Hakuehdotuksia

Hitaasti hyvä tulee – ja puhdasta: Jäähdytysveden desinfiointi

Syöttöveden raja-arvoja on tiukennettu lainsäädännöllä. Voerdessa toimiva alumiinitehdas saavutti jäähdytysveden uudet raja-arvot vasta ProMinent-tekniikan avulla. Muilla menetelmillä ei saavutettu toivottua tulosta.

Ensimmäinen, toinen ja – klooridioksidi!

Trimet Aluminium SE toimii Luoteis-Saksassa Voerden kaupungissa ja valmistaa raaka-alumiinia, josta työstetään kokillivalulla korkealaatuisia valu- ja puristusaihioita. Aihioiden korkealaatuiset ominaisuudet perustuvat nopeaan jäähdytykseen työstön aikana. Siksi kolmessa jäähdytyspiirissä kiertää tunnin aikana yhteensä 1 600 m³ jäähdytysvettä. Kun vedensyöttöön liittyviä raja-arvoja kiristettiin vuonna 2005, Trimetin oli siirryttävä jäähdytysveden desinfiointiin. Klooritableteista tai natriumhypokloriitin ja hypobromihapokkeen yhdistelmästä ei kuitenkaan ollut apua: Orgaanisille klooriyhdisteille (adsorboituneet orgaanisesti sitoutuneet halogeenit, AOX) asetetut raja-arvot ylittyivät edelleen. Lopuksi yrityksessä kokeiltiin klooridioksidia (ClO2). ProMinentin klooridioksidilaitteistoa testattiin ensin yhdessä jäähdytyspiirissä.

Perustiedot

  • 1 600 m³/h jäähdytysveden desinfiointi alumiinin tuotantolaitoksessa
  • Uusi desinfiointimenetelmä oli otettava käyttöön tiukentuneiden raja-arvojen takia
  • Klooridioksidilla saavutettiin ylivoimaisesti parhaat testitulokset, siksi laitokseen asennettiin Bello Zon® CDKc -klooridioksidilaitteisto
  • Klooridioksidin (ClO2) tuotanto- ja syöttönopeus 1 500 g/h
  • Erinomaiset laboratoriotulokset ja puolta pienemmät kemikaalikustannukset

Kaikin puolin kannattava ratkaisu

Tulokset olivat huimaavia: Jäähdytysvesi pysyi luotettavasti raja-arvojen sisällä ja samalla veden desinfiointikustannukset laskivat merkittävästi. Lisäetuna voi mainita sen, että ClO2 ei vaikuta alumiinin korkeaan laatuun. Trimet valitsi klooridioksidin, ja tehtaaseen asennettiin Bello Zon® CDKc -klooridioksidilaitteisto. Se tuottaa tunnissa 1 500 g klooridioksidia erilliseen säiliöön. Säiliössä on seitsemän annostelupistettä, joista klooridioksidia syötetään jäähdytyspiireihin. Riippumaton laboratorio seuraa vedenlaatua. Kerran kuukaudessa se tutkii, onko vedessä orgaanisia klooriyhdisteitä (AOX), legionellabakteereja ja orgaanisia ainesosia. Entä kustannukset? Siinä missä natriumhypokloriitin ja hypobromihapokkeen käyttö lisäsi materiaalikustannuksia noin 90 000 € vuodessa, klooridioksidin kustannukset jäävät noin puoleen. ProMinentin laitteisto on kaikin tavoin kannattava sijoitus.

Raja-arvoissa pysytään, kustannussäästöjä saavutetaan

  • Jäähdytysvesi pysyy laissa määrätyissä orgaanisille klooriyhdisteille (AOX), legionellabakteereille ja orgaanisille ainesosille asetetuissa raja-arvoissa
  • Alumiinin tiukat laatuvaatimukset varmistetaan
  • Kemikaalikustannukset ovat puolittuneet
  • Huolella suunniteltu laitteistorakenne takaa desinfiointiaineen turvallisen käsittelyn
  • Klooridioksidilaitteiston käyttöparametreihin liittyvät dokumentit

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt