Hakuehdotuksia

DULCONNEX Platform

Web-pohjainen IIoT-alusta digitaaliseen fluidien hallintaan

DULCONNEX Platform on web-pohjainen IIoT-alusta digitaaliseen fluidien hallintaan. Web-sovellus mahdollistaa yksinkertaisen ja paikasta riippumattoman pääsyn kaikkiin asiaankuuluviin laitteisto- ja prosessitietoihin ja lisää siten laitteiston käytettävyyttä. Tärkeiden parametrien jatkuvalla valvonnalla voidaan optimoida prosessin laatua ja parantaa työntekijöiden turvallisuutta. Kattava pöytäkirjan pito ja automaattinen raporttien luonti helpottavat dokumentointivelvoitteiden noudattamista.

Tuotekuvaus

Paikasta riippumaton laitteistojen ja prosessitietojen valvonta ja dokumentointi

DULCONNEX Platform on ProMinentin web-pohjainen IIoT-alusta turvallista ja paikasta riippumatonta laitteiston tilan ja prosessin tietojen valvontaa varten.

Web-sovelluksena DULCONNEX Platform -alustan ominaisuuksiin kuuluu mm. nopea ja miellyttävä pääsy tietoihin internet-selaimella. Olipa kyse älypuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta ja täysin ilman erikseen asennettavia ohjelmistoja. Käytettävän päätelaitteen näyttöruudun kokoon mukautuva (”responsiivinen suunnittelu”) ja intuitiivinen käyttöliittymä takaavat sen, että käyttäjä voi hyödyntää IIoT-alustan lukuisia toimintoja nopeasti ja vaivattomasti.

Yksilöllisesti mukautettavat kojelaudat mahdollistavat kaikkien eri kokoonpanoihin tai prosessin vaiheisiin liittyvien tärkeiden laitteiston tietojen ja mittausarvojen tarkastamisen yhdellä silmäyksellä. Laitteen tilaa ja kriittisiä prosessin tietoja voidaan näin valvoa milloin tahansa ja missä tahansa. Konfiguroitavat hälytykset ja viestit ilmoittavat relevanteista tapahtumista haluttaessa kellon ympäri jokaisena viikon päivänä.

Kaikkien asiaankuuluvien tietojen jatkuvan kirjaamisen ansiosta käyttäjä voi luoda kattavat dokumentaatiot ja siten täyttää lakisääteiset dokumentointi- ja raportointivaatimukset. Raportit voidaan luoda automaattisesti säännöllisin väliajoin ja vaivattomasti laitteiston asianmukaisen käytön todistamiseksi ja luodut raportit voidaan välittää viranomaiselle tai asiakkaalle.

Laitteiston tilan ja mittausarvojen, kuten käyttöajan, annostelutehon tai paineolosuhteiden nykyiset tiedot ja historialliset tiedot voidaan milloin tahansa tuoda esiin ja esittää vapaasti määriteltyinä kaavioina. Ammattitaitoinen käyttäjä tai valtuutettu huoltoteknikko voi siten saada nopeasti hyvän käsityksen vallitsevasta tilanteesta. Analyysit laitteen tehon ja prosessin laadun optimoimiseksi ja huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet helpottuvat huomattavasti.

Olipa kyse jäähdytysvedestä, uima-allasvedestä, juomavedestä, jätevedestä tai teollisuus- ja prosessivedestä: DULCONNEX Platform -alusta helpottaa tehokkaan, kitkattoman ja vaatimustenmukaisen laitteiston käytön varmistamista ja auttaa fluidien luotettavassa käsittelyssä.

Tuotteen edut

 • Pysy aina tapahtumien tasalla – Voit tarkkailla laitteistojen tilaa ja toimintakuntoa jatkuvasti ja reagoida oikea-aikaisesti konfiguroitavien hälytysten sähköposti-ilmoitusten ansiosta. Luo hätätilanteessa dokumentaatio yksinkertaisella tavalla ja välitä se eteenpäin saadaksesi nopeasti asiantuntevaa apua.
 • Lisää läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta – Hanki tarkat prosessin ja laitteiston tilan tiedot paikan päällä jo ennen potentiaalisesti vaaralliseen ympäristöön menemistä. Kaikkien mittausarvojen ja laitteiston tietojen täydellinen historia ja luotettava tallennus pilveen parantavat tietojen suojaamista.
 • Huoltotoimien tehokas suunnittelu ja tehokas valmistelu – Paikasta riippumattoman tila- ja tehotietojen käsittelyn avulla voidaan minimoida tarkastus- ja dokumentointitarkoituksissa tehtävät ajot. Tieto laitteiston tarkasta tilasta jo ennen käyttöpaikalle menemistä mahdollistaa huoltotehtävien optimaalisen valmistelun.
 • Parempi laitteiston käytettävyys ja optimoitu prosessin laatu – Vapaasti konfiguroitavien parametrien visualisointi kaavioina mahdollistaa prosessien yksityiskohtaisen analysoinnin ja helpottaa optimointipotentiaalien tunnistamista.
 • Lakisääteisten dokumentointivelvoitteiden noudattamisen helpottaminen – Jatkuvan pöytäkirjan pidon, automaattisen raporttien luonnin ja yksinkertaisten vientitoiminnon ansiosta asianmukaisen käytön todistamiseen kuluva aika lyhentyy huomattavasti.

Sovellukset

Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.

 • Läpinäkyvyyden lisääminen – Olipa kyse pumpuista, säätimistä, antureista tai järjestelmistä, nykyiset tila- ja tehotiedot haetaan kaikista asennuspaikoista reaaliaikaisesti ja tallennetaan DULCONNEX Cloud -pilveen. DULCONNEX Platform -alustan avulla käyttäjällä on jatkuvasti käytössään täydellinen prosessitietojen historia ja hän voi arvioida kriittisiä mittausarvoja, kuten annostelutehoa, täyttömäärää tai järjestelmäpainetta milloin tahansa vaivattomalla tavalla.
 • Laitteiston käytettävyyden varmistaminen – Laitteiston tilan kattava seuranta ja kirjaaminen, mukaan lukien kaikkien esiintyvien virheiden, varoitusten ja tapahtumien kirjaaminen, on hyödyksi erityisesti kriittisissä tilanteissa. Perusteelliset dokumentaatiot voidaan luoda yhdellä napin painalluksella ja ne voidaan jakaa helposti ja nopeasti paikallisille huoltoyhteyshenkilöille. Näin ollen nopea apu on hätätilanteessa taattu ja pitkät toiminnan keskeytysajat voidaan välttää.
 • Prosessien optimointi – Nykyinen täyttömäärä voidaan näyttää yksilöllisesti mukautettavissa kojelaudoissa selkeällä tavalla ja sitä voidaan valvoa luotettavasti määritettävillä hälytyksillä. Haluttaessa automaattiset raportit ilmoittavat kriittisten raja-arvojen saavuttamisesta kyseiselle työntekijälle tai kemikaalin toimittajalle, jotta asiaan voidaan reagoida oikea-aikaisesti. Prosessille kriittiset kemikaalit voidaan näin toimittaa oikea-aikaisesti ja niitä voidaan pitää varastossa täydennystä varten.
 • Työntekijöiden suojaaminen – DULCONNEX Platform -alustan avulla koneen omistaja, työntekijät tai huoltoteknikot saavat tarkat prosessin ja laitteiston tilan tiedot paikan päällä jo ennen potentiaalisesti vaaralliseen ympäristöön menemistä. Näin kaikki tehtävät voidaan valmistella optimaalisesti, mikä parantaa turvallisuutta.
 • Vaatimustenmukaisuuden todistaminen – Kaikkien asiaankuuluvien käyttötietojen jatkuva kirjaaminen helpottaa lakisääteisten dokumentointivelvoitteiden noudattamista. Automaattisesti luotavien raporttien avulla manuaalisia käsittelytoimia voidaan vähentää huomattavasti ja laitteiston asianmukaisen käytön todistaminen on aina vaivatonta.

  Tekniset tiedot

  Web-sovelluksen responsiivinen suunnittelu ja intuitiivinen käyttöliittymä takaavat sen, että käyttäjä voi hyödyntää IIoT-alustan lukuisia toimintoja nopeasti ja vaivattomasti:

  • Kojelaudat – Yksilöllisesti mukautettavassa kojelaudassa kaikkien laitteiden tärkeimmät tiedot ovat nähtävissä yhdellä silmäyksellä
  • Hälytykset – Vapaasti konfiguroitavat häiriöilmoitukset ilmoittavat sähköpostilla asetettujen raja-arvojen ylittymisestä ja alittumisesta ja muista tärkeistä tapahtumista
  • Loki – Kaikkien laitteiston tietojen ja tapahtumien jatkuva kirjaaminen lisää läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta
  • Tietohistoria – Käyttötietojen ja mittausarvojen aukotin historia auttaa käyttäjää dokumentointivelvoitteiden noudattamisessa ja muodostaa pohjan kattavilla analyyseille
  • Visualisointi – Sekä nykyisiä että historiallisia mittausarvoja voidaan esittää vapaasti konfiguroiden kaavioina, mikä helpottaa laitteiston tehon ja prosessin laadun yksityiskohtaisia analyysejä
  • Raportit – Automatisoitu raportointi ja yksilöllisten dokumentaatioiden helppo luonti vientikelpoisessa tiedostomuodossa vähentävät asianmukaisen käytön todistamiseen tarvittavat toimet minimiin.

  Lataus DULCONNEX Platform

  Lisätietoja on Download-keskuksessa

  0 Tulokset
  suodata asiakirjan tyypin perusteella
  Datalehti (0)
  Esite / flyer (0)
  Kuvasto (0)
  Kytkentäkaavio (0)
  Käyttöohje (0)
  Käyttöturvallisuustiedote (0)
  Lehdistötiedotteita (0)
  Muita (0)
  Ohjelmistoja (0)
  Piirustus / mitoituspiirustus / 3D (0)
  Räjäytyskuva / varaosat (0)
  Sovellusesimerkit / referenssit (0)
  Tekniset artikkelit (0)
  Todistus / selvitys (0)

  Valittu suodatin:

  Sopivat lataukset

  Lajittele seuraavien perusteella Asiakirjan tyyppi
  lataa lisää hakutuloksia ...
  Muita hakutuloksia ei ole!

  Sopivaa hakutulosta ei valitettavasti löytynyt.

  Onko kaikki sanat kirjoitettu oikein?
  Etsi uudelleen määrittämällä vähemmän tai muita hakuehtoja?

  Yritä myöhemmin uudestaan

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Katsaus

  Paikasta riippumaton laitteistojen ja prosessitietojen valvonta ja dokumentointi

  DULCONNEX Platform on ProMinentin web-pohjainen IIoT-alusta turvallista ja paikasta riippumatonta laitteiston tilan ja prosessin tietojen valvontaa varten.

  Web-sovelluksena DULCONNEX Platform -alustan ominaisuuksiin kuuluu mm. nopea ja miellyttävä pääsy tietoihin internet-selaimella. Olipa kyse älypuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta ja täysin ilman erikseen asennettavia ohjelmistoja. Käytettävän päätelaitteen näyttöruudun kokoon mukautuva (”responsiivinen suunnittelu”) ja intuitiivinen käyttöliittymä takaavat sen, että käyttäjä voi hyödyntää IIoT-alustan lukuisia toimintoja nopeasti ja vaivattomasti.

  Yksilöllisesti mukautettavat kojelaudat mahdollistavat kaikkien eri kokoonpanoihin tai prosessin vaiheisiin liittyvien tärkeiden laitteiston tietojen ja mittausarvojen tarkastamisen yhdellä silmäyksellä. Laitteen tilaa ja kriittisiä prosessin tietoja voidaan näin valvoa milloin tahansa ja missä tahansa. Konfiguroitavat hälytykset ja viestit ilmoittavat relevanteista tapahtumista haluttaessa kellon ympäri jokaisena viikon päivänä.

  Kaikkien asiaankuuluvien tietojen jatkuvan kirjaamisen ansiosta käyttäjä voi luoda kattavat dokumentaatiot ja siten täyttää lakisääteiset dokumentointi- ja raportointivaatimukset. Raportit voidaan luoda automaattisesti säännöllisin väliajoin ja vaivattomasti laitteiston asianmukaisen käytön todistamiseksi ja luodut raportit voidaan välittää viranomaiselle tai asiakkaalle.

  Laitteiston tilan ja mittausarvojen, kuten käyttöajan, annostelutehon tai paineolosuhteiden nykyiset tiedot ja historialliset tiedot voidaan milloin tahansa tuoda esiin ja esittää vapaasti määriteltyinä kaavioina. Ammattitaitoinen käyttäjä tai valtuutettu huoltoteknikko voi siten saada nopeasti hyvän käsityksen vallitsevasta tilanteesta. Analyysit laitteen tehon ja prosessin laadun optimoimiseksi ja huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet helpottuvat huomattavasti.

  Olipa kyse jäähdytysvedestä, uima-allasvedestä, juomavedestä, jätevedestä tai teollisuus- ja prosessivedestä: DULCONNEX Platform -alusta helpottaa tehokkaan, kitkattoman ja vaatimustenmukaisen laitteiston käytön varmistamista ja auttaa fluidien luotettavassa käsittelyssä.

  Tuotteen edut

  • Pysy aina tapahtumien tasalla – Voit tarkkailla laitteistojen tilaa ja toimintakuntoa jatkuvasti ja reagoida oikea-aikaisesti konfiguroitavien hälytysten sähköposti-ilmoitusten ansiosta. Luo hätätilanteessa dokumentaatio yksinkertaisella tavalla ja välitä se eteenpäin saadaksesi nopeasti asiantuntevaa apua.
  • Lisää läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta – Hanki tarkat prosessin ja laitteiston tilan tiedot paikan päällä jo ennen potentiaalisesti vaaralliseen ympäristöön menemistä. Kaikkien mittausarvojen ja laitteiston tietojen täydellinen historia ja luotettava tallennus pilveen parantavat tietojen suojaamista.
  • Huoltotoimien tehokas suunnittelu ja tehokas valmistelu – Paikasta riippumattoman tila- ja tehotietojen käsittelyn avulla voidaan minimoida tarkastus- ja dokumentointitarkoituksissa tehtävät ajot. Tieto laitteiston tarkasta tilasta jo ennen käyttöpaikalle menemistä mahdollistaa huoltotehtävien optimaalisen valmistelun.
  • Parempi laitteiston käytettävyys ja optimoitu prosessin laatu – Vapaasti konfiguroitavien parametrien visualisointi kaavioina mahdollistaa prosessien yksityiskohtaisen analysoinnin ja helpottaa optimointipotentiaalien tunnistamista.
  • Lakisääteisten dokumentointivelvoitteiden noudattamisen helpottaminen – Jatkuvan pöytäkirjan pidon, automaattisen raporttien luonnin ja yksinkertaisten vientitoiminnon ansiosta asianmukaisen käytön todistamiseen kuluva aika lyhentyy huomattavasti.

  Sovellus

  Tekniset tiedot

  Lataukset

  Ota meihin yhteyttä

  »Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

  Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

  ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt