla mittaus- ja annostelutekniikalla, suurella käyttöystävällisyydellä, vähäisellä huollontarpeella sekä hyvällä hinta-laatusuhteella.

Uimaloiden veden laatu altistuu jatkuvasti käyttäjien mukanaan tuomille epäpuhtauksille. Jo yksinomaan käyttäjien oleskelu vedessä tuo veteen likaa talin tai ammoniakin ja bakteerien muodossa. Siksi monet häiriösuureet vaikuttavat klooripitoisuuteen sekä pH- ja Redox-arvoon. Jotta altaan vesi voitaisiin tästä huolimatta pitää puhtaana, vesi virtaa altaassa jatkuvasti ja se pidetään kierrossa.

Yli vuotava allasvesi siirtyy näin kourun kautta tulvavesisäiliöön, josta se virtaa sitten monivaiheisen käsittelyn läpi: hiekkasuodatus, absorptio, UV-säteilytys, desinfektiolisä ja pH-arvon säätö. Nämä vaiheet varmistavat, että uimavesi täyttää aina tietyt ohjearvot, etenkin normin DIN 19643 DIN-arvot, jotka toimivat perustana infektioiden estämistä koskevalle laille.

AQWA- uima-allas- ja saunapuisto Walldorfissa etsi seitsemän kierron, eli kuuden altaan ja takaisinhuuhtelusäiliön, hallintaan luotettavaa ja tarkkaa ratkaisua oleellisten arvojen mittaukseen ja vapaan kloorin tarkkaan annosteluun. Tämän lisäksi laitteiston tulisi vaatia vain vähäistä huoltoa ja olla pitkäikäinen.

Tarkkaa mittausta ja annostelua

AQUA-uimalapuiston seitsemän allaskierron toiminnalle ProMinentin DULCOMARIN 3:n asennus oli optimaalinen ratkaisu. Tämä mittaus- ja säätöjärjestelmä on varustettu vastaavilla antureilla parametreille pH-arvo, kloori ja Redox-potentiaali, ja se tarjoaa tämän lisäksi juuri useamman kuin yhden allaskierron omaaville uima-altaille erityisen edun: Järjestelmää käytetään Global Unit -versiona keskuslaitteena usean yksittäisen laitteen sijaan. DULCOMARIN 3:een yhdistyvät kaikki yksittäisten altaiden ja niihin liittyvien säätökiertojen tiedot. Global Unit pystyy esittämään jopa 16 suodatinkiertoa. Suljetuissa kierroissa käytetään moduuleja, jotka vain välittävät mittaustietoja ja ohjaavat lähtöjä. "Tämän modulaarisen rakenteen ansiosta ei tarvitse käyttää useita rakenteeltaan samanlaisia laitteistoja rinnakkain", selittää Lars Albrecht, Saksan ProMinentin uima-altaiden, juoma- ja jäteveden kenttämyyjä. Tällä on hyvän selkeyden lisäksi myös se etu, että järjestelmä voidaan tarjota hyvään hinta-laatusuhteeseen.

"Tarkkuuden ja luotettavuuden suhteen ProMinent-tuotteet ovat vakuuttaneet minut jo alusta lähtien. He tukevat meitä luotettavasti altaittemme tiukkojen hygieniamääräysten jatkuvassa noudattamisessa", kertoo Stefan Gottschalk, AQWA- uima-allas- ja saunapuiston osastopäällikkö Walldorfin kunnallisteknisessä huoltolaitoksessa. Lars Albrecht korostaa: "Meidän laitteemme ja laitteistomme voivat mitata ja säädellä poikkeuksetta kaikkia vaadittavia arvoja sellaisella tarkkuudella ja vakaudella, joka on johtavaa alalla. Jatkuva jälkisäätö jää pois." ProMinent käyttää kalvopäällysteistä mittausperiaatetta kloorimittaukseen. Anodia ja katodia suojataan tällöin kalvolla ja siirtonesteenä toimivalla elektrolyytillä. "Näin anodi ei kulu niin nopeasti kuin muilla laitteilla ja se toimittaa parempia mittaustuloksia", selittää Albrecht.

Helppo käyttää ja lukea

DULCOMARIN 3 tarjoaa uuden ulottuvuuden helppokäyttöisyyden suhteen, kuten esimerkiksi anturien helppo kalibrointi koulutusvideoiden tukemana. Itse käyttö tapahtuu suuren 7-tuumaisen kosketusnäytön avulla. Laitetta voidaan ohjata myös mobiileilla päätelaitteilla, jotka lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta ja mahdollistavat käytön etänä. Näin voidaan suoraan tunnistaa, jos esimerkiksi klooripitoisuus laskee äkillisesti, koska pumppu on häiriintynyt tai johto tukossa. Walldorfilaiset käyttävät DULCOMARIN 3:a verkkoselaimen kautta ja lukevat arvot mukavasti tietokoneelta, joten kenenkään ei tarvitse käydä tarkastamassa arvoja tekniikkakellarista. "Lisäksi laitteelle voidaan tallentaa sähköpostiosoitteet, joihin lähetetään kolmesti päivässä automaattisesti raportti ajankohtaisista arvoista", täydentää Albrecht. Lisäksi DULCOMARIN 3 on entistä monipuolisempi rajapintojensa suhteen ja sitä voidaan käyttää sekä WLAN- että myös LAN-verkoissa.

Taloudellista ja tehokasta ohjausta

"Nyt voimme annostella käyttämämme allasvesikemikaalit parhaalla mahdollisella tavalla taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämä on myös erittäin ympäristöystävällistä, mikä on meille erittäin tärkeää. Resursseja säästämme lisäksi laitteiden pidemmän käyttöiän ansiosta", täydentää Stefan Gottschalk.

Eco!Mode-käyttötavassa, energiaa säästävässä käyttötilassa, pumppujen kierrätysteho sovitetaan veden laadun mukaan. Mitattavia DIN-hygieniaparametreja ovat pH-arvo, Tyyppi PD8: pH-arvo, Redox, vapaa kloori ja sitoutunut kloori. Kemikaaleja annostellaan sitten mittausarvojen pohjalta tarkasti tarpeen mukaan. Lisäksi voidaan asettaa ajastin halutuilla arvoilla jopa 24 vyöhykkeelle, esimerkiksi lämpötilan alhaisempia yöarvoja varten. Käytössä ilman kävijöitä voidaan tehoa sitten laskea jopa vähimmäisläpivirtaukseen asti. Näin juoksevat energiakustannukset vähenevät ja kemikaaleja säästyy.

Helppo uudelleenvarustelu DULCOMARIN 2 -mallista 3-malliin

"Uudelleenvarustelu edeltäjämallista DULCOMARIN 2 voidaan suorittaa helposti DULCOMARIN 3 -malliin, vain kahdessa tunnissa ja uimalan ollessa käytössä. Tämä on mahdollista, koska DULCOMARIN 3 on vaihdettava vain keskuslaitteena, kaikki muut allaskierrot voivat jäädä käyttöön. Myös päivityksen kustannukset ovat erittäin kohtalaiset", korostaa Lars Albrecht.

Lastenaltaassa ja porealtaassa käytetään tämän lisäksi yhtä ProMinent-lisätuotetta: DULCODES-UVC-desinfiointilaitteisto huolehtii luotettavasta sekundaaridesinfioinnista ja uimaveteen sitoutuneen kloorin valokemiallisesta hajottamisesta. Tällöin käytetty UV-säteily on modernissa vedenkäsittelyssä turvallinen, kemiaton ja luotettava desinfiointimenetelmä.

Tärkeimmät tiedot

  • Uimaveden käsittely Walldorfin AQWA- uima-allas- ja saunapuistossa, jossa on uimahalli, maauimala, uimajärvi ja saunaosasto
  • Seitsemän kierron (kuusi allasta ja paluuhuuhtelusäiliö) hallinta DULCOMARIN 3 -mittaus- ja säätöjärjestelmällä
  • Tarkka ratkaisu oleellisten arvojen mittaukseen ja vapaan kloorin tarkkaan annosteluun
  • Kahden DULCODES-UVC-desinfiointilaitteiston käyttö sekundaaridesinfiointiin ja sitoutuneen kloorin valokemialliseen hajottamiseen uimavedessä
  • Vähäisemmät käyttökustannukset helposti asennettavien ja käytettävien asiakaskohtaisten täyden palvelun ratkaisujen ja vähäisen huollontarpeen ansiosta

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

News ja Events

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt